Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej
Sobota,     26 / 03 / 2016

SIEDZIBA - Toruń

DATA PRZYSTĄPIENIA - 28 października 2013 r.

 

Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej założony został 1 lipca 2013 roku przez Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan. Klaster jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni publicznych i niepublicznych i innych zainteresowanych podmiotów działających zgodnie z zakresem merytorycznym Klastra. Klaster działa na podstawie uchwalonego Regulaminu oraz umowy o współpracy pomiędzy Liderem Klastra o jego Członkami.

 

CELE I ZADANIA

Celem Klastra jest promocja „turystyki medycznej i uzdrowiskowej w Polsce" oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw branży medycznej i uzdrowiskowej w województwie kujawsko-pomorskim i innych regionach.

Klaster realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizację grup doradczych i pozyskiwanie wymaganych ekspertyz
 • Współpracę z Ośrodkami Badawczo-Rozwojowymi
 • Rozpowszechnianie wiedzy wśród Członków Klastra o istocie turystyki medycznej i uzdrowiskowej
 • Prowadzenie trwałej edukacji na potrzeby Członków Klastra, w szczególności edukację menadżerską, marketingową, a także zawodową personelu pomocniczego.
 • Wymianę wiedzy i doświadczeń poprzez organizowanie konferencji i szkoleń tematycznych z branży medycznej i uzdrowiskowej
 • Wspólne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych wystawach i targach branżowych
 • Wspomaganie współpracy wszystkich Członków Klastra na płaszczyźnie intelektualnej i ekonomicznej
 • Wspólne zdobywanie certyfikatów uprawniających prowadzenie działalności z zakresu turystyki medycznej i uzdrowiskowej
 • Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na projekty dla Członków klastra (projekty szkoleniowe, doradcze) oraz na funkcjonowanie klastra
 • Promocję uczestników Klastra w celu pozyskania nowych kontaktów handlowych, klientów zagranicznych
 • Wspieranie działalności gospodarczej i aktywności ekonomicznej swoich Członków z uwzględnieniem ich charakteru i specjalizacji w celu poprawy ich konkurencyjności
 • Występowanie do organów administracji rządowej i samorządowej, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji zainteresowanych działalnością Klastra z postulatami, wnioskami, zapytaniami i opiniami dotyczącymi spraw związanych z branżą turystyka medyczna i uzdrowiskowa i marką „turystyka medyczna i uzdrowiskowa" w regionie
 • Tworzenie oferty wiązanej dla uczestników Klastra (np. połączenie usług szpitali specjalistycznych z uzdrowiskami)
 • Tworzenie, aktualizowanie i udostępnianie swoim Członkom bazy danych w zakresie informacji handlowych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Realizację dla Członków Klastra analiz ekonomicznych, rynkowych, usług konsultingowych, informacji o trendach rynkowych, usług marketingowych
 • Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele i zakres działania pozostają zbieżne z celami i działalnością Klastra
 • Prowadzenie bazy danych dotyczącej branży turystyka medyczna i uzdrowiskowa.
 • Wydawanie materiałów informacyjnych Klastra

 

Uchwałą NR XXXVI/511/2013 z dnia 28 października 2013 r. Rada Miejska Inowrocławia wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta Inowrocław do Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej.

 

Siedziba Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej:

ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń

tel. 781 555 793

 

Koordynator Klastra:

Agnieszka Lange-Olszewska

tel. kom.: 601 388 088

 

www.kpoplewiatan.pl

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
InowrocławNaDowóz
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Niedziela, 13-06-2021
Dziś imieniny
Antoniego, Gracji, Lucjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: