Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Inowrocławia
Poniedziałek,     21 / 03 / 2016

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań, jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

9) wysokość środków finansowych na realizację Programu oraz sposób wydatkowania tych środków.

Na realizację programu zabezpieczona została w budżecie Miasta na 2019 r. łączna kwota 608 000 zł, która zabezpiecza pokrycie kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt, jak również pozostałych działań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz mających na celu przeciwdziałanie bezdomności zwierząt domowych przewidzianych w Programie.

Strona internetowa schroniska dla zwierząt w Inowrocławiu

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Czwartek, 17-06-2021
Dziś imieniny
Laury, Leszka, Marcjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: