Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Narodowy Konkurs Ekologiczny 2006
Poniedziałek,     28 / 03 / 2016

W 2006 roku uznanie i pozytywną ocenę  kapituły Narodowego Konkursu Ekologicznego zyskał przygotowany przez Miasto projekt pn. „Realizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Miasta Inowrocławia ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów u źródła ich powstawania”.

W nagrodę za realizację tego przedsięwzięcia Miastu Inowrocław przyznany został tytuł „Gmina Przyjazna Środowisku”, kryształowa kula oraz certyfikat. Satysfakcji z przyznanego lauru nie krył Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. – Uhonorowanie, i to po raz drugi, tą nagrodą stanowi dla nas bardzo ważny element, nie tylko poparcia i docenienia naszych działań w dziedzinie ochrony środowiska, ale także promocji naszego miasta. -  powiedział Prezydent. W gronie miast wyróżnionych w tym konkursie z terenu naszego województwa jako jedyna znalazła się Brodnica.

Zbiórką odpadów komunalnych zmieszanych w Inowrocławiu jest blisko 100 % gospodarstw domowych. Ponadto na terenie miasta prowadzona jest też selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych w systemie odbioru bezpośredniego w oparciu o plastikowe worki (zabudowa jednorodzinna) oraz w systemie donoszenia opartego na pojemnikach wielkopojemnościowych (zabudowa wielorodzinna). Zbiórką tą objętych jest ok. 60 % mieszkańców. Zbierane są szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura.

Wywozem odpadów komunalnych zajmuje się 6 przedsiębiorców, posiadających stosowne zezwolenia. Na terenie miasta istnieje jedna instalacja do odzysku odpadów - kompostownia odpadów ulegających biodegradacji oraz jedna instalacja do unieszkodliwiania odpadów - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Odzysk odpadów opakowaniowych prowadzony jest w sposób ręczny na składowisku odpadów.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Czwartek, 17-06-2021
Dziś imieniny
Laury, Leszka, Marcjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: