Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu II etap (Ratusz Urzędu Miasta Inowrocławia)
Wtorek,     09 / 06 / 2020

W listopadzie 2019 r. Miasto złożyło wniosek o dofinasowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu II etap (Ratusz Urzędu Miasta Inowrocławia)” w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zakres inwestycji obejmuje: ocieplenie stropu poddasza nad salą sesyjną, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż zaworów termostatycznych i zaworów regulujących zmienne ciśnienie różnicowe w instalacji, izolacji termicznej oraz płaszczy ochronnych.

Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej obiektu Ratusza.

Planowane dofinansowanie z UE: 1 052 932,95 zł

Termin realizacji: 2019-2021

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 15/648/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r., podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 – runda I w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Sobota, 31-10-2020
Dziś imieniny
Augusta, Alfons, Wolfgang, Antoni, Urban
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: