Inowrcoław - inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocław
Sobota,     13 / 10 / 2018

Projekt pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocław" dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-182/18).

Całkowita wartość projektu: 3 000 000,00 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 3 000 000,00 zł

Dofinansowanie UE: 2 550 000,00 zł

Termin realiacji: 2018-2019

Celem projektu  jest obniżenie stopnia emisji CO2 poprzez poprawę efektywności energetycznej infrastruktury oświetlenia ulicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost bezpieczeństwa na drogach i ograniczenia zużycia energii elektrycznej. 

Zakres projektu obejmuje wymianę ponad 1200 istniejących opraw sodowych na energooszczędne, wykorzystujące technologię LED. Inwestycja będzie wiązała się także z wymianą istniejących konstrukcji nośnych, elementów zasilających i zabezpieczeń.

20 września 2018 r. odbyła się konferencja prasowa na temat projektu.

13 października 2018 r. w Inowrocławiu uroczyście podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

14 września 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia drogowego (stanowiącego majątek Miasta) polegającą na wymianie opraw oświetleniowych sodowych na energooszczędne w technologii LED - ul. Budowlana, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Metalowców, ul. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Szarych Szeregów, ul. Ludwika Błażka oraz Rondo Solidarności. W postępowaniu złożono 7 ofert.15 października 2018 r. rozstrzygnięto przetarg i wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: INOHURT Sp. z o.o. z Inowrocławia, za cenę 202 950,00 zł. Inwestycję zakończono.

13 października 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED (do wymiany na majątku spółki ENEA Oświetlenie). Termin składania ofert minął 26 listopada 2018 r. Wpłynęły 4 oferty. 28 stycznia 2019 r. rozstrzygnięto postępowanie i wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Pollight Sp. z o.o. z Warszawy, za cenę 677 934,18 zł. 22 lutego 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą.

Jednoczesnie wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie montażu zakupionych opraw drogowych w technologii LED - przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z Poznania. 25 marca 2019 r. Miasto podpisało umowę na montaż opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED. Termin realizacji: 12 lipca 2019 r. Wartość umowy: 1 439 100,00 zł.

4 kwietnia 2019 r. oprawy dostały dostarczone i od dnia 9 kwietnia 2019 r. rozpoczął się ich montaż.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Poniedziałek, 20-05-2019
Dziś imieniny
Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: