Inowrcoław - inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Prezydent
Wtorek,     16 / 02 / 2016

Ryszard Brejza urodził się 13 marca 1958 roku w Inowrocławiu.

W 1982 roku uzyskał tytuł magistra historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej (1995), kurs - Europejski system władz lokalnych i regionalnych (Bruksela, 1993), seminarium - Doświadczenia międzynarodowe w reformie finansowania służby zdrowia (Wiedeń, 1998).

Współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UMK w Toruniu (1980-81). Marszałek Konwencji NZS oraz delegat na pierwszy Zjazd NZS. Od 1981 r. członek NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania - założyciel Koła w SP nr 2 i jego pierwszy przewodniczący. Pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu, później jako nauczyciel historii oraz wicedyrektor w Zespole Szkół Medycznych. Był także starszym wizytatorem w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

W latach 1992-1998 piastował stanowisko Marszałka Sejmiku Samorządowego Województwa Bydgoskiego. Radny Rady Miejskiej Inowrocławia w latach 1990-1998. W latach 1997-2001 Poseł na Sejm RP. Przewodniczył stałej podkomisji do spraw polityki regionalnej, był członkiem komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, komisji odpowiedzialności konstytucyjnej, posłem sprawozdawcą m.in. ustawy o wspieraniu rozwoju regionalnego. Jako  poseł zgłosił ponad 200 interpelacji.

Był pomysłodawcą i organizatorem pierwszego w Polsce wojewódzkiego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym, współtwórcą koncepcji utworzenia województwa kujawsko-pomorskiego ze stolicą w Bydgoszczy i Toruniu. Zorganizował kilka konferencji i seminariów dotyczących problematyki samorządowej.

Od 2003 r. jest członkiem Zarządu Związku Miast Polskich. Był członkiem Rady Polityki Regionalnej Państwa przy Prezesie Rady Ministrów (2000-2004). Jest członkiem  Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny, Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków.

Od 2002 r. czterokrotnie wybierany przez mieszkańców na urząd Prezydenta Miasta Inowrocławia. Do największych osiągnięć jego prezydentury należy zaliczyć:
- doprowadzenie do wybudowania obwodnicy Inowrocławia,
- objęcie całego miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
- unowocześnienie komunikacji miejskiej poprzez zakup elektrycznych i hybrydowych autobusów, dzięki czemu Inowrocław to pierwsze w Polsce miasto, w którym flota autobusów zostanie całkowicie zelektryfikowana,
- prowadzenie działań pod hasłem „Przejrzysty Inowrocław” poprzez wprowadzenie rejestru umów oraz elektronicznej platformy zakupowej,
- liczne inwestycje drogowe: budowa dróg (blisko 20 km), przebudowa (ok. 12 km) i remonty ulic, chodników (ponad 45 km), budowa zatok parkingowych, budowa ścieżek rowerowych (blisko 10 km), przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych, modernizacja oświetlenia ulicznego na ledowe,
-  rewitalizacja śródmieścia i Parku  Solankowego - rozbudowa parku o 35 ha,
- wybudowanie 36 tzw. mieszkań chronionych dla osób samotnych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, z którego korzysta blisko 50 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną,
- zbudowanie 216 nowych mieszkań socjalnych,
- zbudowanie basenu „Wodny Park” oraz sezonowego termalnego, zmodernizowanie basenu „Delfin”,
- przebudowanie Stadionu Miejskiego z nawierzchni żużlowej na tartanową, dzięki czemu zalicza się do stadionów piłkarsko-lekkoatletycznych i budowa pełnowymiarowe boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą (boisko boczne przy ul. Krzymińskiego 4b),
- przebudowa Teatru Letniego,
- powstanie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
- wprowadzenie Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego,
- wprowadzenie Karty Inowrocławianina i „Koperty Życia”,
- remonty miejskich placówek oświatowych,
- budowa Parku Linowego, 5 orlików, 5 boisk sportowych i 5 placów zabaw,
- utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Miejskiej Rady Seniorów,
- umożliwienie inowrocławianom zdawania egzaminów na prawo jazy w swoim mieście poprzez uruchomienie Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

W okresie jego kadencji nastąpił spadek liczby bezrobotnych o ponad połowę z 9 tys. do 4 tys., a według raportu WHO Inowrocław to jedyne miasto w Polsce spełniające wymagania tej organizacji w zakresie czystego powietrza.

Wyróżniony został m.in. Srebrną Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Medalem Wojewody Bydgoskiego, Złotą Odznaką za Zasługi dla Rozwoju Samorządu Terytorialnego Woj. Bydgoskiego, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji przyznanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, medalem „Pro Memoria" przyznanym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Złotą Honorową Odznaką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Złotą Odznaką PZKosz, Medalem Honorowego Towarzystwa Miłośników Bydgoszczy, Złotą odznaką Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Złotą odznaką Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - Zasłużony dla Lekkoatletyki oraz licznymi odznaczeniami stowarzyszeń i organizacji społecznych, np. Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Kujawsko-Pomorskiej Izby Budowlanej, Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Działkowców. W 1998 roku uzyskał tytuł „Inowrocławianina roku”. Od lat w czołówce rankingów najlepszych prezydentów tygodnika Newsweek. 

Żona - Aleksandra, jest kompozytorem i pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Mają dwóch synów i troje wnucząt.

Ryszard Brejza interesuje się muzyką, m.in. słucha Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Genesis. Odpoczywa przy jazzie i bossa novie, ostatnio przy Jill Barber, Dianie Krall czy Avalon Jazz Band. Chętnie sięga po filmy Woody’ego Allena. Lubi turystykę, czas wolny najchętniej spędza na łonie natury poza miastem. Zdobył PTTK-owskie uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Poniedziałek, 25-03-2019
Dziś imieniny
Bolka, Cezaryny, Marioli
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: