Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia – II Etap
Wtorek,     09 / 06 / 2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/485/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r. podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.03.04.00-IZ.00-04-286/19 runda II, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Miasto Inowrocław otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia - II Etap", dotyczący wymiany 322 opraw oświetlenia ulicznego na kolejnych ulicach miasta:

- Staropoznańska (od ul. Cichej do ul. Budowlanej)

- Władysława Łokietka

- Łucjana Grabskiego

- Stanisława Kiełbasiewicza

- Stefana Czarnieckiego 

- Długa (odcinek Jacewska-Św. Ducha)

- Bolesława Krzywoustego

- Świętokrzyska

- Działowa

- Marii Skłodowskiej - Curie

- Marulewska (od ul. Lipowej)

- Szymborska (od ul. Górniczej do ul. Miechowickiej)

- Karola Marcinkowskiego (od ul. Dworcowej do ul. Cmentarnej)

- Cegielna

- Ks. Piotra Wawrzyniaka

- Dubienka

- Gen. Władysława Sikorskiego

- Gabriela Narutowicza (od ul. Staszica do ul. M. Konopnickiej)

- Jagiellońska

- Władysława  Jagiełły

Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej systemu oświetlenia miejskiego na terenie miasta Inowrocław.

Całkowita wartość projektu: 789 518,00 zł

Dofinansowanie z UE: nie więcej niż 671 090,30 zł

Termin realizacji: 2019-2020

31 lipca 2020 r. Miasto ogłosiło przetarg na dostawę opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Pollight Sp. z o. o. z Warszawy.

Montażu opraw dokona firma ENEA Oświetlenie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Sobota, 31-10-2020
Dziś imieniny
Augusta, Alfons, Wolfgang, Antoni, Urban
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: