Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu – II etap (Przedszkole Stokrotka)
Wtorek,     09 / 06 / 2020

W październiku 2019 r. Miasto złożyło wniosek o dofinasowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - etap II (Przedszkole Stokrotka)” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej.

Projekt dotyczy prac termomodernizacyjnych w zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian piwnic i fundamentów w gruncie, docieplenia ścian zewnętrznych, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (bez węzła cieplnego).

Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynku

Planowane dofinansowanie z UE: 764 445,76 zł

Termin realizacji: 2019-2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 15/648/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r., podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 – runda I w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przygotowywana jest umowa o dofinansowanie projektu.

10 lipca 2020 r. Miasto ogłosiło przetarg na realizację inwestycji. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe ,,BUDMONT’’, Zieliński Jarosław z Włocławka.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Sobota, 31-10-2020
Dziś imieniny
Augusta, Alfons, Wolfgang, Antoni, Urban
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: