Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego
Wtorek,     09 / 06 / 2020

W listopadzie 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.

Projekt obejmuje: adaptację pomieszczeń przy ul. Słonecznej 20 na punkt konsultacyjny wraz z modernizacją wejścia do budynku i otoczenia (m.in. ogródek edukacyjny) oraz przebudowę ulicy Słonecznej.

Planowane dofinasowanie z UE: 1 177 211,93 zł.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 15/602/20 z dnia 22 kwietnia 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 – runda XV, dla Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

18 września 2020 r. rozstzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Słonecznej. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,Trans-Pom‘‘ Piotr Pomagier z Marcinkowa.

9 października 2020 r. ogłoszono przetarg na remont pomieszczeń i ich adaptację na punkt konsultacyjny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Sobota, 31-10-2020
Dziś imieniny
Augusta, Alfons, Wolfgang, Antoni, Urban
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: