Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Kto głosuje, ten się liczy!
Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Inowrocławia
Piątek,     05 / 06 / 2020

Strategia elektromobilności jest dla Gminy dokumentem strategicznym, który ma służyć realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności. Opracowanie niniejszego dokumentu zostało dofinansowane w formie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego nr 3.4 „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II – transport niskoemisyjny”.

Niniejsza Strategia jest odpowiedzią na rozwijający się rynek elektromobilności oraz paliw alternatywnych w ostatnich latach, jak również prowadzoną przez Polskę i Unię Europejską politykę klimatyczno-transportową.

W zakres Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Inowrocławia wchodzi:
− Przedstawienie wyzwań, przed którymi stoi Inowrocław oraz charakterystyka kierunków i celów rozwojowych miasta.
− Charakterystyka jakości powietrza oraz stopnia jego zanieczyszczenia w mieście.
− Analiza i charakterystyka struktury organizacyjnej transportu publicznego wraz ze sposobem zarządzania.
− Charakterystyka obecnego systemu komunikacyjnego w jednostce samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów elektrycznych.
− Opis floty gminnej z uwzględnieniem pojazdów elektrycznych.
− Przedstawienie i charakterystyka planowanych działań.
− Opis istniejącego systemu energetycznego miasta.
− Diagnoza wraz z podsumowaniem stanu obecnego wynikającego z przeprowadzonych wśród społeczności Inowrocławia badań ankietowych.
− Przedstawienie planu wdrażania elektromobilności w Inowrocławiu, w tym m.in. opisy i charakterystyka wybranych technologii, harmonogram niezbędnych inwestycji, możliwe źródła finansowania planowanych działań, monitoring wdrażania Strategii.
− Analiza oddziaływania na środowisko.

Pełny dokument strategii w załączeniu.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Sobota, 11-07-2020
Dziś imieniny
Benedykta, Kariny, Olgi
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: