Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap
Piątek,     20 / 03 / 2020

7 maja 2020 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy budowy i przebudowy ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 1,75 km:

- budowa ścieżki rowerowej przy ul. Budowlanej (od ul. Staropoznańskiej do ścieżki rowerowej przy ul. 59 Pułku Piechoty),

- budowa ciągu pieszo-rowerowego w al. Okrężnej (od ul. Dworcowej do ul. ks. Piotra Wawrzyniaka),

- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Metalowców (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Karola Libelta),

- budowa ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego w ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza (lewa strona od al. Ratuszowej do al. Powstańców).Wartość całkowita projektu: ok. 3,6 miliona złotych.

Dofinansowanie UE: 1 492 457,74 zł (max. 800 tys. zł do 1km ścieżki).

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez rozwój infrastruktury umożliwiającej przemieszczanie się alternatywne w postaci większego wykorzystania transportu rowerowego.23 czerwca 2020 r. Miasto ogłosiło przetarg na realizację ścieżki rowerowej w ul. Budowlanej, która połączy ul. Staropoznańską z ciągiem pieszo – rowerowym stanowiącym przedłużenie ul. 59 Pułku Piechoty. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG“ Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław, za cenę

29 czerwca 2020 r. Miasto ogłosiło przetarg na budowę ciągów pieszo-rowerowych w al. Okrężnej i w ul. Metalowców. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: konsorcjum: 1) Szubarga Building Group Sp. z o.o.ul. Łokietka 55F/2 Sopot - lider; 2) Inohurt International sp. z o.o. sp. k. 88-100 Inowrocław, ul. Transportowca 31 – partner, za cenę: cz. 1 - 254 760,98 zł; cz. 2 - 324 865,45 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Poniedziałek, 26-10-2020
Dziś imieniny
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: