Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocław
Sobota,     13 / 10 / 2018

Projekt pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocław" dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-182/18).

Wartość projektu: 3 000 000,00 zł

Dofinansowanie UE: 2 550 000,00 zł

Termin realiacji: 2018-2019

Celem projektu  jest obniżenie stopnia emisji CO2 poprzez poprawę efektywności energetycznej infrastruktury oświetlenia ulicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost bezpieczeństwa na drogach i ograniczenia zużycia energii elektrycznej. 

Zakres projektu obejmuje wymianę ponad 1200 istniejących opraw sodowych na energooszczędne, wykorzystujące technologię LED. Inwestycja będzie wiązała się także z wymianą istniejących konstrukcji nośnych, elementów zasilających i zabezpieczeń.

20 września 2018 r. odbyła się konferencja prasowa na temat projektu.

13 października 2018 r. w Inowrocławiu uroczyście podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

14 września 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia drogowego (stanowiącego majątek Miasta) polegającą na wymianie opraw oświetleniowych sodowych na energooszczędne w technologii LED - ul. Budowlana, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Metalowców, ul. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Szarych Szeregów, ul. Ludwika Błażka oraz Rondo Solidarności. W postępowaniu złożono 7 ofert.15 października 2018 r. rozstrzygnięto przetarg i wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: INOHURT Sp. z o.o., ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław, za cenę 202 950,00 zł.

13 października 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED (do wymiany na majątku spółki ENEA Oświetlenie). Termin składania ofert mija 26 listopada 2018 r. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Piątek, 16-11-2018
Dziś imieniny
Edmunda, Marii, Marka
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: