e Inowrocław Obwodnica Inowrocławia

Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Galerie:
Otwarcie obwodnicy - 17 lipca 2017 r.
Wtorek,     18 / 07 / 2017
Mamy pełną obwodnicę!
Środa,     30 / 10 / 2019
Obwodnica Inowrocławia
Środa,     04 / 11 / 2015

Blisko 16 lat prezydent Ryszard Brejza walczył o obwodnicę Inowrocławia. 19-kilometrowa trasa posiadała po dwa pasy w obu kierunkach. Omija miasto od wschodu i znacznie skraca czas przejazdu kierowców jadących na trasie Toruń-Poznań. Ogranicza natężenie ruchu w mieście i przyczynia się do podniesienia jakości życia inowrocławian.

Mamy pełną obwodnicę!

Po wieloletnich staraniach władz i mieszkańców Inowrocławia, możemy cieszyć się pełną obwodnicą miasta. W 2017 roku otwarty został 19-km odcinek obwodnicy z trzema węzłami drogowymi. Można już przejechać również odcinkiem łączącym Sławęcinek z węzłem Latkowo. W uroczystości otwarcia wziął udział prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

5-kilometrowa trasa połączyła się z wybudowanym 19-kilometrowym odcinkiem obwodnicy i ominęła miasto od północy. W ramach inwestycji wybudowany został węzeł drogowy („Sławęcinek”), pięć obiektów inżynierskich, w tym dwa nad liniami kolejowymi. Przebudowana została istniejąca sieć drogowa, powstały nowe chodniki i zatoki autobusowe.

Obiecałem, że doprowadzę walkę o obwodnicę do końca. Starania zakończyły się sukcesem. Na tym jednak nie koniec. Kilka lat temu wyszedłem z pomysłem, który zakłada połączenie dwujezdniowej obwodnicy z siecią dróg ekspresowych i autostrad, drogami o podobnych parametrach. Polepszenie skomunikowania Inowrocławia z innymi częściami Polski to kolejny cel – wierzę, że uda się go osiągnąć – mówi prezydent Ryszard Brejza.

Przypomnijmy, że środki przeznaczone na budowę łącznika zostały zaplanowane w budżecie przez rząd Ewy Kopacz. GDDKiA ogłosiło przetarg na budowę łącznika obwodnicy Inowrocławia. Po zmianie rządu, zabezpieczone na ten cel środki zostały zabrane, w związku z czym realizacja inwestycji stała się niemożliwa. Dopiero po dużych naciskach ze strony prezydenta Ryszarda Brejzy oraz inowrocławskiego posła Krzysztofa Brejzy, którzy na początku roku domagali się od rządu ówczesnej premier Beaty Szydło, zwiększenia zaplanowanej na inwestycję kwoty o brakujące 5 mln zł, przetarg został rozstrzygnięty. W październiku 2017 roku ruszyła budowa łącznika obwodnicy.

Zmiana organizacji ruchu na węźle Latkowo od 3 września 2019 r.

Generalny Wykonawca budowy obwodnicy Inowrocławia (łącznik) informuje, iż w zawiązku z planowanym w IV kwartale br. zakończeniem prac na trasie głównej obwodnicy w dniu 3 września br. nastąpi zmiana organizacji ruchu na węźle Latkowo.

W związku z wprowadzoną zmianą, wszystkie pojazdy jadące od strony Strzelna będą zmuszone do zjazdu na węźle Latkowo jedną łącznicą, która będzie przeprowadzała ruchu w kierunku Torunia oraz Inowrocławia i Bydgoszczy. W tym miejscu Wykonawca zaznacza, iż po zjeździe z obwodnicy kierowcy którzy będą podróżowali w kierunku Inowrocławia/Bydgoszczy dojadą do skrzyżowania  drogą krajową nr 25 (realizacji Toruń – Inowrocław), na którym lewoskręt do Inowrocławia stanowi relację kolizyjną (skrzyżowanie z koniecznością ustąpienia pierwszeństwa przejazdu).

Mając na uwadze wprowadzoną zmianę organizacji ruchu na węźle w Latkowie, Wykonawca apeluje do kierowców podróżujących ze Strzelna w kierunku Inowrocławia/Bydgoszczy o korzystanie ze wcześniejszych zjazdów z obwodnicy (węzeł Tupadły skomunikowany z drogą wojewódzką 412 lub węzeł Jacewo skomunikowany z drogą wojewódzką 252) do czasu udostępnienia etapu 2 obwodnicy do użytkowania.

Zmiany organizacji ruchu w Sławęcinku od 26 sierpnia 2019 r.

Od poniedziałku - 26 sierpnia 2019 roku nastąpią zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej nr 25. W miejscowości Sławęcinek nastąpi zamknięcie istniejącej drogi krajowej na odcinku ok. 500 metrów i przełożenie ruchu na węzeł przyszłej obwodnicy miasta.

Podczas prowadzenia robót po drodze nr 25 dozwolony będzie jedynie dojazd do posesji.

Ze względu na liczne zwężenia jezdni, zmiany kierunku ruchu i prowadzenie ruchu po nawierzchniach tymczasowych oraz mając na uwadze bezpieczeństwo - wprowadzone zostanie na całym odcinku robót ograniczenie prędkości do 50 i 40m/h.

Zmiany potrwają aż do momentu otwarcia całego budowanego odcinka obwodnicy miasta czyli do jesieni bieżącego roku.

Zdjęcia z 23 sierpnia 2019 r.

 

 

Stan na 23 sierpnia 2019 r.

List otwarty Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy

 

Stan na 25 lipca 2019 r.

W ostatnim czasie można zaobserwować szybko postępujące prace związane z budową łącznika obwodnicy, szczególnie na trasie do Bydgoszczy. Koniec tej inwestycji zbliża się wielkimi krokami, na co czekają inowrocławianie.

Prawie 5 km trasa połączy się z wybudowanym odcinkiem obwodnicy i ominie Inowrocław od północy. Drogowcy przy węźle drogowym „Sławęcinek” od początku lipca umocnili narzutem kamiennym wyloty ściekowe, wykonali humusowanie obiektów ziemnych i skarp, umocnili kanał Smyrnia, a także zamontowali krawężniki i deski gzymsowe na obiektach mostowych.

Obecnie prowadzone są pierwsze prace przy nawierzchni istniejącej drogi krajowej nr 25 (odcinek od budowanej obwodnicy do wiaduktu na ul. Dworcowej). Do tej pory wykonano już frezowanie dotychczasowej nawierzchni. Obecnie kierowcy mogą spodziewać się zwężenia drogi i ograniczeń prędkości, co może prowadzić czasem do tworzenia się korków. Na tym odcinku ruchem sterują sygnaliści. Prace te mają na celu poprawę stanu dotychczasowej nawierzchni na drodze krajowej nr 25, stanowiącej dojazd do budowanego łącznika obwodnicy miasta.

Trwają prace na łączniku

Na zapytanie Prezydenta Ryszarda Brejzy w tej sprawie postępów przy budowie tzw. łącznika obwodnicy, inwestor GDDKiA w Bydgoszczy odpowiedział, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i nie ma opóźnień.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obecnie prowadzone są roboty związane z wymianą gruntu, usuwaniem karpin, budową dróg dojazdowych i przepustów. Dodatkowo realizowane są prace z branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej.

Przypominamy, że prawie 5 km trasa połączy się z wybudowanym 19-kilometrowym odcinkiem obwodnicy i ominie miasto od północy. Inwestycja zakłada budowę węzła drogowego („Sławęcinek”), pięciu obiektów inżynierskich, w tym dwóch nad liniami kolejowymi, a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników i zatok autobusowych.

                             

                                 

                           


Umowa na budowę obwodnicy Inowrocławia została podpisana 5 listopada 2014 r. Trasa została otwarta 17 licpa 2017 r. Inwestycja warta była 359 004 597, 86 zł. Obecnie trwa budowa tzw. łącznika obwodnicy.

Celem inwestycji było:

- wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta Inowrocławia;

stworzenie bezpiecznego odcinka obwodnicy zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu  drogowego;

wybudowanie obwodnicy (klasa GP) o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami            technicznymi

Lokalizacja:

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, w powiatach: Inowrocławskim i Mogileńskim, na terenach gmin: Inowrocław, Miasto Inowrocław, Kruszwica, Strzelno.

Mapa poglądowa:

mapa pogladowa

 

Poniżej prezentujemy postępy w budowie miesiąc do miesiąca.

Szczegółowy rozwój prac można śledzić na stronie: obwodnicainowrocławia.pl

Rok 2019

*Marzec 2019 r.

15 marca - zakończyła się tzw. przerwa zimowa. 

*Luty 2019 r. 

18 lutego - Wykonawca budowy łącznika obwodnicy Inowrocławia, dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, kontynuuje prace na budowie.

Pomimo tzw. przerwy zimowej, prowadzone są prace przy budowie obiektów inżynierskich oraz realizowane są prace ziemne. Trwają również prace w branży melioracyjnej, telekomunikacyjnej i wodno-kanalizacyjnej.

*Styczeń 2019 r.

7 stycznia - Wykonawcy obwodnicy Inowrocławia prowadzą roboty budowlane, pomimo obowiązującej tzw. przerwy zimowej, która potrwa do 15 marca. Prace prowadzone są w zakresach, na które pozwalają warunki atmosferyczne, z uwzględnieniem obowiązujących aspektów technologicznych i reżimów jakościowych.

Rok 2018

*Grudzień 2018 r.

13 grudnia - W okresie od 15 grudnia 2018 r. do 15 marca 2019 r. na terenie budowy obwodnicy Inowrocławia, obowiązywać będzie tzw. przerwa zimowa. Wykonawcy deklarują jednak prowadzenie robót budowlanych. Prace będą prowadzone w zakresach, na które pozwolą warunki atmosferyczne, z uwzględnieniem obowiązujących aspektów technologicznych i reżimów jakościowych.

*Październik 2018 r.

24 października - Wykonawca na bieżąco prowadzi roboty z zakresu prac drogowych, mostowych, wodno-kanalizacyjnych i energetycznych.

W branży drogowej Wykonawca wzmacnia podłoża pod nasypy, wywozi nadmiar zgromadzonego humusu oraz wykonuje budowę samych nasypów. W pracach mostowych wykonywane są natomiast zbrojenia trzonu, zbrojenia ścian muru oporowego oraz zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych pod budowę wiaduktów drogowych.

Przy pracach wodno-kanalizacyjnych przeprowadzone są m.in. regulacje wysokościowe wpustów deszczowych oraz montaż poprzeczek drenażu pasa rozdziału. W branży energetycznej Wykonawca przygotowuje wykopy pod ułożenie i montaż kabla elektroenergetycznego niskiego napięcia.

 Budowana obecnie trasa obwodnicy połączy drogę krajową nr 25 z wybudowanym już 19 km odcinkiem obwodnicy i ominie miasto od północy. Inwestycja zakłada budowę 1 węzła drogowego („Sławęcinek”), pięciu obiektów inżynierskich w tym dwóch nad liniami kolejowymi a także budowę chodników i przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej.

 

*Wrzesień 2018 r.

10 września - Na terenie budowy drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia prowadzone są roboty z zakresu prac drogowych, mostowych i wodno-kanalizacyjnych.

W branży drogowej Wykonawca realizuje roboty w zakresie budowy nasypów i rowów oraz odhumusowania terenu. Przy budowie wiaduktów drogowych przeprowadzono m.in. prace związane z wzmocnieniem podłoża pod fundamenty obiektów, rozpoczęto prace przygotowawcze i zbrojarskie do wykonania ław fundamentowych.

Prawie 5 km trasa połączy drogę krajową nr 25 z wybudowanym już 19 km odcinkiem obwodnicy i ominie miasto od północy. Inwestycja zakłada budowę 1 węzła drogowego („Sławęcinek”), pięciu obiektów inżynierskich w tym dwóch nad liniami kolejowymi, a także budowę chodników i przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej.

*Maj 2018 r.

15 maja - Prawie 5 km trasa połączy się z wybudowanym 19 km odcinkiem obwodnicy i ominie miasto od północy. Inwestycja zakłada budowę jednego węzła drogowego („Sławęcinek”), pięciu obiektów inżynierskich w tym dwa nad liniami kolejowymi a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników i zatok autobusowych.

Prowadzone jest odhumusowanie terenu, a także roboty drogowe w zakresie wykonania nasypów, drogi technologicznej i podbudowy zasadniczej. Ponadto wykonywane są prace z branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej.

5 maja - Trwają prace archeologiczne w Markowicach. Wśród znalezisk jest m.in cmentarzysko szkieletowe związane z osadnictwem neolitycznym sprzed kilku tysięcy lat. Po zakończeniu badań będą mogły rozpocząć się właściwe prace na budowie, obejmujące roboty w zakresie skomunikowania miejscowości Markowice z obwodnicą Inowrocławia i z siedzibą gminy w Strzelnie. 

 Rok 2017

*Październik 2017 r.

 

4 października - Wieloletnia batalia mieszkańców o „wygonienie” ciężarówek z Inowrocławia dobiega wreszcie końca.Rusza budowa łącznika Obwodnicy - Oznakowano drzewa przeznaczone do wycinki, uzgadniane są ostatnie pozwolenia oraz trwają dalsze prace projektowe. Dodatkowo na omawianym odcinku przebadano wszystkie stanowiska archeologiczne i przejęto już wszystkie grunty pod inwestycję. Ułatwi to niewątpliwie i przyspieszy wykonawcy prowadzenie prac na budowie – czytamy w komunikacie bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przypomnijmy, że rozstrzygnięciu przetargu na budowę łącznika towarzyszyły duże naciski ze strony włodarza Inowrocławia oraz posła Krzysztofa Brejzy, którzy na początku roku domagali się od rządu zwiększenia zaplanowanej na inwestycję kwoty o 5 mln zł, która umożliwiłaby rozstrzygnięcie przetargu. Starania te odniosły skutek i dopiero wtedy przetarg został rozstrzygnięty.

5-kilometrowa trasa zostanie za 2 lata włączona w 19-kilometrową obwodnicę. Inwestycja zakłada budowę jednego węzła drogowego („Sławęcinek”), pięciu obiektów inżynierskich, w tym dwóch nad liniami kolejowymi, a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników i zatok autobusowych.

 

*Sierpień 2017 r. 

10 sierpnia - Prezydent Ryszard Brejza uczestniczył w podpisaniu umowy na budowę łącznika obwodnicy Inowrocławia. Przypomnijmy, że gdyby nie intensywne działania Prezydenta oraz Posła Krzysztofa Brejzy, ta opóźniana inwestycja mogłaby zniknąć z rządowych planów.

Decyzję o budowie łącznika po wcześniejszym przejęciu gruntów i opracowaniu dokumentacji podjął w 2014 roku rząd premier Kopacz. Zabezpieczono wówczas około 120 mln zł na ten cel. Rząd premier Szydło po kilku miesiącach zastanawiania się zezwolił na kontynuowanie rozpoczętego już przetargu ale zmniejszył środki na ten cel o około 30 mln zł. 31 listopada 2016 po otwarciu kopert z ofertami okazało się … że brakuje około 5 mln zł do rozstrzygnięcia przetargu. Prace nad łącznikiem na kilka miesięcy zamarły dopóki nie nagłośnił tej sprawy Poseł Krzysztof Brejza oraz prezydent Inowrocławia który zagroził zorganizowaniem demonstracji w Warszawie.

*Lipiec 2017 r. 

28 lipca - Odbyła się wielka impreza plenerowa pn. Nasza Obwodnica. Kilka tysięcy inowrocławian bawiło się do późnej nocy z okazji otwarcia obwodnicy. Był wielki tort, możliwość podróży po obwodnicy autobusem „ogórkiem”, bieg „Obiegnij Inowrocław” oraz dużo muzyki. No i przede wszystkim spotykani na każdym kroku uśmiechnięci mieszkańcy, którzy wspólnie wywalczyli powstanie obwodnicy. Galeria zdjęć z imprezy po kliknięciu w ten link

 

17 lipca - Otwarcie Obwodnicy Inowrocławia. Relacja z otwarcia tutaj. 

 


Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Prezydentem Miasta Inowrocławia Ryszardem Brejzą, który wspólnie z mieszkańcami, przez wiele lat, walczył o realizacje tej inwestycji. Wywiad dostępny tutaj.

* Czerwiec 2017 r. 

23 czerwca - Na terenie Obwodnicy Inowrocławia odbyły się ćwiczenia Straży Pożarnej.

Filmy:


Zdjęcia:

źródło zdjęć i filmów: www.obwodnicainowrocławia.pl

13 czerwca - W ostatnim okresie Wykonawca prowadził roboty w zakresie branży drogowej m. in. układanie warstwy wiążącej, nawierzchni z kostki betonowej oraz krawężnika kamiennego ponadto prowadzono roboty w branży wod – kan oraz prace w zakresie elektroenergetyki i teletechniki.

 

7 czerwca – Inowrocławski poseł Krzysztof Brejza otrzymuje odpowiedź od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita, w sprawie pisma z dnia 19 maja, które dotyczyło budowy łącznika obwodnicy Inowrocławia pomiędzy Latkowem a Sławęcinkiem.

Wiceminister informuje, że do chwili obecnej umowa na budowę przedmiotowej inwestycji nie została zawarta ze względu na przekroczenie ustalonego kosztorysu inwestorskiego. Ostatecznie, podjęta została decyzja o zaakceptowaniu wzrostu wartości kosztorysowej. Stanowisko resortu infrastruktury i budownictwa w tym zakresie zostało przekazane Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 24 maja 2017 r.

 

* Maj 2017 r.

Film lotniczy 

26 maja - Wojewoda informuje o rozstrzygnięciu przetargu na budowę tzw. łącznika obwodnicy - z Latkowa do Sławęcinka. Wykonawcą prac będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. (lider) oraz Mirbud S.A. Brakujący odcinek obwodnicy zostanie wybudowany za kwotę 93 972 000,00 zł.

- Trzeba było solidnego wstrząsu z naszej strony i narażenia się na nieraz obraźliwe wręcz opinie polityków PiS, aby zmobilizować ich do oddania zabranych przez nich pieniędzy na budowę łącznika obwodnicy. Ale opłaciło się. Czekamy na rozpoczęcie robót. Tak jak obiecałem mieszkańcom Inowrocławia , będę monitorował przebieg prac. Mieliśmy prawdopodobnie do czynienia z próbą zaniechania budowy naszego łącznika, rozpoczętej decyzją rządu premier Kopacz – komentuje Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

19 maja - inowrocławski poseł PO Krzysztof Brejza na konferencji prasowej zapowiada, że wystąpi z interwencją poselską do wojewody o osobisty nadzór nad inwestycją i Ministra Infrastruktury z pytaniem o koszty z tytułu prac przygotowawczych, jakie poniesie Skarb Państwa w przypadku nie realizacji inwestycji. Kilka godzin później poseł PiS Piotr Król informuje, że ministerstwo infrastruktury zapewniło finansowanie na dokończenie budowy obwodnicy Inowrocławia.

18 maja - Prezydent zwraca się do posła Krzysztofa Brejzy z prośbą o interwencję w sprawie tzw. łącznika obwodnicy. Poseł dzień później zwołuje konferencję prasową.

- Nie wykluczam nawet zawiadomienia do prokuratury w sytuacji, w której PiS będzie chciał inowrocławian wyprowadzić w pole i nie będą chcieli wywalczyć dla nas tego jednego procenta inwestycji – mówi parlamentarzysta.

Tego samego dnia poseł PiS Piotr Król przekazuje mediom informację, że w ministerstwie infrastruktury zapadła decyzja o przyznaniu środków na budowę obwodnicy. W najbliższym czasie będzie można więc rozstrzygnąć przetarg i wyłonić wykonawcę prac. Poseł informuje, że potrwać to może półtora miesiąca.

 

11 maja - Prezydent Ryszard  Brejza wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza  prośbą o wsparcie tej inwestycji, jako przedstawiciela rządu. Wojewoda powinien doskonale rozumieć potrzebę realizacji tej inwestycji, ponieważ codziennie dojeżdża z Kruszwicy przez Inowrocław do Bydgoszczy i mogłoby się wydawać, że w tej sytuacji nie ma potrzeby przypominania o wadze tego łącznika, który ma połączyć węzeł obwodnicy w Latkowie ze Sławęcinkiem.

*Kwiecień 2017 r.

W kwietniu wykonawca wykonywał prace w zakresie branży drogowej m.in. układanie nawierzchni SMA oraz krawężnika kamiennego. Prowadzono również roboty w branży wodno - kanalizacyjnej oraz teletechnice i elektroenergetyce.

Film z lotu ptaka:

Zdjęcia:

źródło filmu i  zdjęć: www.obwodnicainowroclawia.pl

 *Marzec 2017 r.

27 marca - Prezydent wystąpił do podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita, który nadzoruje GDDKiA w sprawie opóźnień w rozstrzygnięciu przetargu na budowę tzw. łącznika obwodnicy - z Latkowa do Sławęcinka. Do tej pory nie odpowiedział on na to pismo.

Na Obwodnicy Inowrocławia trwają głównie roboty branżowe.

Film:

 

 Zdjęcia:

 

 *Luty 2017 r.

Film z powietrza:

 

Zdjęcia:

obwodnica luty 2017

obwodnica luty

 

 

 

 

obwodnica luty 2017

obwodnica luty 2017

 

*Styczeń 2017 r.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na budowę tzw. łącznika obwodnicy - z Latkowa do Sławęcinka. Prezydent Ryszard Brejza rozmawiał o tym z dyrektorem bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostra. Ten zapewnił, że znalezienie kilku brakujących milionów złotych na inwestycję nie będzie problemem. Mirosław Jagodziński wspominał, że część pieniędzy można uzyskać z oszczędności, jakie powstały w trakcie realizacji trwającej inwestycji. Kilka dni później został odwołany.

Film (widok z powietrza). Żródło filmów: obwodnicainowrocławia.pl

Zdjęcia:

Obwodnica

Obwodnica

Obwodnica

Rok 2016

Postęp robót (%) od początku budowy.

postep robot

 

*Grudzień 2016 r.

30 grudnia 2016 miał zostać, zgodnie z zapowiedziami, rozstrzygnięty przetarg na budowę tzw. łącznika obwodnicy - z Latkowa do Sławęcinka.

Film (widok z powietrza). Żródło filmów: obwodnicainowrocławia.pl

 

*Listopad 2016 r.

Prace przy budowie obwodnicy Inowrocławia. Żródło filmów: obwodnicainowrocławia.pl

Film (widok z powietrza).

 

*Pażdziernik 2016 r.

Prace przy budowie obwodnicy Inowrocławia. Żródło filmów: obwodnicainowrocławia.pl

Film (widok z powietrza).

 

*Wrzesień 2016 r.

Prace przy budowie obwodnicy Inowrocławia. Żródło filmów: obwodnicainowrocławia.pl

Wizja placu budowy miejscowości Tupadły.

Układanie warstwy wiążącej w tej samej miejscowości.

Układanie warstwy ścieralnej obiekt WD10S

Układanie warstwy wiążącej km 19+700

 

*Sierpień 2016 r.

Prace przy budowie obwodnicy Inowrocławia. Żródło filmów: obwodnicainowrocławia.pl

Wizja placu budowy miejscowości Tupadły.

Wizja placu budowy okolice miejscowości Sikorowo.

Układanie warstwy wiążącej na DK15.

 

*Lipiec 2016 r.

Prace przy budowie obwodnicy Inowrocławia. Żródło filmów: obwodnicainowrocławia.pl

WO9S Sikorowo

Badanie sondą dynamiczną km 13+500

 

*Czerwiec 2016 r.

Prace przy budowie obwodnicy Inowrocławia. Żródło filmu: obwodnicainowrocławia.pl


*Maj 2016 r.

Prace przy budowie obwodnicy Inowrocławia - montaż konstrukcji stalowej. Źródło filmu: obwodnicainowrocławia.pl

 

*Kwiecień 2016 r.

Prace przy budowie obwodnicy Inowrocławia.Źródło filmu: obwodnicainowrocławia.pl

 

*Marzec 2016 r.

Prace przy budowie obwodnicy Inowrocławia.Źródło filmu: obwodnicainowrocławia.pl

*Luty 2016 r.

Prace przy budowie obwodnicy Inowrocławia.Źródło filmu: obwodnicainowrocławia.pl

 

*Styczeń 2016 r.
Prace przy budowie obwodnicy Inowrocławia.Źródło filmu: obwodnicainowrocławia.pl

 2015

*Grudzień 2015 r.
Prace przy budowie obwodnicy Inowrocławia na filmie stworzonym przez wykonawcę obwodnicy - Mirbud S.A. 

 

* 20 października 2015 r.
Bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na generalnego wykonawcę łącznika obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Trasa o długości ok. 5 km, połączy się z obecnie budowanym, 19-kilomerowym odcinkiem obwodnicy. Zainteresowani wykonawcy mogą składać wnioski o dopuszczenie do postępowania do 16 listopada. Do przetargu zostanie dopuszczonych maksymalnie 20 podmiotów. Wadium wynosi 0,72 mln zł. Przy wyborze wykonawcy pod uwagę brane będą: cena - 90 proc., termin realizacji - 5 proc. i gwarancja - 5 proc. Termin realizacji: 22-25 miesięcy i udzielenie gwarancji na okres od 5 do 10 lat. Do czasu realizacji robót budowlanych nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

* 25 sierpnia 2015 r.
Rząd przyjął program budowy dróg krajowych do 2023 roku, w który został wpisany ponad czterokilometrowy fragment obwodnicy pomiędzy Latkowem a Sławęcinkiem Zostanie on dołączony do budowanej od kwietnia obwodnicy Inowrocławia. Łącznik Latkowo-Sławęcinek liczy 5 km i zepnie DK 25 (szosa bydgoska) z DK 15 i właśnie budowaną obwodnicę. Fragment tej trasy będzie budowany w standardzie drogi ekspresowej. Prace nad nowym odcinkiem rozpoczną się w 2016 roku, przewidziane zakończenie inwestycji to 2018 rok.

* 21 kwietnia 2015 r.
Fot: Kornel PawłowskiTrwa budowa obwodnicy Inowrocławia. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy plac budowy – w miejscowości Balin - odwiedził Bronisław Komorski, Prezydent RP. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz oraz osoby odpowiadające za realizację inwestycji: Sejm RP Krzysztof Brejza, senator RP Jan Rulewski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski  Elżbieta Rusielewicz, Starosta Inowrocławski Tadeusz Majewski, przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia  Tomasz Marcinkowski, Wójt Gminy Inowrocław Tadeusz Kacprzak, Wiceprezes Zarządu Mirbud S.A. Sławomir Nowak, dyrektor ds. komunikacji Mirbud S.A. Michał Michalski, dyrektor kontraktu Kobylarnia, generalny podwykonawca, Przemysław Meller,   Prezes Kobylarni S.A. Jerzy Łuczak, członek zarządu Kobylarnia S.A. Michał Niemyt,  dyrektor oddziału GDDIA Bydgoszcz Mirosław Jagodziński, kierownik projektu GDDKiA Jarosław Gołębiewski. - Dziś przeżywamy wielki dzień. Nawet słońce wyszło! Czekaliśmy na niego kilkanaście lat. Kilkanaście lat trwały oczekiwania na budowę obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 15 i  25. W miejscu, w którym zbiegają się te trasy dziennie przejeżdża ok.25 tysięcy pojazdów na dobę. W miejscu, w którym stoimy niedaleko stąd 12 tysięcy. Z Poznania do Trójmiasta, ze wschodu na zachód. Jest to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Inowrocławia, jak również dla całej Polski w ruchu tranzytowym – mówił prezydent Ryszard Brejza.

*12 marca 2015 r.
W ratuszu odbyło się  spotkanie,  w którym wzięli udział włodarze gmin i miejscowości, przez które będzie przebiegać obwodnica, zarządcy dróg oraz przedstawiciele wykonawcy – MIRBUD i inwestor w osobie Mirosława Jagodzińskiego, dyrektora GDDKIA w Bydgoszczy. Pierwszy etap prac przy obwodnicy, czyli wycinka drzew jest już realizowana. - Nasze kontakty i współpraca będą miały charakter ciągły. Oprócz budowy inwestycji trzeba będzie ją również utrzymywać, będziemy więc w ciągłym kontakcie – powiedział Mirosław Jagodziński, dyrektor GDDKIA w Bydgoszczy. - Z zadowoleniem przyjąłem zapewnienia inwestora i wykonawcy, że nie ma zagrożeń odnośnie  terminu prac i etapów ich realizacji – powiedział prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Wykonawca poszukuje dla swoich pracowników miejsc noclegowych w Inowrocławiu i okolicach. Na czas budowy firma ma zakwaterować 500 osób.

2014

* 5 listopada 2014 r. 
W siedzibie bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy podpisana została umowa na budowę obwodnicy Inowrocławia. W obecności prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy podpisy złożyli: w imieniu inwestora - dyrektor GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Mirosław Jagodziński, a w imieniu wykonawcy - prezes Zarządu firmy Mirbud Jerzy Mirgos. - Mniej hałasu, zanieczyszczeń powietrza i bardziej bezpieczne drogi – marzenie inowrocławian materializuje się – mówił prezydent Ryszard Brejza. - Bez determinacji prezydenta Inowrocławia ta obwodnica by nie powstała. Każde nasze spotkania, a było ich wiele, były budujące, bo po każdym takim spotkaniu mogliśmy wejść w kolejny  etap przygotowania tej inwestycji – stwierdził dyrektor GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Mirosław  Jagodziński. - Proszę się nie dziwić, że w trakcie zawierania umowy udzieliło mi się wzruszenie. Ale jest to historyczny moment w życiu wielu z nas, inowrocławian. 12 lat walczyłem z wieloma przeciwnościami, groziłem i wypraszałem na ulicach i w gabinetach rządzących Polską. Nieraz towarzyszyły mi drwiny i szyderstwa, ale mobilizowała mnie większość mieszkańców. Opłaciło się. Będę uważał się za urodzonego pod szczęśliwą gwiazdą, jeżeli będzie mi dane doczekać zakończenia budowy tej najważniejszej dla inowrocławian drogowej inwestycji stulecia. Czuję się  bardzo dumny, bo dołączyliśmy dzisiaj do grona miast nowoczesnych, z nowoczesną infrastrukturą drogową. Tego nikt nam nie zabierze i nie cofnie! - dodał Prezydent Inowrocławia.

 

* 23 września 2014 r.
Konsorcjum zawiązane przez Mirbud zbuduje za 359 mln zł obwodnicę Inowrocławia - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad. Była to najkorzystniejsza oferta w przetargu GDDKiA na budowę blisko 19-kilometrowej obwodnicy Inowrocławia w ciągu dróg krajowych nr 15 i 25.

* 26 sierpnia 2014 r. 
Otwarte zostały oferty w przetargu na budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 ( etap I ). Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz Kontrola Uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu tego etapu nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie placu budowy.

* 2 czerwca 2014 r. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprosiła 17 wykonawców do drugiego etapu przetargu na budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Wśród zainteresowanych są firmy m.in.: z Polski, Czech, Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Portugalii. Wykonawcy, którzy pozytywnie przeszli weryfikację wniosków przez GDDKiA, zostali zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert.

* 19 marca 2014 r. 
W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbyło się spotkanie Wiceministra Zbigniewa Rynasiewicza z udziałem Posła Krzysztofa Brejzy, reprezentanta Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Dyrektora Departamentu Planowania Regionalnego Rafała Pietrucienia i Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy. Przedmiotem spotkania było omówienie kwestii realizacji obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk 15 i dk 25 oraz lepszego niż do tej pory włączenia Inowrocławia do sieci dróg szybkiego ruchu w układzie krajowym - S10, S5 i A1. Omawiane inwestycje są elementem mandatu negocjacyjnego w ramach kontraktu terytorialnego dla województwa kujawsko-pomorskiego. W trakcie spotkania potwierdzono szczególne znaczenie tych inwestycji dla województwa i kraju. Dalsze działania w tej sprawie będą przedmiotem kolejnych spotkań. Prezydent Inowrocławia uzyskał potwierdzenie, że przebieg prac nad wyborem firmy, która ma budować obwodnicę Inowrocławia odbywa się zgodnie z harmonogramem.

* 17 stycznia 2014 r. 
Pierwszy z dwóch etapów przetargu na budowę obwodnicy Inowrocławia został zakończony. Osiemnaście firm i konsorcjów jest zainteresowanych budową obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Wśród zainteresowanych są m.in.: firmy z Polski, Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Portugalii.

2013

* 4 grudnia 2013 r. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę obwodnicy Inowrocławia. Bydgoski oddział GDDKiA do 8 stycznia 2014 czeka na oferty firm chcących wybudować obwodnicę Inowrocławia i szacuje, że podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w 2014 r. Termin wykonania inwestycji nie powinien być dłuższy niż 30 miesięcy prac budowlanych (z wykluczeniem miesięcy zimowych, uniemożliwiających prace). Najpóźniej prace zakończą się na przełomie 2016/2017. - Jest to radosny, rzeczywiście świąteczny już dla nas dzień - choć Święta Bożego Narodzenia za kilkanaście dni. Nie uleganie tym, którzy straszyli nas, że obwodnica nigdy nie powstanie, dała nam siłę w pokonanie wszystkich przeszkód i barier, z jakimi mieliśmy do czynienia przy staraniach o realizację budowy obwodnicy Inowrocławia. Ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy Inowrocławia jest kolejnym elementem harmonogramu jej budowy - z pełną życzliwością będziemy się jej przyglądali i w razie potrzeby służyli radą oraz pomocą. Tak jak do tej pory - powiedział prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

* 23 października 2013 r. 
Ze strony internetowej miasta zniknął banner zachęcający mieszkańców do wysyłania e-kartki do Premiera w sprawie budowy obwodnicy Inowrocławia. Pierwszą taka kartkę wysłał w styczniu 2011 r. Prezydent Ryszard Brejza, a następnie tysiące mieszkańców, domagając się realizacji inwestycji.

* 14 października 2013 r. 
Na zaproszenie Prezydenta Ryszarda Brejzy, w Inowrocławiu gościł Prezydent RP Bronisław Komorowski. W historycznej dla naszego miasta wizycie, Prezydentowi Komorowskiemu towarzyszyli m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Rybicki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Zbigniew Rynasiewicz, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Lech Witecki, a także Poseł Krzysztof Brejza.

W ratuszu Prezydent miasta podziękował Prezydentowi RP za dotrzymanie obietnicy - budowy obwodnicy miasta, złożonej 2 lipca 2010 r. w Solankach, na wiecu kończącym kampanię prezydencką.

Na ręce Wiceministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Prezydent miasta złożył podziękowania również dla Premiera Donalda Tuska i Rady Ministrów, która podjęła stosowne rozporządzenie, uwzględniające inowrocławską obwodnicę w "Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015".

* 3 października 2013 r. 
Prezydent Miasta Inowrocławia został poinformowany o planowanych pracach geodezyjnych polegających na oględzinach części nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję drogową pn. „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25".

* 1 października 2013 r. 
Rząd przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015", w postaci załącznika nr 6, który zakłada budowę obwodnicy Miasta Inowrocławia.

* 6 sierpnia 2013 r.
Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza wspólnie z Posłem na Sejm Krzysztofem Brejzą uzyskali w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jednoznaczne potwierdzenie, że obwodnica Inowrocławia będzie zbudowana w ciągu dwóch najbliższych lat. Jeszcze w tym roku może być ogłoszony przetarg natomiast prace mogą rozpocząć się w przyszłym roku i zakończyć już w 2016 r.

* 25 lipca 2013 r. 
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes poinformowała Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzę, że 11 czerwca br. zawarta została umowa z wyłonionym w przetargu konsorcjum rzeczoznawców majątkowych na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.

* 9 maja 2013 r. 
Na zaproszenie Posła Krzysztofa Brejzy w Inowrocławiu gościła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która zapewniła Prezydenta o wsparciu dla budowy inowrocławskiej obwodnicy, wyrażając opinię, że wszystkie obwodnice, które przygotowane są do realizacji od strony dokumentacyjnej powinny być budowane. Pani Minister wyraziła swoje zdanie na temat realizacji obwodnic w kraju, w tym inowrocławskiej. - Część obwodnic miast, która ma gotową dokumentację, powinna znaleźć szansę finansowania. Szkoda byłoby zaprzepaścić tę pracę. Sprawa nie jest tu zamknięta - stwierdziła. - Dziękuje Pani Minister za stanowisko dotyczące obwodnicy oraz za deklaracje dotyczące uwzględnienia Inowrocławia jako ośrodka subregionalnego. Dodatkowa szansa uzyskania środków na nasze zadania jest bardzo ważna i cenna - podkreślił Prezydent Ryszard Brejza.

* 29 kwietnia 2013 r. 
„Blokada ulicy dla obwodnicy!" - pod takim hasłem inowrocławianie zablokowali skrzyżowanie ulic Stanisława Staszica, Górniczej i Poznańskiej po tym, jak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sławomir Nowak podczas wizyty w Bydgoszczy (22 kwietnia br.) publicznie oświadczył, że zamierza usunąć z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 kluczową inwestycję drogową jaką jest obwodnica Inowrocławia. „Chcemy czystego powietrza w Inowrocławiu", „W inowrocławskim zdroju potrzeba spokoju", „Uwolnijmy miasto od tirów!" - skandowano podczas przemarszu po ulicach, blokując ruch. A „korki" sięgały wielu kilometrów. Apel mieszkańców przyjęty w tej sprawie podczas zgromadzenia został przesłany do Premiera Donalda Tuska. Jak wynika z obiektywnych danych, bo przygotowanych przez rządową Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, przez centrum Inowrocławia przejeżdża średnio ok. 25 tys. pojazdów na dobę i jest to jeden z najwyższych wskaźników w Polsce w miastach, które nie posiadają obwodnic lub dostępu do dróg krajowych dwujezdniowych.

 

* 25 kwietnia 2013 r.
Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza spotkał się z goszczącym w Toruniu Prezydentem RP, Bronisławem Komorowskim. W trakcie rozmów po raz kolejny zwrócił się z prośbą do Prezydenta RP o poparcie dla inowrocławskiej obwodnicy, przypominając wiec wyborczy w Inowrocławiu 2 lipca 2010 r.

* 18 stycznia 2013 r. 
Zgodnie z obietnicą, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes przekazała Prezydentowi decyzję ZRID dla obwodnicy Inowrocławia. Decyzja ZRID podpisana przez Wojewodę zawiera klauzulę natychmiastowej wykonalności, tj. nadawana w celu umożliwienia natychmiastowej realizacji tej inwestycji krajowej. Oznacza to, że grunty pod obwodnicę stają się z dniem wydania decyzji własnością Skarbu Państwa, a ich właścicielom przysługują roszczenia o odszkodowanie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na rozpoczęcie w tym roku wykupu gruntów ma zabezpieczone środki. Według naszych szacunków, dotychczasowy etap realizacji inwestycji pochłonie łącznie do końca 2013 r. ok. 100 milionów złotych, i są to koszty m.in. sporządzenia projektu, dokumentacji technicznej, opinii, wykupu gruntów. Stanowi to kilkanaście procent planu kosztów tej inwestycji.

* 4 stycznie 2013 r. 
Prezydent podczas spotkania z panią Wojewodą Ewą Mes upomniał się o inowrocławską obwodnicę.  Wojewoda zadeklarowała, że jest gotowa, by złożyć podpis  pod decyzją ZRID-owską, gdy tylko otrzyma ostatnie pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Włodzimierza Ciepłego. Zapewniła, że na początku przyszłego tygodnia poinformuje Prezydenta o postępach w tej sprawie.

2012

* 3 grudnia 2012 r. 
Ewa Mes, Wojewoda Kujawsko-Pomorski podpisała obwieszczenie o podaniu do publicznego wglądu informacji o przystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko ww. zadania inwestycyjnego GDDKiA.

Obwieszczenie to zostało przekazane niezwłocznie przekazane do urzędów miast i gmin, przez które przebiegać będzie trasa obwodnicy - Inowrocław - Miasto i powiat, Kruszwica, Strzelno.

* 30 listopada 2012 r. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Włodzimierz Ciepły przesłał do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przekazane przez inwestora - GDDKiA, uzupełnienia do informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla inowrocławskiej obwodnicy. Dyrektor poprosił Wojewodę o przeprowadzenie procedury zapewniającej udział społeczeństwa wobec tego przedsięwzięcia.

Tego samego dnia, Dyrektor wystosował do Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego pismo w sprawie uzgodnienia warunków realizacji tej inwestycji.

* 29 listopada 2012 r. 
Prezydent ponownie rozmawiał o obwodnicy Inowrocławia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes. Spotkanie u Wojewody odbyło się tym razem z osobistym udziałem Pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy Łukaszem Lendnerem oraz Zastępcą Dyrektora Lechem Jaworskim.

Pełnomocnik Lendner poinformował, że 30 listopada wpłynie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo, którego brakowało Wojewodzie do kontynuowania prac związanych z wydaniem ZRID-u. Wojewoda zadeklarowała, że po podjęciu koniecznych czynności, w ciągu kilku dni wyda stosowny dokument. Natomiast decyzja ZRID zostanie przez Wojewodę podpisana najpóźniej w połowie stycznia 2013 r.

* 23 listopada 2012 r. 
Prezydent Ryszard Brejza spotkał się z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim Ewą Mes. W trakcie spotkania wyraził zaniepokojenie z powodu przedłużających się prac nad wydaniem decyzji ZRID dla budowy obwodnicy Inowrocławia wskazując, że od ostatniego spotkania w tej sprawie minęło wiele miesięcy, a prace nad wydaniem tej ważnej decyzji znacznie się przedłużają. Przypomniał, że inowrocławianie walczą o obwodnicę już od 10 lat, a od roku czekają na decyzję ZRID, która powinna być wydana w ciągu trzech miesięcy. W rozmowach uczestniczyli również m.in. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Włodzimierz Ciepły, dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Jagodziński oraz przedstawiciel inwestora - Naczelnik Wydziału Dokumentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Bydgoszczy Zbigniew Lassa. Uzgodniono, że za kilka dni, powtórzone zostanie spotkanie z udziałem GDDKiA z uaktualnionymi informacjami dotyczącymi terminu zakończenia prac dokumentacyjnych, by Pani Wojewoda mogła podpisać decyzję ZRID. Pod Urzędem Wojewódzkim pikietowali inowrocławianie, protestując przeciwko niedotrzymywaniu kolejnych terminów przy wydawaniu decyzji ZRID.
 

* 13 listopada 2012 r.
W piśmie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Prezydent wyraził zaniepokojenie z powodu przedłużających się prac nad wydaniem decyzji ZRID dla budowy obwodnicy Inowrocławia, proszę o spotkanie w tej sprawie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

* 4 października 2012 r. 
GDDKiA - Prezydent Ryszard Brejza spotkał się z Pełnomocnikiem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Łukaszem Lendnerem. W rozmowach uczestniczył Poseł Krzysztof Brejza a także Zastępca Dyrektora GDDKiA O/Bydgoszcz Lech Jaworski, który zapewnił, że ostatnie oczekiwane dokumenty w tej sprawie zostaną przekazane do 12 października br. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W oparciu o nie, Regionalny Dyrektor będzie mógł przeprowadzić postępowanie, które da możliwość podjęcia kolejnych działań Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, a ostatecznie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu. Prezydent uzyskał zapewnienie, że został już sporządzony przez GDDKiA wniosek, aby środki na wykup gruntów pod inwestycję w tej samej wysokości znalazły się w budżecie Generalnej Dyrekcji na rok przyszły.

* 1 października 2012 r. 
W piśmie do Pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Łukasza Lendnera, który został wskazany do kierowania bydgoskim Oddziałem GDDKiA po odwołaniu ze stanowiska dyrektora Marka Kowalczyka, prezydent zwrócił uwagę na niepokojący sposób załatwiania spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji, która jest warunkiem niezbędnym do wydania przez wojewodę Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla budowy obwodnicy Inowrocławia. Powiadomił o docierających, z Urzędu Wojewódzkiego jak i z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, informacjach, że z przyczyn leżących po stronie inwestora, po raz kolejny dokumentacja ta jest błędnie sporządzona - GDDKiA oddział w Bydgoszczy od kilkunastu miesięcy kilkakrotnie składał wniosek lub uzupełnienia zawierające błędy, co było powodem ich odrzucenia. Prezydent przypomniał również o tym, że w budżecie GDDKiA jest zabezpieczona kilkudziesięciomilionowa kwota na wykup gruntów pod inwestycję. Niewykorzystanie ich z powodu błędów w dokumentacji spowoduje konieczność ich zwrotu do dyspozycji ministra finansów.

* 26 września 2012 r. 
Prezydent uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomirem Nowakiem. Oprócz Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy uczestniczyli w nim także: parlamentarzyści PO, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, prezydenci Bydgoszczy i Grudziądza.

Minister poinformował, że inowrocławska obwodnica nie może być teraz budowana z uwagi na brak środków finansowych, ale zapewnił, że będą kontynuowane jej prace planistyczne. Podkreślił, że dla rządu priorytetowe są sprawy budowy autostrad i dróg ekspresowych. Jeżeli Minister znajdzie źródła sfinansowania inwestycji drogowych zaplanowanych w Polsce, to pamiętać będzie również o inowrocławskiej obwodnicy.

* 24 września 2012 r. 
Prezydent wystąpił do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Lecha Witeckiego z apelem o niedokonywanie zmian w Programie Budowy Dróg Krajowych w części dotyczącej budowy obwodnicy Inowrocławia (inwestycji podstawowych KPBD). Budowa obwodnicy powinna rozpocząć się w 2014 r., tj. zgodnie z obecnie obowiązującym planem. W liście przytoczył argumenty, które zdecydowały o rozpoczęciu prac nad budową obwodnicy Inowrocławia i o jej umieszczeniu na liście inwestycji podstawowych KPBD.

* 5 kwietnia 2012 r. 
Dyrektor bydgoskiego oddziału GDDKiA informuje Prezydenta w rozmowie telefonicznej, że wniosek o wydanie decyzji ZRID na budowę obwodnicy ponownie został dziś złożony u Wojewody.

Jeszcze w tym samym dniu Prezydent rozmawia z Dyrektorem Wydziału Infrastruktury Kujawsko - pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Mirosławem Jagodzińskim (Wojewoda przebywa na urlopie) i uzyskuje potwierdzenie otrzymania wspomnianej dokumentacji. Prezydent prosi o pilne działanie w tej sprawie

* 4 kwietnia 2012 r.
Prezydent wysyła pismo do Dyrektora Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy z zapytaniem kiedy zostanie ponownie złożony wniosek o ZRID do Wojewody skoro firma projektowa zakończyła właśnie pracę nad poprawkami do dokumentacji obwodnicy

* 3 kwietnia 2012 r.
Prezydent otrzymuje informację, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami PKP złożyło u Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zgodę na odstępstwa w sprawie przejazdów kolejowych.

* 28 marca 2012 r.
Prezydent zebraniu z mieszkańcami Szymborza uzyskuje pozytywną opinię mieszkańców co do zamknięcia przez PKP przejazdu w kierunku ulicy Kolejowej a pozostawienie przejazdu ulicą Wiejską. W zamian - miasto utwardzi część nawierzchni ulicy Polnej.

*20 stycznia 2012 r. 
Z inicjatywy posła Krzysztofa Brejzy odbyło się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z udziałem Wojewody Ewy Mess, pracowników Urzędu Wojewódzkiego, przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  oraz Prezydenta Ryszarda Brejzy. W trakcie spotkania Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Jagodziński w imieniu  wojewody poinformował , że nie wszczął procedury zmierzającej do wydania decyzji ZRID- owskiej ze względu na istotne braki w złożonej dokumentacji.

Przedstawiciele GDDKiA  i firmy projektowej Scott Wilson  poinformowali, że  dokumentacja jest uzupełniana zgodnie z oczekiwaniami Wojewody. Prace te maja potrwać do połowy 2012 r. Wówczas Wojewoda jest w stanie wydać decyzję ZRID w III kwartale tego roku.

Prezydent Ryszard Brejza w swoim wystąpieniu bardzo negatywnie ocenił taki stan prac i sposób działania w tej sprawie. W imieniu mieszkańców i własnym uznał, że powstaje wrażenie, iż budowa obwodnicy Inowrocławia jest sabotowana. Przypomniał zapewnienia Dyrektora GDDKiA, Marka Kowalczyka, który w 2011r zapewniał, że dokumentacja jest dobrze przygotowana i jako taka została złożona do Wojewody  15 października. Prezydent, w obecności uczestników spotkania stwierdził, że nie dziwi się, że nasze województwo omijają inwestorzy a poziom bezrobocia jest nadal wysoki, skoro odpowiedzialni za to urzędnicy tak niefrasobliwie traktują swoje obowiązki.

Poseł  zapowiedział interwencję w sprawie inowrocławskiej obwodnicy u  ministra i oczekuje działań w trybie kontrolnym. Inwestycja nadal znajduje się w wykazie inwestycji kluczowych, których realizacja planowana jest do 2015 r.

W związku z otrzymaną informacją o problemach związanych z uzyskaniem przez projektanta obwodnicy uzgodnień dotyczących linii kolejowych (odstępstwa od wymogów prawnych) Prezydent Inowrocławia interweniuje w tej sprawie w PKP. Zastępca Prezydenta Ireneusz Stachowiak spotyka się w Bydgoszczy z Dyrektorem Zakładu Linii kolejowaych, Zbigniewem Wróblewskim a w Warszawie z zastępcą dyrektora Biura Dróg Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe, Romualdem Jakubowskim.

2011

* 18 października 2011 r.
Dyrektor GDDKiA w Bydgoszczy Marek Kowalczyk i poseł Krzysztof Brejza poinformowali, że zgodnie z deklaracją sprzed kilku tygodni, złożona została do wojewody kujawsko-pomorskiego dokumentacja projektowa i wniosek o wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRID). Zgodnie z przepisami wojewoda ma trzy miesiące na podjęcie decyzji w tej sprawie. Prezydent na temat złożonej dokumentacji rozmawiał również z Dyrektorem Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Mirosławem Jagodzińskim prosząc o przekazywanie wszelkich informacji na bieżąco o sposobie załatwiania tego wniosku. Przypomnijmy, że decyzja ZRID będzie równoznaczna z uzyskaniem prawa do dysponowania gruntami, przez które przebiega obwodnica i rozpoczęciem realizacji inwestycji celu publicznego.

*28 września 2011 r. 
Inwestycja została przeniesiona z listy rezerwowej na listę inwestycji, które przeznaczone są do realizacji w 2014 r. usłyszał podczas spotkania z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad poseł Krzysztof Brejza. Słowa Generalnego Dyrektora potwierdził 29 września Dyrektor bydgoskiego oddziału GDDKiA podczas rozmowy telefonicznej z Prezydentem Ryszardem Brejzą. W październiku br. złożona zostanie dokumentacja projektowa obwodnicy do wojewody w celu wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzja ZRID). Wydanie tego zezwolenia otwiera drogę do wykupu gruntów i jest przełomem w każdej inwestycji drogowej, bo faktycznie ją rozpoczyna. Inowrocławska obwodnica została również przeniesiona z listy rezerwowej na podstawową najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych do 2015 r.

*4 lipca 2011 r.
W „Zbliżeniach" emitowanych na antenie TVP Bydgoszcz, materiale poświęconym wnioskowi Prezydenta Ryszarda Brejzy o realizację w pierwszym etapie obwodnicy jednojezdniowej, Dyrektor Oddziału w Bydgoszczy GDDKiA Marek Kowalczyk powiedział, że budowa obwodnicy jednojezdniowej jest „zdecydowanie bardziej realna", ale decyzja należy do Ministra Infrastruktury i do rządu. Przyznał też, że projekt obwodnicy „pewnie pójdzie do kosza, jeśli w najbliższym czasie nie nastąpi realizacja".

*11 kwietnia 2011 r.
Minister Infrastruktury pismem z 4 marca br. (wpłynęło do Urzędu Miasta Inowrocławia 11 kwietnia) odpowiada na prośbę o przyspieszenie działań zmierzających do wydania decyzji ZDRID dla obwodnicy skierowana 10 lutego. Minister podtrzymuje swoje stanowisko, że obwodnica znajduje się na liście zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie się po 2013 r.

*30 marca 2011 r. 
Prezydent Ryszard Brejza zwrócił się do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy jako organu zarządzającego ruchem na drogach krajowych o wprowadzenie objazdów dla ruchu tranzytowego samochodów ciężarowych w przebiegu dróg krajowych nr 15 i 25 tak, aby ruch ten nie był prowadzony przez teren miasta Inowrocławia.

W odpowiedzi Dyrektora bydgoskiej GDDKiA z 11 kwietnia 2011 r. czytamy, że „w pobliżu miasta brak jest alternatywy objazdu dla dróg krajowych, a lokalne drogi nie są przystosowane do przeniesienia ruchu ciężkiego". Dyrektor decyzję o odmowie wprowadzenia objazdów dla ruchu tranzytowego argumentuje także „brakiem skutecznych metod segregacji ruchu tranzytowego od lokalnego" i jednocześnie zapewnia, że oddział GDDKiA w Bydgoszczy dokłada wszelkich starań, aby rozpocząć budowę obwodnicy Inowrocławia w możliwie najkrótszym terminie.

*25 lutego 2011 r. 
Na ręce Prezydenta Miasta wpłynęło pisemne zapewnienie Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego o czynionych przez ministra staraniach o przesunięcie obwodnicy na listę inwestycji priorytetowych dla rządu.

*10 lutego 2011 r. 
W związku z wypadkiem, jaki miał miejsce w centrum Inowrocławia na ul. Stanisława Staszica w ciągu drogi krajowej oraz niedotrzymaniem siedmiodniowego terminu odpowiedzi w sprawie wniosku o decyzje ZRID dla obwodnicy obiecanego inowrocławskiej delegacji w warszawie Prezydent Ryszard Brejza przypomniał Ministrowi Infrastruktury argumenty dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców miasta w związku ze wzmożonym ruchem tranzytowym w centrum i zwróciła się o przyspieszenie działań w sprawie tej inwestycji.

*27 stycznia 2011 r.  
Grupa mieszkańców Inowrocławia protestowała pod siedzibą Prezesa Rady Ministrów w Warszawie przeciwko odkładaniu budowy obwodnicy w nieokreśloną przyszłość po 2013 r. Delegacja inowrocławian z Prezydentem Ryszardem Brejzą została przyjęta w kancelarii premiera przez wiceministra z ministerstwa Infrastruktury Radosława Stępnia, który zapewnił, ze w ciągu siedmiu dni prześle odpowiedź w sprawie złożenia wniosku GDDKiA w Bydgoszczy o wydanie przez wojewodę kujawsko-pomorskiego decyzji o rozpoczęciu inwestycji.  Inowrocławianie mieli ze sobą rozmaite rekwizyty: trąbki, syreny, transparenty. Wiceministrowi Infrastruktury Radosławowi Stępniowi złożono petycję. „Do rozpoczęcia budowy obwodnicy Inowrocławia brakuje tylko zezwolenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji drogowej, której wydanie w harmonogramie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad planowane do niedawna było na październik 2010 roku. Wcześniej zostało wydane kilkadziesiąt milionów złotych na przygotowanie dokumentacji bezpośrednio związanej z oczekiwaną inwestycją drogową, która za kilka lat będzie nieaktualna! - czytamy w petycji.

*24 stycznia 2011 r. 
Bydgoska GDDKiA w odpowiedzi na powyższe wystąpienie poinformowała Prezydenta, że „zgodnie z obowiązującymi procedurami Oddział w Bydgoszczy zwrócił się do Departamentu Przygotowania Inwestycji GDDKiA w Warszawie z prośbą o wyrażenie zgody na wystąpienie do wojewody kujawsko-pomorskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID". Wniosek o ZRID, według dyrektora Marka Kowalczyka, GDDKiA w Bydgoszczy złoży niezwłocznie po uzyskaniu zgody Departamentu Przegotowania Inwestycji GDDKiA w Warszawie.

*18 stycznia 2011 r. 
W związku z informacją o zakończeniu prac nad projektem obwodnicy Prezydent Miasta zwrócił się do GDDKiA Oddział w Bydgoszczy o pilne złożenie przez GDDKiA wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej do wojewody kujawsko-pomorskiego. Prośbę tę Prezydent Ryszard Brejza motywował troską o zagwarantowanie możliwości wykupu gruntów po obwodnicę i realnym zagrożeniem upływu ważności dokumentacji.

*13 stycznia 2011 r.   
Mieszkańcy Inowrocławia ponownie wyszli na ulicę, by protestować przeciwko pozbawianiu miasta tej strategicznej inwestycji. W demonstracji bierze udział prezydent miasta Ryszard Brejza, parlamentarzyści, radni Sejmiku Wojewódzkiego, radni Rady Miejskiej a także wójt Gminy Inowrocław, Tadeusz Kacparzak oraz setki mieszkańców domagających się spełnienia obietnicy wyborczej z 2 lipca 2010 r.

*Styczeń 2011 r. 
Mieszkańcy Inowrocławia na czele z Pawłem Binkowskim zawiązują społeczny komitet „Obwodnica dla Inowrocławia".

*Styczeń 2011 r. 
Obwodnica Inowrocławia posiada kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID). Z informacji uzyskanych w GDDKiA w Bydgoszczy wynika, że mimo kompletu dokumentów wniosek o wydanie tej decyzji przez wojewodę nie został przygotowany ze względu na umieszczenie obwodnicy w planach Ministerstwa Infrastruktury do realizacji po 2013 r.

2010

*22 grudnia 2010 r. 
Po ogłoszeniu przez Prezesa Rady Ministrów zmian dotyczących programu Budowy Dróg Krajowych, Prezydent Ryszard Brejza przekazuje własne stanowisko do Ministerstwa Infrastruktury. Zwraca się o rozpoczęcie budowy do 2013 r. i potraktowanie obwodnicy jako zadnia priorytetowego. Jednocześnie prosi o poparcie tych starań Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Radosława Sikorskiego.

*Grudzień 2010 r.
Według ogłoszonego programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, obwodnica Inowrocławia przewidziana jest do realizacji po 2013 r.

*27 listopada 2010 r. 
Urząd Marszałkowski odpowiada na ponaglenie dotyczące opieszałości w wydawaniu pozwolenia wodnoprawnego. Z treści pisma wynika, że wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego projektant obwodnicy złożył do Urzędu Marszałkowskiego 31 grudnia 2009 r. O wszczętym postępowaniu strony zostały zawiadomiony 11 stycznia 2010 r. Termin wydania pozwolenia przedłużono ze względu na nieścisłości w załączonym przez projektanta operacie wodnoprawnym dołączonym do wniosku. 4 lutego 2010 r. projektant obwodnicy przesłał do Urzędu Marszałkowskiego poprawki do operatu.

Uwagi do operatu przekazał Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 30 sierpnia 2010 r. do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpłynął nowy, całkowicie zmieniony operat wodnoprawny przygotowany przez firmę projektową z Poznania, w którym także były uhybienia.

*15 października 2010 r. 
Jedynym dokumentem niezbędnym do zakończenia prac projektowych jest tzw. pozwolenie wodnoprawne (dotyczące towarzyszącemu tej inwestycji wykonaniu urządzeń wodnych, m.in. do odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do cieków melioracyjnych) wydawane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponieważ, według projektanta obwodnicy, brak pozwolenia wodnoprawnego, jest jedyną przyczyną przedłużania etapu projektowania, Prezydent Ryszard Brejza wystąpił do Marszałka o osobiste zainteresowanie się tą sprawą i wydanie pozwolenia.

*Sierpień 2010 r. 
Do Prezydenta Miasta Inowrocławia dociera informacja, że inwestycja pod nazwą Obwodnica Inowrocławia jest usunięta z listy rezerwowej ze względu na wydatki rządu związane z likwidowaniem skutków powodzi.

*19 sierpnia 2010 r. 
Prezydent Ryszard Brejza zwraca się o poparcie dla inowrocławskiej obwodnicy do Prezydenta RP, przypominając wiec wyborczy w Inowrocławiu 2 lipca 2010 r. Podobne wystąpienie wystosowane zostało ponownie 30 grudnia 2010 r.

*Sierpień 2010 r. 
Z odpowiedzi na apel do Premiera, którą przygotowało Ministerstwo Infrastruktury wynika, że przedłużające się prace projektowe są wynikiem konsultacji społecznych i cyt.: „dużej ilości wniosków i protestów społeczności lokalnej". Prezydent zwraca się ponownie do Premiera 16 sierpnia 2010 r. W uzyskanej odpowiedzi czytamy, że „po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót, pod warunkiem wcześniejszego zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych".

*2 lipca 2010 r. 
Wiec wyborczy kończący kampanię kandydata na prezydenta RP Bronisława Komorowskiego - podczas wiecu mieszkańcy usłyszeli obietnicę realizacji obwodnicy, a Prezydent Ryszard Brejza wręczył Premierowi apel o budowę obwodnicy z podpisami ponad 15 tys. mieszkańców i sympatyków miasta.

*Maj 2010 r. 
Z uzyskanych informacji wynika, że budowa odcinka autostrady A1 przebiegającego przez województwo kujawsko-pomorskie kosztować będzie mniej niż zakładano - Prezydent Ryszard Brejza zwraca się do Ministra Infrastruktury z prośbą o pozostawienie zaoszczędzonych środków na terenie województwa na realizację obwodnicy. Minister Infrastruktury odmawia.

*6 maja 2010 r.
W Inowrocławiu odbył się Konwent Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego poświęcony inwestycjom drogowym realizowanym przez rząd, podczas którego wypracowano stanowisko dotyczące także inowrocławskiej obwodnicy. Obecny na konwencie dyrektor bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Kowalczyk potwierdza realizację obwodnicy do 2012 r.

*8 kwietnia 2010 r.
Prezydent wspólnie z parlamentarzystami Krzysztofem Brejzą, Grzegorzem Roszakiem, Tomaszem Lentzem, Pawłem Olszewskim uczestniczy w spotkaniu z ministrem Grabarczykiem i wiceministrem.Prezydent przypomina o zobowiązaniach, jakie podjął rząd w sprawie wybudowania obwodnicy Inowrocławia do końca 2009 r. w umowie z Koncernem SHARP. Zwraca uwagę na uzdrowiskowy charakter miasta, zagrożenia spowodowane ruchem tranzytowym przez centrum miasta oraz zlikwidowaną kopalnię soli.

Porusza również problem przebudowy skrzyżowania ul. Poznańskiej, ul. Staszica i Górniczą i groźbę utraty kilku milionów złotych z UE na wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego właśnie z tym skrzyżowaniem. Minister Grabarczyk podtrzymuje decyzję o przesunięciu daty obwodnicy na kolejne lata, ale jednocześnie deklaruje umieszczenie jej liście rezerwowej. Jeżeli zakończą się prace nad dokumentacja budowlaną, to nie będzie przeszkód, by wystąpić do Wojewody o wydanie ostatecznej decyzji o rozpoczęciu inwestycji oraz ogłoszenie przetargu. Minister poinformował, że prace nad dokumentacją, które przedłużyły się, zakończą się do końca kwietnia 2010 r.

*Marzec 2010 r. 
Prezydent Ryszard Brejza zwraca uwagę Przewodniczącemu Komisji Finansów Publicznych, że na prace projektowe zostały wydatkowane środki z budżetu państwa, a przesuwanie realizacji inwestycji pociągać będzie kolejne koszty.

*24 marca 2010 r.
Lech Jaworski, Zastępca Dyrektora GDDKiA w Bydgoszczy, odpowiadając na pytania posła Krzysztofa Brejzy stwierdza, że na termin realizacji budowy obwodnicy mają istotny wpływ cyt.: „zgłaszane permanentnie uwagi i wnioski samorządów oraz społeczności lokalnych, pomimo wcześniejszych wyjaśnień i ustaleń (...)".Podkreśla również brak zgody właścicieli nieruchomości na wejście wykonawcy na teren nieruchomości w celu wykonania koniecznych badań geologicznych.

Po takiej informacji zaniepokojony poseł Brejza zabiega o spotkanie z Ministrem Grabarczykiem, które odbywa się 8 kwietnia 2010 r.

Styczeń 2010 r. 
W styczniu br. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk na spotkaniu z samorządowcami w Toruniu, w obecności m.in. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Inowrocławia poinformował, że pod koniec bieżącego roku ruszy budowa obwodnicy Inowrocławia. Inwestycja ta - jak mówił minister - została zaliczona do inwestycji towarzyszących przygotowaniom Mistrzostw Euro 2012.

Prezydent wyrażając zadowolenie jednocześnie zastrzegł, że uwierzy, jeśli zobaczy, że prace naprawdę się rozpoczęły.

2009

*13 listopada 2009 r.
Do posła Krzysztofa Brejzy wpływa odpowiedź Ministra Infrastruktury wpływa odpowiedź na pismo z dni 30 października 2009 r. W odpowiedzi podpisanej przez wiceministra Radosława Stępnia czytamy, że prace projektowe przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem.

*październik 2009 r. 
Prezydent Ryszard Brejza prosi Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego o poparcie budowy obwodnicy - została bowiem zadeklarowana przez rząd w umowie międzynarodowej z koncernem realizującym inwestycję nieopodal Torunia. Podobne wystąpienie, wskazujące na argumenty gospodarcze, kierowane jest ponownie do Ministra Radosława Sikorskiego oraz Wicepremiera Waldemara Pawlaka w marcu 2010 r.

*6 sierpnia 2009 r.
Odbyła się manifestacja mieszkańców żądających dotrzymania terminów w realizacji budowy obwodnicy. Zablokowano odcinek u zbiegu newralgicznego i tranzytowego skrzyżowania przecinającego ulice: Stanisława Staszica, Poznańską i Górniczą. Dziennie przejeżdża tamtędy ok. 20 tys. pojazdów udających się m.in. z Berlina i Poznania do Olsztyna oraz Kalisza i Konina do Bydgoszczy i Gdańska. Obecny na wiecu przedstawiciel GDDKiA potwierdził, że obwodnica powstanie w deklarowanym terminie, czyli w latach 2010-2011.

*17 lipca 2009 r. 
Spotkanie zwołane w trybie pilnym przez Wojewodę na wniosek Prezydenta Ryszarda Brejzy. W trakcie rozmów ujawniono, iż w maju br. tysiąc mieszkańców gminy wiejskiej podpisało protest domagając się wprowadzenia zmian w projekcie obwodnicy. Zarówno wojewoda jak i Starosta Inowrocławski podzielają stanowisko Prezydenta Inowrocławia sprzeciwiającego się dalszym opóźnieniom w budowie obwodnicy. Dyrektor GDDKiA, która jest inwestorem, poinformował, że dokumentacja będzie gotowa w lutym 2010 r., a roboty budowlane zaczną się jesienią 2010 r. i zakończone zostaną w 2011 r.


Byłby to prawdziwy rekord w dwanaście miesięcy wybudować 23 kilometry dwujezdniowej (czteropasmowej) trasy z kilkoma wiaduktami, węzłami i to za 800 milionów złotych - komentował wówczas Prezydent Inowrocławia.

*Lipiec 2009 r.
Zaniepokojony informacjami przekazanymi przez Ministra Infrastruktury we wspomnianym powyżej piśmie do posła Krzysztofa Brejzy, Prezydent Inowrocławia występuje do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o pilne zorganizowanie spotkania w sprawie obwodnicy.

*Czerwiec 2009 r.
Poseł Krzysztof Brejza otrzymał odpowiedź na swoje wystąpienie do Ministra Infrastruktury, który twierdzi, iż w związku z licznymi protestami i wnioskami trwają prace dokumentacyjne. Ponadto, minister stwierdza, że ...W związku z faktem, że proponowane zmiany dotyczą istotnych zagadnień, termin wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może ulec zmianie. Planowany termin uzyskania powyższej decyzji przewidywany jest na 1 kwartał 2010 r. Wtedy też możliwe będzie ogłoszenie przetargu na realizację zadania. Realizacja obwodnicy Inowrocławia przewidywana jest na lata 2010-2011, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych

*Marzec 2009 r. 
W piśmie skierowanym do Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Zdzisław Glonek zadeklarował, iż do 30 maja 2009 r. będzie gotowy projekt budowlany i opinie do zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a do 31 sierpnia 2009 r. będzie przygotowany projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski oraz przewidywał, że w tym terminie uda się uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Jako planowany czas budowy zadeklarowano lata 2010-2011.

*23 marca 2009 r. 
Spotkanie w bydgoskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Uczestniczyli w nim m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski, Zastępca Dyrektora GDDKiA w Bydgoszczy Lech Jaworski, projektanci obwodnicy z firmy Scott Wilson oraz Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza i Wójt Gminy Inowrocław Lech Skarbiński. Okazało się, że wójt podtrzymuje wcześniej zgłoszone wnioski dotyczące zmian w zakresie przebiegu obwodnicy. Prezydent Inowrocławia zdecydowanie sprzeciwił się możliwości przyjęcia tych, które oznaczałyby znaczne opóźnienie realizacji inwestycji.

2008

* Lipiec 2008 r. 
Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Rudnicki w odpowiedzi na interpelację posłów Krzysztofa Brejzy i Grzegorza Roszaka, deklaruje, iż nie ma zagrożenia dla budowy obwodnicy, co więcej inwestycja została przeniesiona z listy rezerwowej na podstawową inwestycji.

*Czerwiec 2008 r. 
Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę obwodnicy w wariancie społecznym „S" (trasa od Sławęcinka do Tupadeł).

*Kwiecień 2008 r.
Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk zapewnia, że przygotowania do rozpoczęcia budowy obwodnicy prowadzone są planowo.

*Marzec 2008 r.
Postanowienie Ministra Środowiska uzgadniające wariant „S".

*Luty 2008 r.
Wystąpienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do Ministra Środowiska o uzgodnienie przedsięwzięcia według wariantu „S".

*Styczeń 2008 r. 
Akceptacja przez GDDKiA rekomendacji dla wariantu „S" oraz spotkanie władz samorządowych z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i dyrektorem bydgoskiego oddziału GDDKiA. Wojewoda potwierdził swoje wsparcie dla inwestycji oraz m.in. zobowiązał się możliwie przyspieszyć prace związane z dokumentacją, w tym także zadeklarował szybkie rozpoczęcie przez Urząd Wojewódzki prac dotyczących uregulowania spraw przejęcia gruntów pod obwodnicę. Wówczas terminem podawanym jako prawdopodobny moment rozpoczęcia budowy był rok 2009.

2007

*Grudzień 2007 r.
Wystąpienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do bydgoskiego oddziału GDDKiA o zmianę wariantu na wersję społeczną „S".

*Wrzesień 2007 r. 
Postanowienie Ministra Środowiska uzgadniające wariant AD' - postanowienie to nie zostało opublikowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Prezydent zaprotestował w tej sprawie występując do Ministra Środowiska i ostrzegł, że takie postępowanie doprowadzi do opóźnień w realizacji inwestycji, bo prace będą musiały rozpocząć się od początku. Do tych opóźniających działań doszło w czasie zmiany rządu i zmiany wojewodów w wyniku wyborów 2007 r.

*Lipiec 2007 r. 
Podpisanie porozumienia między Miastem Inowrocław, Powiatem Inowrocławskim oraz Gminą Inowrocław w sprawie lokalizacji i realizacji obwodnicy Inowrocławia. W porozumieniu czytamy m.in. ...Strony niniejszego porozumienia uznają za najkorzystniejszy przebieg obwodnicy z uwzględnieniem wariantu społecznego „S" uznanego za najmniej szkodliwy dla środowiska lokalnego.

*Maj 2007 r. 
Wniosek GDDKiA do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

2006

*Listopad 2006 r. 
Posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA w Warszawie. Analizowano przebieg planowanej obwodnicy. Projektant przedstawił trzy warianty trasy, komisja przychyliła się do wersji AD (trasa od Sławęcinka do Markowic z ominięciem Markowic i oddalona od granic Inowrocławia).

*Styczeń 2006 r.
GDDKiA do końca stycznia przyjmowała oferty dotyczące zamówienia na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Inowrocławia.

2004

*Grudzień 2004 r.
GDDKiA formalnie zatwierdza, wraz z zaleceniami wprowadzenia dodatkowych rozwiązań projektowych, „Koncepcję programową budowy obwodnicy Miasta Inowrocławia" wcześniej przyjętą przez KOPI. Jest to zwieńczenie dotychczasowych starań miasta. Wówczas planowano, że inwestycja przebiegać będzie od ul. Dworcowej, poprzez ulice: Transportowców, Poznańską, do włączenia w drogę krajową nr 25 na wysokości Tupadeł. Pod uwagę brano już wtedy możliwość wydłużenia obwodnicy w kierunku Sławęcinka.

*24 marzec 2004 r.
W Inowrocławiu w Ratuszu odbywa się wyjazdowe posiedzenie Komitetu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) GDDKiA - zatwierdzona zostaje koncepcja programowa po uwzględnieniu zmian.

2003

*Marzec 2003 r.
Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza podczas sesji Rady Gminy Inowrocław przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na zaplanowanie odcinka obwodnicy na terenie gminy. Radni wniosek poparli i przyjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego fragment obwodnicy. Zgodnie z ówczesnymi planami do końca 2003 r. miało powstać studium przestrzenne inwestycji, 2004 r. to czas wyłonienia projektanta, który do 2005 r. miałby przygotować projekt. Budowę, jak wtedy zamierzano, siedmiokilometrowej trasy planowano w latach 2006-2008. Obwodnica miała rozpoczynać się u zbiegu ulic Poznańskiej i Miechowickiej, następnie przeciąć ul. Szymborską i biec wzdłuż ul. Długiej do ul. Toruńskiej, a stamtąd do ul. Metalowców i ul. Dworcowej.

2002

*Grudzień 2002 r. 
Spotkanie Prezydenta Miasta i Dyrektora GDDKiA w Bydgoszczy, podczas którego uzgodniono harmonogram działań zmierzających do powstania obwodnicy Inowrocławia i ustalono, że inwestorem tego zadania może być i będzie jedynie GDDKiA, a Miasto będzie ją wspierało.

 

Kilka tysięcy inowrocławian bawiło się do późnej nocy z okazji otwarcia obwodnicy. Był wielki tort, możliwość podróży po obwodnicy autobusem „ogórkiem”, bieg „Obiegnij Inowrocław” oraz dużo muzyki. No i przede wszystkim spotykani na każdym kroku uśmiechnięci mieszkańcy, którzy wspólnie wywalczyli powstanie obwodnicy.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
InowrocławNaDowóz
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Czwartek, 13-05-2021
Dziś imieniny
Agnieszki, Magdaleny, Serwacego
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: