Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Kontakty do wydziałów
Wtorek,     22 / 03 / 2016

Urząd Miasta Inowrocławia realizuje sprawy w formie korespondencyjnej, telefonicznej lub elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych e-PUAP oraz mailowo poprzez adres: . Adresy i numery kontaktowe do wszystkich komórek organizacyjnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia. Korespondencję tradycyjną można składać do skrzynki podawczej w budynku przy al. Ratuszowej 36 w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.

Kasa Urzędu Miasta Inowrocławia czynna jest w godzinach od 7.30 do 15.00.

Dostosowując się do nałożonych zasad bezpieczeństwa do odwołania kontakt bezpośredni będzie możliwy wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się tylko w nw. sprawach realizowanych przez wskazane komórki organizacyjne:

w budynku przy al. Ratuszowej 36:

Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli – e-mail:

- w sprawach: podatku od nieruchomości, środków transportowych i rolnego, licencji na przewóz osób (taxi) oraz lokalowych – tel. 52 35 55 200,

- w sprawach: potwierdzania profilu zaufanego, działalności gospodarczej oraz zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – tel. 52 35 55 288.

Wydział Spraw Obywatelskich – e-mail:

- w sprawach dowodów osobistych – tel. 52 35 55 310, 52 35 55 338,

- w sprawach ewidencji ludności – tel. 52 35 55 312, 5235 55 289,

- w sprawach udostępnienia danych z rejestru mieszkańców – tel. 52 35 55 313,

- w sprawach prowadzonych postępowań meldunkowych – tel. 52 35 55 337.

O wydanie dowodu osobistego oraz wymeldowanie i zameldowanie można wystąpić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych e-PUAP.

Urząd Stanu Cywilnego – e-mail:

- informacja o wydawaniu odpisów aktów – tel. 52 35 55 340,

- w sprawach rejestracji urodzeń – tel. 52 35 55 211,

- w sprawach rejestracji zgonów – tel. 52 35 55 340,

- w sprawach rejestracji małżeństw – tel. 52 35 55 308, 52 35 55 311.

O wydanie odpisów wszelkich aktów stanu cywilnego oraz rejestrację urodzenia dziecka z małżeństwa można wystąpić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych e-PUAP.

w budynku przy al. Ratuszowej 33-35:

Wydział Dróg i Transportu – e-mail:

- w sprawach z zakresu przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej – tel. 52 35 55 204, 52 35 55 476.

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – e-mail:

- w sprawach decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – tel. 52 35 55 291,

- w sprawach związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – tel. 52 35 55 225, 52 35 55 226,

- w sprawach zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tel. 52 35 55 291, 52 35 55 424,

- w sprawach związanych z numeracją nieruchomości – tel. 52 35 55 304.

w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1:

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – e-mail:

- w sprawach z zakresu pomocy społecznej, w szczególności świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – tel. 52 35 55 261.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa – e-mail:

- w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji – tel. 52 35 55 256,

- w sprawach decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów – tel. 52 35 55 306,

w budynku przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33:

- w sprawach związanych z odpadami komunalnymi – tel. 52 35 55 533, 52 35 55 534.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
InowrocławNaDowóz
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Piątek, 07-05-2021
Dziś imieniny
Augusta, Gizeli, Ludomiry
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: