Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Inowrocławia
Piątek,     03 / 03 / 2017

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Inowrocławia jest strategicznym dokumentem określającym koncepcję rozwoju Miasta ukierunkowanej na gospodarkę niskoemisyjną. Konieczność jego sporządzenia i realizacji wynika ze zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatycznoenergetycznym przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 r. Przedstawione w nim cele strategiczne oraz szczegółowe skoncentrowane są na zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz podniesieniu efektywności energetycznej. Realizacja założonych celów będzie prowadzić do osiągnięcia korzyści związanych nie tylko z ochroną środowiska, ale także tych o charakterze ekonomicznym i społecznym.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest spójne z polityką Polski oraz wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Strategie związane z niską emisją zawarte są również w Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020. Wobec powyższego w przypadku realizacji działań wymienionych w powyższych strategiach, warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest posiadanie przez zainteresowane samorządy planów gospodarki niskoemisyjnej.

Konieczność aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Inowrocławia" w czerwcu 2017 r. wynikała ze zgłoszenia trzech nowych zadań inwestycyjnych, których ujęcie w niniejszym planie jest konieczne z uwagi na chęć pozyskania środków unijnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Poniedziałek, 28-09-2020
Dziś imieniny
Libuszy, Wacławy, Wacława
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: