Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Działania Urzędu Miasta w związku z obecnością koronawirusa w Polsce
Piątek,     13 / 03 / 2020

Mając na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem Prezydent Miasta Inowrocławia podjął decyzje dotyczące pracy Urzędu Miasta Inowrocławia na czas epidemii w zakresie obsługi interesantów.

Od 16 marca br. wprowadza się ograniczenia związane z obsługą interesantów. Budynki Urzędu Miasta znajdujące się przy al. Ratuszowej 33 – 35, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33 oraz przy al. Sienkiewicza 1 będą  wyłączone z bezpośredniej obsługi interesantów, natomiast w Ratuszu przy al. Ratuszowej 36, obsługa będzie ograniczona. Bezpośrednio sprawy będzie można załatwić tylko w Biurze Obsługi Interesantów, Wydziale Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz kasie Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Uprzejmie prosimy, aby mieszkańcy osobiście załatwiali sprawy najpilniejsze i takie, przy których osobista obecność jest niezbędna. Pozostałe prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo. Przed przyjściem do Urzędu, proszę upewnić się, czy daną sprawę można załatwić telefonicznie lub mailowo. Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. 

Poniżej szczegółowe informacje związane z pracą poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Inowrocławia wraz z numerami telefonów i adresami mailowymi:

Biuro Obsługi Interesantów, tel. 52 35 55 200, e-mail: urzą

Biuro Obsługi Interesantów będzie czynne w godzinach 9:00 – 14:00.

Wydział Budżetowo – Finansowy / Kasa

Obsługa kasowa odbywać się będzie w godzinach obsługi interesantów  od 9.00 do 14.00.

Wydział Spraw Obywatelskich

1.  W zakresie dowodów osobistych:

Prosi się osoby mające ważne dowody osobiste, aby nie składały wniosków o wydanie nowych, a osoby, które oczekują na odbiór nowych dowodów, jeśli dowód nie jest im niezbędny nie przychodziły po ich odbiór.

Osoby posiadające profil zaufany na platformie ePUAP mogą za pośrednictwem tej platformy złożyć wniosek o wydanie dowodu i zgłosić jego utratę.

W sprawach dotyczących dowodów osobistych można kontaktować się telefonicznie, tel. 52 35 55 310 lub mailowo . 

2. W sprawach meldunkowych:

Obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się lub wymeldowaniu można dopełnić elektronicznie za pomocą profilu zaufanego na platformie ePUAP.  W taki sam sposób można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

W sprawach meldunkowych można kontaktować się telefonicznie, tel. 52 35 55 312 lub mailowo  .

3. W zakresie działalności gospodarczej i zezwoleń alkoholowych:

Przedsiębiorcy posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany na ePUAP mogą składać wnioski dotyczące działalności gospodarczej (do CEiDG)  bezpośrednio drogą elektroniczną  (strona www.ceidg.gov.pl). Pozostali składają wnioski na dotychczasowych zasadach poprzez Biuro Obsługi Interesantów.

Wnioski o wydanie zezwoleń alkoholowych składane są tak, jak do tej pory, poprzez Biuro Obsługi Interesantów. W przypadku pytań i wątpliwości - tel. 52 35 55 273.

4. W sprawach prowadzonych postępowań administracyjnych o wymeldowanie można się kontaktować telefonicznie tel. 52 35 55 337 lub mailowo .

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów  wyłącznie w sprawach najpilniejszych – tj. rejestracja urodzeń i rejestracja zgonów (informacja tel. 52 35 55 211). Istnieje możliwość rejestracji urodzenia dziecka drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. W przypadku rejestracji zgonów uprzejmie prosimy, aby dokonywała tego jedna osoba.

O wydanie odpisów wszelkich aktów stanu cywilnego można wystąpić drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną (ePUAP).

Załatwianie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, tel. 52 35 55 340, 52 35 55 311 lub mailowo:

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Sprawy z zakresu działalności Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia proszę załatwiać w miarę możliwości telefonicznie:

1. świadczenia rodzinne, tel. 52 35 55 261; 35 55 259; 35 55 251; 35 55 252;

2. świadczenia alimentacyjne, tel. 52 35 55 444;

3. dłużnicy alimentacyjni, tel. 52 35 55 314; 35 55 382;

4. promocja zdrowia, tel. 52 35 55 265; 35 55 517 lub mailowo:

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w formie elektronicznej poprzez platformę e-Puap. Wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych  oraz wpłaty dłużników alimentacyjnych prosimy regulować w formie elektronicznej. W nagłych przypadkach prosimy o regulowanie należności w Kasie nr 1 przy al. Ratuszowej 36, w godz. 9:00 – 14:00

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych można składać  w Biurze Obsługi Interesantów przy al. Ratuszowej 36.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Wszelkie sprawy z zakresu działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa proszę kierować na e-mail .

Sprawy, które załatwiane są w referacie Gospodarowania Odpadami przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33

i referatach Gospodarki Komunalnej oraz Środowiska i Rolnictwa przy al. Sienkiewicza 1 interesanci mogą załatwiać wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów przy al. Ratuszowej 36. 

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Wstrzymane zostają do odwołania odbiory nagród w konkursach ogłaszanych na profilu społecznościowym Facebook. 

Pozostałe numery telefonów i adresy mailowe:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

- Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 52 35 55 216, e-mail : nieruchomoś

- Referat Planowania Przestrzennego, tel. 52 35 55 424, e-mail:

Wydział Dróg i Transportu, tel. 52 35 55 219, e-mail:

Wydział  Oświaty i  Sportu, tel. 52 35 55 231, e-mail: malewandowska@inowrocław.pl

Wydział Gospodarki Lokalowej 

- Referat Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 52 35 55 264, e-mail:

- Referat Obsługi Finansowej Zasobu Mieszkaniowego, tel. 52 35 55 205, email:

Wydział Organizacyjno-Administracyjny, tel. 52 35 55 345, e-mail:

Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, tel. 52 35 55 280, e-mail:

Wszelkie informacje dotyczące załatwiania spraw z zakresu poszczególnych wydziałów (wraz z wnioskami do pobrania) są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Wtorek, 31-03-2020
Dziś imieniny
Balbiny, Kamila, Kornelii
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
Co, gdzie, kiedy?
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
30
31
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: