Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Związek Miast Polskich
Sobota,     26 / 03 / 2016

SIEDZIBA ZMP - POZNAŃ
Data przystąpienia Inowrocławia - 1992 rok

CELE - wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich poprzez:

1. reprezentowanie miast we wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,

2. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,

3. propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywania zadań własnych miast i zadań zleconych przez administrację rządową,

4. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, mających wpływ na rozwój i bogacenie się miast polskich,

5. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, sużących kulturalnemu rozwojowi miast, nawiązywaniu przez nie korzystnych kontaktów zagranicznych oraz wymiany naukowej i kulturalnej,

6. prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu miejskiego.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Poniedziałek, 10-08-2020
Dziś imieniny
Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: