Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
Poniedziałek,     07 / 06 / 2021

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Termin składania ofert upływa  z dniem 30 czerwca 2021 r. o godz. 15:30
Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy przesłać pocztą na   adres: Urząd Miasta Inowrocławia al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście w skrzynce podawczej, znajdującej się w głównym wejściu Urzędu Miasta Inowrocławia  w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Oferenta oraz dopiskiem  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 - Konkurs ofert. Datą złożenia oferty jest data dostarczenia do skrzynki podawczej Urzędu Miasta Inowrocławia (dla wniosków składanych osobiście) lub data wpływu (dla wniosków wysyłanych pocztą). Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Poniedziałek, 21-06-2021
Dziś imieniny
Alicji, Alojzego, Rudolfa
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: