Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku pn. "Taksówka dla seniorów".
Piątek,     18 / 12 / 2020

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku pn. "Taksówka dla seniorów"

Wysokość środków publicznych przewidzianych na wspieranie zadania wynosi 100.000 zł

Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego należy przesłać pocztą na   adres:

Urząd Miasta Inowrocławia, aleja Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście
(skrzynka podawcza znajdująca się w głównym wejściu Urzędu Miasta Inowrocławia)
w zamkniętej kopercie, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie
do 8 stycznia 2021 r. do godz. 15:30 z adnotacją: Konkurs Ofert 2021 – Taksówka dla seniorów – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Datą złożenia oferty jest data dostarczenia do skrzynki podawczej (dla wniosków składanych osobiście) lub data stempla pocztowego (dla wniosków wysyłanych pocztą).

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Piątek, 22-01-2021
Dziś imieniny
Dominiki, Mateusza, Wincentego
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: