Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Kościoły
Poniedziałek,     15 / 02 / 2016

Kościół pw. św. Mikołaja

ul. ks. Bogdana Gordona 4

88-100 Inowrocław

www.inofara.pl

Skrócona historia: Kościół Św. Mikołaja powstał w połowie XIII w. z fundacji założyciela miasta Inowrocławia, księcia Kujaw Kazimierz Konradowica.

Był zbudowany z drewna. Już w 1259 r. spłonął na skutek najazdu księcia pomorskiego Świętopełka.

Odbudowana świątynia, najprawdopodobniej również w drewnie, przetrwała dwa następne wieki. Najazd Krzyżaków w 1430 r. zniszczył doszczętnie miasto i kościół. W ramach odbudowy wzniesiono w cegle 3-nawową farę w stylu późnogotyckim.

Rozpad kościoła w 1760 r. skłonił do podjęcia gruntownej restauracji. Przeprowadzona w 1765 r. nadała wnętrzu znamiona stylu barokowego. Tragedię narodu spowodowaną utratą niepodległości dzieliła fara w swoisty sposób - pozbawiono ją charakteru domu Bożego. Prusacy zmienili ją w 1779 r. na składnicę soli, płacąc tytułem odszkodowania 9 talarów rocznie. W czasach wojen napoleońskich służyła fara jako magazyn żywności. Po gruntownym odnowieniu wnętrza w latach 1820-1828 przywrócono w kościele służbę Bożą.

W tym kościele 10 lutego 1321 arcybiskup gnieźnieński Janisław ogłosił wobec delegatów polskich i krzyżackich wyrok papieża Jana XXII skazujący Zakon na zwrot Polsce zagrabionego Pomorza oraz zapłacenie odszkodowania w sumie 30.000 grzywien i kosztów procesu.

Od 18 lipca 1941 do końca II wojny światowej, pod posadzką zakrystii, ukrywane były Relikwie Św. Wojciecha z Gniezna. Relikwie przewiózł z Gniezna od Ks. Edwarda van Bleriqa (wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej) do ks. Paula Mattauscha (proboszcza fary inowrocławskiej) Urban Thelen – podoficer Wehrmachtu. Dzieje te opisane są w książce „Kurier kardynała”.

                        

                        

Kościół pw. Św. Ducha

ul. Jagiellońska 22

88-100 inowrocław

e-mail:

www.swietyduch.pl

Skrócona historia: W latach 1972-1978 budujące się Osiedle Piastowskie należało do parafii św. Mikołaja.

Ówczesny proboszcz ks. Prałat Dobromir Ziarniak po wielu zabiegach i staraniach nabył działkę z domem mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej, z przeznaczeniem na plebanię nowej parafii.

W maju 1980 r. Prymas Polski Ks. Stefan Kardynał Wyszyński erygował parafię pod wezwaniem Świętego Ducha.

Funkcję proboszcza powierzył ks. Franciszkowi Resiakowi. Początkowo wspólnota parafialna gromadziła się na mszach św. w niedziele i święta pod wiatą na cmentarzu parafii św. Mikołaja, a potem w kaplicy “Betlejemce”, latem na placu zwanym “Bożą rolą", a następnie w kaplicy - drewnianym baraku. 18 września 1983 Ojciec Święty Jan Paweł II w Castel Gandolfo poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła podczas pielgrzymki ks. proboszcza Franciszka Resiaka do Rzymu.

W 1991 r. poświęcony został górny kościół. Dekadę później na wieży świątyni został zamontowany ogromny, metalowy krzyż o wadze 11,5 t, mający 21,5 m wysokości i 9 m szerokości. Osadzony został przy pomocy najwyższego dźwigu w Polsce na wysokości 37 m od ziemi. Jest to największy krzyż posadowiony na obiekcie sakralnym w Polsce.

                        

                        

Kościół pw. św. Jadwigi Królowej

ul. Wojska Polskiego 20

88-100 Inowrocław

www.jadwiga.parafia.info.pl

Skrócona historia: To jedna z najmłodszych parafii w Inowrocławiu, znajdująca się na największym osiedlu mieszkaniowym w mieście – Rąbinie.

Erygowanie parafii przez ks. kard. Józefa Glempa nastąpiło w 1983 r.

Tego samego roku odprawiono pierwszą mszę, jeszcze na powietrzu.

Rok później nastąpiło poświęcenie tymczasowej kaplicy wraz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej oraz części mieszkalnej i katechetycznej.

Poświęcenie kościoła w stanie surowym przez ks. abpa Henryka Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego miało miejsce 17 grudnia 2000 r.

                        

                        

Kościół pw. Chrystusa Miłosiernego

al. 800-lecia Inowrocławia 23

88-100 Inowrocław

e-mail:

www.chrystusmilosierny.pl

Kościół pw. Chrystusa Miłosiernego

Skrócona historia: Parafia została erygowana przez ks. abp. Henryka Józefa Muszyńskiego 17 października 1993 roku.

Wydzielono dla niej teren należący dotąd do macierzystej parafii Św. Królowej Jadwigi i Św. Mikołaja.

Pierwszą mszę śwętą 21 listopada 1993 roku odprawił delegat ks. Prałat Franciszek Resiak. Odbywała się podczas śnieżycy, w strażackim namiocie i wagonie kolejowym „blaszaku” w obecności około 700 wiernych.

Wtedy poświęcono „Bożą Rolę”, Krzyż postawiony przez kolejarzy i obraz Chrystusa Miłosiernego.

20 listopada 2001 roku Jego Ekscelencja, Ksiądz Arcybiskup Henryk Józef Muszyński, Metropolita Gnieźnieński dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod kościół p.w. Chrystusa Miłosiernego.

                        

                      

Kościół pw. Opatrzności Bożej

ul. Poznańska 332

88-100 Inowrocław

www.opatrznosc-ino.parafia.info.pl

Skrócona historia: Komitet budowy kościoła w Mątwach zawiązał się w 1927 r. Grunt pod budowę świątyni kupiono od miasta.

3 sierpnia 1930 r. poświęcono kamień węgielny, a 8 grudnia 1931 r. odbyła się uroczystość konsekracji nowej świątyni. Aktu konsekracji dokonał ks. bp Antoni Laubitz.

Wybudowano kościół w stylu neobarokowym, na planie krzyża greckiego, mogący pomieścić około 1000 osób, o powierzchni użytkowej 330 m2, z wieżą o wysokości 45 m.

Kościół w całości został wybudowany z cegły. Wszystkie prace wykonano ręcznie. Koszt budowy wyniósł 220 tysięcy ówczesnych złotych. Nowa świątynia otrzymała trzy dzwony z sygnaturką ufundowane przez dyrektora cukrowni Leona Nehringa.

Dzwony o wadze 690, 426 i 297 kg zostały wykonane w Gdańsku. Otrzymały one imiona trzech córek dyrektora: Celina, Maria i Rita. Pierwszym proboszczem parafii erygowanej w 1932 r. został ks. Stanisław Dąbrowski (1932-1939).

                        

                        

Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego

ul. Kujawska 1

88-100 Inowrocław 3

Skrócona historia: Parafia powstała w Szymborzu w 1937 roku. W tym samym roku zbudowano kościół.

Świątynia niekonsekrowana. Malutki kościółek znajduje się tuż obok stawu, przy którym odbywają się tradycyjne przywołówki.

                

                

                        

            

                

                

           

Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie

ul. Plebanka 10

88-100 Inowrocław

www.zwiastowanie.pl

Skrócona historia: W 1888 r. władze kościelne złożyły do Królewskiej Pruskiej Regencji w Bydgoszczy o zezwolenie na rozbiórkę kościoła NMP (tzw. „Ruiny”) celem postawienia w tym miejscu nowego kościoła.

Władze pruskie zdecydowały o pozostawieniu kościoła romańskiego, a wybudowaniu nowej świątyni w tzw. ogrodzie proboszczowskim.

W 1898 r. rozpoczęto jego budowę, którą ukończono po 2 latach. 20 października 1901 nastąpiło poświęcenie kościoła przez ks. Prałata Antoniego Ponińskiego z Kościelca Kuj.

Przez dwie dekady (1909-1929) świątynia była zamknięta dla wiernych, gdy zapadła się północna ściana kościoła, wraz z portalem i witrażami.

                        

                        

Bazylika Mniejsza Imienia Najświętszej Maryi Panny

ul. Biskupa Antoniego Laubitza 9

88-100 Inowrocław

www.imienia.pl

Skrócona historia: Kościół pod wezwaniem Imienia Najświętszej Maryi Panny jest najstarszym i najcenniejszym zabytkiem inowrocławskiej architektury.

To zbudowana z ciosanych granitów świątynia, od wschodu zamknięta półkolistą absydą, od zachodu kamienno-ceglanym, dwuwieżowym masywem. Prawdopodobnym fundatorem kościoła był książę Leszek (1173-1186), stąd też przypuszczać można, iż budowę świątyni zaczęto przed rokiem 1186.

Kryzys parafii nastąpił w I poł. XV w. 2 września 1431 r. pod Inowrocław dotarły oddziały krzyżackie dowodzone przez Josta Strupperga. Krzyżacy zdobyli miasto i je spalili nie oszczędzając kościołów w tym także romańskiej świątyni, usytuowanej poza murami miasta. Po tych wydarzeniach, zapewne w trakcie odbudowy zniszczeń przebudowano prezbiterium romańskiego kościoła w stylu gotyckim.

W 1699 r. stan kościoła p.w. Imienia NMP określano jako “bliski ruiny" jednakże staraniem wiernych w 1724 r. założono nad nawą nowy dach ceramiczny. Dachy nad wieżami pokryto gontem. W tym czasie była to jedyna czynna świątynia w mieście. Niestety w 1779 r. nastąpiła katastrofa budowlana- zawaliła się ściana zamykająca prezbiterium, pociągając ze sobą jego sklepienie. Szczęśliwie ocalała pośród gruzów, stojąca w głównym ołtarzu, cudowna, gotycka rzeźba Madonny Uśmiechniętej.

W 1816 r. pruskie władze budowlane zamknęły świątynię, albowiem spękane mury zagrażały bezpieczeństwu przebywających w nim ludzi. Ostatecznym ciosem był pożar, który wybuchł z 3 na 4 grudnia 1834 r. Ogień, który został wzniecony uderzeniem pioruna w stojącą w pobliżu owczarnię i zabudowania gospodarcze, przerzucił się na kościół.

Świątynia spłonęła wraz ze zgromadzonymi w jej wnętrzu sprzętami liturgicznymi i wyposażeniem z innych kościołów. Po pożarze z 1834 r. z kościoła p.w. Imienia NMP pozostały jedynie zrujnowane i wypalone mury obwodowe, które mieszkańcy miasta zaczęli potocznie nazywać "Ruiną".

Równocześnie długie lata niewoli narodowej spowodowały, że zniszczony kościół romański uznano za pomnik symbol niepodległego bytu i dawnej świetności Polski. Kościół p.w. Imienia NMP rekonsekrował 25 sierpnia 1929 r. jego odnowiciel ks. Antoni Laubitz - wówczas podniesiony do godności biskupa sufragana gnieźnieńskiego.

                        

                        

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca

al. Henryka Sienkiewicza 48

88-100 Inowrocław

www.parafiajozef.pl

Skrócona historia: Parafia znajdująca się na skraju Parku Solankowego. Erygowano ją w 1922 r.

Decyzje o budowie kościoła podjęto jednak dopiero 12 lat później.

Kamień węgielny wmurowano w 1938 r. W czasie II wojny światowej świątynia została zburzona przez hitlerowskich okupantów.

Poświęcenia odbudowanego kościoła dokonał w 1952 r. Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyński.

                        

                  

                 

     

Kościół pw. św. Barbary i św. Maurycego

al. Mikołaja Kopernika 16

88-100 Inowrocław

www.inowroclaw.ordynariat.pl

Skrócona historia: Inicjatorem budowy kościoła garnizonowego był zastępca Komendanta Garnizonu płk Witold Roszkowski.

Fakt ten upamiętnia tablica wmurowana w jego ścianie wewnętrznej. Budowę rozpoczęto 13 sierpnia 1927 roku.

Konsekracji nowej świątyni dokonał 2 lipca 1933 roku Biskup Polowy Wojsk Polskich Józef Gawlina.

Świątynia jest zbudowana w stylu klasycyzującego modernizmu. Wzorem dla projektanta był kościół ewangelicko-augsburski w Warszawie.

Mury kościoła stawiał inowrocławski budowniczy Franciszek Dźwikowski.

Świątynia jest budowlą nieorientowaną, założoną centralnie na planie krzyża greckiego z eliptyczną rotundą na skrzyżowaniu naw, nakrytą wyniosłą kopułą zwieńczoną latarnią, przypominającą swoim kształtem żołnierski hełm.

                        

                        

Kościół pw. św. Krzyża

ul. Tadeusza Kościuszki 3

88-100 Inowrocław

www.krzyz.parafia.info.pl

Skrócona historia: Pierwowzorem kościoła był niejako wybudowany w 1802 r. dom modlitwy dla miejscowych ewangelików, którzy postanowili kaplicę pomiędzy dzisiejszymi ulicami Kościuszki i Wałową.

Rozebrano ją w 1861 roku, a 2 lata później stała tam już nowa budowla.

Protestanci użytkowali kościół do roku 1945. Po wojnie polskie władze przekazały budynek kościoła, jako mienie poniemieckie, w użytkowanie parafii rzymskokatolickiej.

Z upoważnienia władzy duchowej poświecenia dokonał w dniu 29 kwietnia 1945 ks. dziekan Jan Filipiak. Odtąd kościół służył wspólnocie katolików, a gospodarowała nim parafia Zwiastowania Maryi Panny.

W 1965 r. usamodzielniono kościół, czyniąc go rektorskim, a w 1971 utworzono przy nim parafię, która otrzymała osobowość prawną.

                        

Kościół Zielonoświątkowy

ul. Farna 9

88-100 Inowrocław

www.inodlaboga.pl

                        

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

ul. Dworcowa 50

88-100 Inowrocław

www.adwentysci.org/inowroclaw.php

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
InowrocławNaDowóz
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Niedziela, 13-06-2021
Dziś imieniny
Antoniego, Gracji, Lucjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: