Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
XXIX sesja Rady Miejskiej Inowrocławia
Poniedziałek,     26 / 10 / 2020

W trybie zdalnym odbyła się dzisiaj XXIX sesja Rady Miejskiej Inowrocławia. Radni rozpatrywali uchwały m.in. z zakresu finansów, nieruchomości, oświaty i gospodarki komunalnej.

Pozytywnie rozpatrzono projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2020 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2020-2033. Podjęto uchwałę, która umożliwia dokonywanie płatności podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Inowrocławia, nie tylko, jak dotychczas kartą płatniczą, ale także np. telefonem komórkowym (usługa BLIK), co stanowić będzie udogodnienie dla mieszkańców Inowrocławia.

Biorąc pod uwagę obniżenie dochodów Miasta na skutek wcześniejszych rządowych decyzji, dotyczących podatku dochodowego oraz z podobnych przyczyn konieczność zapewnienia środków finansowych na pokrycie skutków wzrostu cen energii elektrycznej, pokrycie kosztów wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz płac dla nauczycieli, podczas sesji zatwierdzono nową wysokość stawek podatku od nieruchomości.

Rząd ze względu na 4% inflację upoważnił radnych do wykorzystania tego wskaźnika w określeniu wysokości podatku. Uzyskane z tego tytułu dochody pozwolą na załagodzenie powstałych problemów i przygotowanie projektu budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 r.

Radni przyjęli również regulamin parkingu przed budynkiem dworca PKP, działającego w systemie „kiss & ride”, który zakłada m.in. parkowanie pojazdu na czas nie dłuższy niż 15 minut. W przypadku dłuższego pozostawienia pojazdu, należy go pozostawić na parkingu znajdującym się przy ul. Magazynowej (zgodnie z uchwalonym wcześniej regulaminem).

Radni obradowali również nad obniżeniem średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Nowa cena została zatwierdzona przez inowrocławskich radnych.

Ponadto naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu przedstawiła podczas sesji wyniki egzaminu ósmoklasisty, a także stan realizacji zadań oświatowych.

Z zakresu gospodarki komunalnej zatwierdzono m.in. zmianę w uchwale, dotyczącą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Czwartek, 26-11-2020
Dziś imieniny
Leona, Leonarda, Lesławy
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
Co, gdzie, kiedy?
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
30
STACJA METEO INOWROCŁAW: