Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia w 2020 r.
Środa,     18 / 12 / 2019

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na wspieranie zadania wynosi 280.000 zł,
z czego 170.000 zł przeznacza się na zadania w zakresie pomocy społecznej, a 110.000 zł na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów i Konktroli Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Roosevelta 36. w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2020 r. Treść ogłoszenia  dostępna w załączniku.

Wyniki konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia w 2020 r.

„Sprawy społeczne”

 

Nazwa oferenta i nazwa zadania publicznego

Wysokość

przyznanych

środków

publicznych w

2020 r.

Uwagi

1.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Inowrocławskie

„Prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przez TPBA Koło Inowrocławskie”

 

112.800,00 zł

 

2.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

„Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Kobiet w 2020 r.”

 

48.000,00 zł

 

3.

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejski               w Inowrocławiu

„Przewóz  transportem żywności współfinansowanej ze środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym”

 

 

9.200,00 zł

 

 

                                                                                  Razem

170.000,00

 

„Ochrona i promocja zdrowia”

Nazwa oferenta i nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w 2020 r.

Uwagi

1.

Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu

Wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo-kontynuacja

14.000,00 zł

 

2.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”

Akcja profilaktyczna Patrząc w przyszłość – pamiętaj o zdrowiu

6.000,00 zł

 

3.

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

3.510,00 zł

 

4.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie

Pomoc materialna oraz edukacyjna członkom Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu

7.500,00 zł

 

5.

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych

Rehabilitacja społeczna osób z wadą słuchu

7.500,00 zł

 

6.

Kujawskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów

Prowadzenie Klubu Abstynenta w Inowrocławiu-pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz promocja trzeźwego stylu życia w społeczności lokalnej

20.000,00 zł

 

7.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Twoja Szansa” w Inowrocławiu

Nowa szansa – wsparcie dla osób i ich rodzin dotkniętych uzależnieniem

2.750,00 zł

 

8.

Fundacja „Dzieciom po sepsie”

Co wiesz o groźnej chorobie Sepsa

1.000,00 zł

 

9.

Polski Związek Niewidomych, Okręg Kujawsko-Pomorski, Koło Powiatowe w Inowrocławiu
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego – rehabilitacja społeczna – kultura – sport – turystyka

7.500,00 zł

 

10.

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Oddział Rejonowy w Inowrocławiu
Z Polskim Czerwonym Krzyżem – od potrzeb do działania

18.000,00 zł

 

11.

Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki”

Rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi

4.500,00 zł

 

12.

Stowarzyszenie „Nowa Para Butów”

Konferencja pt. Kobieto! O tym się nie mówi

4.500,00 zł

 

 

Razem

96.760,00 zł

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
InowrocławNaDowóz
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Piątek, 23-04-2021
Dziś imieniny
Ilony, Jerzego, Wojciecha
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: