Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Od września nowe zasady gospodarowania odpadami
Czwartek,     16 / 07 / 2020

W trybie zdalnym odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej Inowrocławia, w trakcie której rozpatrywano projekty uchwał związane z nowymi zasadami gospodarowania odpadami.

W związku ze zmianami prawnymi wprowadzonymi przez rząd, Miasto Inowrocław jest zobowiązane do dostosowania przepisów lokalnych do narzuconych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podczas jednej z poprzednich sesji Rady Miejskiej Inowrocławia radni uchwalili regulamin określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Inowrocławia, który będzie obowiązywał od 1 września br. Przypomnijmy, że od tego czasu punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, będzie przyjmował dodatkowy, piąty rodzaj odpadów – odpady biodegradowalne. Istotną zmianą jest również wzrost częstotliwości odbioru odpadów: zmieszane – 2 razy w tygodniu (było 1 raz w tygodniu), papier i tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe – 1 raz na tydzień (było 1 raz na 2 tygodnie), wielkogabarytowe – 4 razy w roku (było 2 razy w roku).

Ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami nadal będzie stanowić iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty. Trudna sytuacja w obszarze gospodarki odpadami panuje w wielu polskich miastach. Podwyżki cen prądu, gazu, opłaty za korzystanie ze środowiska, systematycznie rosnące koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów, wzrost kosztów obowiązkowego ubezpieczenia, niezależne od samorządu, nakładają konieczność ustalenia stawki ekonomicznie uzasadnionej, która będzie od 1 września br. wynosiła 25 zł miesięcznie. Inne miasta, podobnie jak Inowrocław wprowadzają nowe zasady, a co za tym idzie stawki, np. w Rzeszowie stawka za odbiór odpadów wynosi od 27 zł do 32 zł/osobę; w gminie wiejskiej Inowrocław radni niedawno przyjęli uchwałę o podwyższeniu opłaty za odpady do 30 zł od osoby. Nie zgłosiła się żadna firma, która chciała realizować tę usługę za kwotę niższą.

Zgodnie z obowiązującym prawem odbiór, transport, zbieranie, odzysk oraz pozostała obsługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie miasta, musi być finansowana wyłącznie z pieniędzy zebranych z tego systemu. Nie można na ten cel dokładać innych środków z budżetu miasta. Przestrzeganie wspomnianych przepisów jest kontrolowane przez organy zewnętrzne. Prezydent Miasta Inowrocławia już podczas marcowej sesji Rady Miejskiej sygnalizował, że opłata powinna zostać kilka miesięcy temu podwyższona.

W uchwale zapisano także stawkę opłaty podwyższonej w kwocie 75 zł, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Kontrola będzie odbywała się prze firmę odbierającą odpady, zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie.

Nowe deklaracje będą składane wyłącznie przez właścicieli nieruchomości, którzy zdecydują się na posiadanie przydomowego kompostownika, w którym będą kompostowane wszystkie bioodpady. Dla tych właścicieli ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W konsekwencji tego, zgodnie z zapowiedziami i wcześniejszymi informacjami, przygotowane zostały kolejne projekty uchwał z zakresu gospodarowania odpadami, które zostaną przedstawione podczas najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej Inowrocławia:

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia jej stawek,

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,

- w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia pod dyskusję i głosowanie poddane zostały powyższe projekty uchwał. Radni zdecydowali, że nowe zasady wejdą w życie od 1 września.

Więcej informacji na temat zasad gospodarowania odpadami można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, w Referacie Gospodarowania Odpadami przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, tel. 52 355 55 535 lub na stronie internetowej www.eko.inowroclaw.pl.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Piątek, 14-08-2020
Dziś imieniny
Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
Co, gdzie, kiedy?
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
31
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: