Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Inowrocławska Fundacja Ekologiczna
Sobota,     26 / 03 / 2016

SIEDZIBA - INOWROCŁAW
Data utworzenia – 1991 rok

CELE I ZADANIA

 1. kształtowanie świadomości mieszkańców o skali zagrożenia ekologicznego Inowrocławia oraz podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska miasta i okolic,
 2. propagowanie walorów leczniczych Uzdrowiska Inowrocław i rozbudowa terenów zieleni uzdrowiskowej i miejskiej,
 3. podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do zachowania i wzbogacania fauny i flory na terenie Inowrocławia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

 1. wspieranie finansowe i rzeczowe budowy, modernizacji i rozbudowy obiektów o charakterze ekologicznym,
 2. prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej poświęconej tematyce ekologicznej,
 3. pozyskiwanie innych organizacji, instytucji, osób fizycznych i prawnych do realizacji swoich celów,
 4. współpracę z miejskimi placówkami oświatowymi w zakresie wspierania działań ujętych w programie ochrony środowiska oraz w planie gospodarki odpadami dla miasta Inowrocławia,
 5. organizację imprez publicznych, połączonych ze zbiórką pieniędzy oraz rozprowadzaniem "cegiełek" na cele Fundacji,
 6. działalność propagandową (środki masowego przekazu, plakaty, broszury, odczyty) na tematy ekologiczne,
 7. likwidację zniszczeń środowiska,
 8. finansowanie badań stanu środowiska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Poniedziałek, 10-08-2020
Dziś imieniny
Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: