Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018
Czwartek,     29 / 09 / 2016

Stosownie do przepisu art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny.

Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 uwzględnia lokalne uwarunkowania i nakreśla kierunki działań w trzyletniej perspektywie. Celem programu jest tworzenie i doskonalenie systemu wspierania rodzin mających trudności w samodzielnym wypełnianiu funkcji wobec dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z opieką, wychowaniem i ich ochroną przed następstwami kryzysu.

System wsparcia społecznego dla rodzin powinien tworzyć warunki do korzystania przez każdą rodzinę z pomocy w sprawach i problemach uniemożliwiających ich samodzielne rozwiązanie, wskazywać na zagrożenia dla życia rodzinnego, organizować i podnosić jakość usług adresowanych do nich.

Szczególnym wsparciem należy otoczyć te rodziny, które z różnych powodów są dysfunkcyjne, a więc niezdolne do zapewnienia swym dzieciom warunków do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Każda ingerencja w życie rodziny wymaga wyważenia, dostosowania do indywidualnej sytuacji, a jej celem powinno być przywrócenie samodzielności życiowej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Wtorek, 22-09-2020
Dziś imieniny
Maury, Milany, Tomasza
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: