Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Inowrocławia
Piątek,     05 / 06 / 2020

Strategia elektromobilności jest dla Gminy dokumentem strategicznym, który ma służyć realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności. Opracowanie niniejszego dokumentu zostało dofinansowane w formie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego nr 3.4 „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II – transport niskoemisyjny”.

Niniejsza Strategia jest odpowiedzią na rozwijający się rynek elektromobilności oraz paliw alternatywnych w ostatnich latach, jak również prowadzoną przez Polskę i Unię Europejską politykę klimatyczno-transportową.

W zakres Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Inowrocławia wchodzi:
− Przedstawienie wyzwań, przed którymi stoi Inowrocław oraz charakterystyka kierunków i celów rozwojowych miasta.
− Charakterystyka jakości powietrza oraz stopnia jego zanieczyszczenia w mieście.
− Analiza i charakterystyka struktury organizacyjnej transportu publicznego wraz ze sposobem zarządzania.
− Charakterystyka obecnego systemu komunikacyjnego w jednostce samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów elektrycznych.
− Opis floty gminnej z uwzględnieniem pojazdów elektrycznych.
− Przedstawienie i charakterystyka planowanych działań.
− Opis istniejącego systemu energetycznego miasta.
− Diagnoza wraz z podsumowaniem stanu obecnego wynikającego z przeprowadzonych wśród społeczności Inowrocławia badań ankietowych.
− Przedstawienie planu wdrażania elektromobilności w Inowrocławiu, w tym m.in. opisy i charakterystyka wybranych technologii, harmonogram niezbędnych inwestycji, możliwe źródła finansowania planowanych działań, monitoring wdrażania Strategii.
− Analiza oddziaływania na środowisko.

Pełny dokument strategii w załączeniu.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
InowrocławNaDowóz
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Czwartek, 13-05-2021
Dziś imieniny
Agnieszki, Magdaleny, Serwacego
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: