Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Załączniki:
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej zadania z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie „magazynu mebli”) w 2021 roku
Środa,     16 / 12 / 2020

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu tzw. "Magazynu mebli"

Wysokość środków publicznych przewidzianych na wspieranie zadania wynosi 60.000 zł

Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy przesłać pocztą na   adres: Urząd Miasta Inowrocławia al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście w skrzynce podawczej, znajdującej się w głównym wejściu Urzędu Miasta Inowrocławia  w zamkniętej kopercie, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia 2021 r. włącznie z adnotacją: Konkurs Ofert 2021 – pomoc społeczna „magazyn mebli” – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu "Magazynu mebli".

Lp.

Nazwa oferenta i nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w 2021 r.

1.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Inowrocławiu

 „Prowadzenie magazynów odzieży, mebli,  żywności”

60.000 zł

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
InowrocławNaDowóz
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Środa, 14-04-2021
Dziś imieniny
Bernarda, Martyny, Waleriana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: