Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Strefa Płatnego Parkowania
Wtorek,     07 / 01 / 2020

Ulice w Inowrocławiu objęte strefą płatnego parkowania.

 

I. Ulice zaliczone do kategorii dróg powiatowych:
1) ul. Solankowa - od ul. Królowej Jadwigi do ul. Stanisława Staszica;
2) ul. Solankowa - od ul. Stanisława Staszica do ul. Grodzkiej;
3) ul. Narutowicza - od ul. Królowej Jadwigi do ul. Stanisława Staszica.

II. Ulice zaliczone do kategorii dróg gminnych:

1) ul. Jana Kilińskiego;
2) ul. Wałowa;
3) ul. Rzeźnicka;
4) ul. Mała Rybnicka;
5) ul. Rybnicka;
6) ul. Kasztelańska;
7) ul. Tadeusza Kościuszki;
8) ul. Wodna;
9) ul. Św. Mikołaja;
10) ul. Kościelna;
11) ul. 3 Maja;
12) ul. Królowej Jadwigi;
13) ul. Farna;
14) al. Henryka Sienkiewicza - od ul. Grodzkiej do alei Ratuszowej;
15) ul. Grodzka;
16) ul. Rynek;
17) ul. Ks. Bogdana Gordona;
18) ul. Toruńska - od ul. Królowej Jadwigi do ul. Plebanka;
19) ul. Poznańska - od ul. Szerokiej do ul. Świętokrzyskiej.

OPŁATY

Opłaty są pobierane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 z wyjątkiem: ul. Grodzkiej, al. Henryka Sienkiewicza na odcinku od alei Ratuszowej do ul. Grodzkiej oraz ul. Solankowej na odcinku od ul. Stanisława Staszica do ul. Grodzkiej, opłatę pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Cennik:

1. Opłaty za postój

Czas postoju                       Wysokość opłaty                       
za pierwsze 15 minut 0,70 zł
za pierwszą godzinę 2,80 zł
za drugą godzinę 3,20 zł (+2,80 zł za pierszą godzinę)          
za trzecią godzinę

3,60 zł (+2,80 zł za pierwszą godzinę + 3,20 zł za drugą godzinę)   

za kolejną godzinę 2,80 zł (+2,80 zł za pierwszą godzinę + 3,20 zł za drugą godzinę + 3,60 zł za trzecią godzinę)

 

2. Opłaty abonamentowe


Rodzaj abonamentu 

 

Wysokość opłaty za każdy miesiąc  Wysokość opłaty przy zakupie abonamentu na każde 6 miesięcy

Typu A

10 zł 55 zł

Typu B

55 zł 280 zł

Typu C

100 zł 570 zł

 


A - abonament mieszkańca SPP;
B - abonament dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w SPP;
C - abonament ogólnodostępny.


3. Opłata zryczałtowana

Wysokość opłaty za 6 miesięcy            Wysokość za każdy kolejny miesiąc po upływie 6 miesięcy     
2400 zł 400 złSposób pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Inowrocławiu określa uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat zmieniona uchwałą nr XIX/193/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r.

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia zawiadomienia - opłata dodatkowa wynosi 25 zł.

Administratorem SPP jest Zakład Robót Publicznych w Inowrocławiu z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 (tel. 52 35 30 331).

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Czwartek, 17-06-2021
Dziś imieniny
Laury, Leszka, Marcjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: