Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Skargi i wnioski
Wtorek,     02 / 07 / 2019

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Inowrocławia (zarządzenie nr 209/2019 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 31 lipca 2019 r.)

 

 Rozdział 8

Organizacja przyjmowania  i załatwiania skarg oraz wniosków

 

   § 43.1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wnoszonymi przez interesantów określa Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy wykonawcze do Kodeksu postępowania  administracyjnego, a także  Instrukcja kancelaryjna.

      2. Sprawy wnoszone przez interesantów są ewidencjonowane w spisach i  rejestrach spraw.

     3. Wydział Organizacyjny i Informatyki prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz rozpatruje skargi i koordynuje rozpatrywanie wniosków.

     4. Skargi i wnioski, które wpłynęły bezpośrednio do wydziału, zespołu lub samodzielnego stanowiska pracy są niezwłocznie, lecz nie później niż w dniu następnym, przekazywane Prezydentowi.

 

  § 44.1. Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz, Skarbnik, naczelnicy, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy i koordynatorzy zespołów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek  w godzinach 730-1530.

    2. Naczelnicy zobowiązani są do zorganizowania pracy podległych im wydziałów w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie przyjęć interesantów w ich sprawach, a w szczególności:

      1)   wyznaczają osoby odpowiedzialne za  przyjęcie skargi lub wniosku,

     2)   skargę lub wniosek wniesione pisemnie lub protokół ustnego przyjęcia skargi lub wniosku, przekazują  Prezydentowi za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów i Kontroli,

    3)   przygotowują na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Informatyki wyjaśnienia niezbędne do udzielenia odpowiedzi na skargę,

     4)   rozpatrują wniosek,

    5)   po ostatecznym załatwieniu wniosku przekazują do Wydziału Organizacyjnego i Informatyki oryginał wystąpienia.

  3. Postanowienia zawarte w ust. 2 mają odpowiednie zastosowanie do pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy i koordynatorów zespołów.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Czwartek, 17-10-2019
Dziś imieniny
Antonii, Ignacego, Wiktora
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: