Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu
Środa,     13 / 12 / 2017

21 września 2017 r. Miasto Inowrocław podpisało umowę  o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Miasta Inowrocław.

Projekt obejmuje  termomodernizację budynków stanowiących własność Miasta Inowrocław, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy znajdującego się przy ul. Świętego Ducha 90 w Inowrocławiu oraz budynku hali sportowej zarządzanej przez jednostkę budżetową Miasta - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, znajdującego się przy ul. Daniela Rakowicza 93.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie:

Całkowita wartość projektu: 6 927 004,45 zł

Wydatki kwalifikowalne: 3 013 286,36 zł

Dofinansowanie UE: nie więcej niż 2 259 964,76 zł co stanowi prawie 75 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych

Wkład Miasta: 4 667 039,69 zł

Termin realizacji: 2017-2019


21 sierpnia 2017 r. Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Św. Ducha 90 w Inowrocławiu. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEGA sp. z o.o. z  Inowrocławia. Termin wykonania: do 90 dni od przekazania terenu budowy. 

Zakres robót: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu zewnętrznego, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana parapetów okiennych zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach na oprawy typu LED,  budowa elektrowni fotowoltaicznej składającej się z 16 paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy 4,16 kWp.

przed realizacją projektu:

w trakcie realizacji projektu:

po realizacji projektu:


21 grudnia 2017 r. Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji kompleksu sportowo-noclegowego przy ul. Daniela Rakowicza 93 w Inowrocławiu. Termin składania ofert: 12 stycznia 2018 r. Złożono jedną ofertę za cenę 5 309 052,27 zł. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - cena oferty przewyższała kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można  było zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty. 

22 stycznia 2018 r. ogłoszono II przetarg  na realizację zadania. Termin składania ofert: 7 lutego 2018 r. Złożono 2 oferty. W związku  z tym, że obie oferty przewyższały kwotę jaką Miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na sesji Rady Miejskiej Inowrocławia w dniu 19 marca 2018 r.  zwiększono środki przeznaczone na realizację zadania. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEGA sp. z o.o. z Inowrocławia.

W zakres robót wchodzi wykonanie m.in.: izolacji termicznej ścian zewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej ścian fundamentowych, izolacji termicznej posadzek, izolacji termicznej dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, rozbiórki i odbudowy chodników przylegających do ścian zewnętrznych budynku; podjazdów dla osób niepełnosprawnych, nowych instalacji wraz z armaturą i urządzeniami: wodociągowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i wentylacji mechanicznej; instalacji p. pożarowej, trzech central wenylacyjnych, węzła cieplnego, instalacji solarnej dla celów przygotowania ciepłej wody użytkowej, część zewnętrzna i instalacja wewnętrzna; nowego przyłącza cieplnego, instalacji elektrycznej.

Wartość inwestycji termomodernizacyjnych wyniosła ponad 3,5 miliona złotych, natomiast łączny koszt inwestycji to ponad 6,5 mln zł, dofinansowanie z UE: 2,153 tys. zł.

przed realizacją projektu:

w trakcie realizacji

po realizacji:

Informacje o postępie prac tutaj

Relacje prasowe na temat projektu:

Kolebka kujawskiej koszykówki znów będzie piękna

Hala w Mątwach jak nowa

Oficjalne otwarcie hali w Mątwach


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Poniedziałek, 26-10-2020
Dziś imieniny
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: