Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Inowrocław - warsztaty
Czwartek,     21 / 11 / 2019

Urząd Miasta Inowrocławia oraz firma Arcadis pragną włączyć mieszkańców w proces opracowania tego dokumentu i zaprosić do udziału w warsztatach, które odbędą się w dniu 23.10.2019 r. w godzinach od 11.00 do 14.00

Miejsce: Sala konferencyjna nr 227, Ośrodek Sportu i Rekreacji, al. Niepodległości 4.

W pierwszej części Warsztatów (godz. 11.00 – 11.45) zaprezentowane zostaną rezultaty dotychczasowych prac nad projektem:

1. Stopień ekspozycji miasta na czynniki klimatyczne.

2. Prognozowane zmiany klimatu na podstawie analizowanych scenariuszy klimatycznych.

3. Ocena wrażliwości obszaru Miasta Inowrocławia w podziale na zidentyfikowane sektory.

4. Zdolność adaptacyjna miasta i ocena podatności miasta na zmiany klimatu.

5. Ocena ryzyka.

W drugiej części Warsztatów (godz. 12.00 – 14.00), wspólnie z mieszkańcami przedyskutujemy zaproponowane działania adaptacyjne i opcje adaptacji. Będzie to okazja do zgłaszania uwag, wniosków czy zmian zapisów do działań, które docelowo będą kształtować politykę Miasta w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Zapraszamy do udziału!

Prosimy o potwierdzenie udziału w Warsztatach do dnia 11.10.2019 r. na adres mailowy: lub


23 października 2019 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu odbyły się warsztaty dotyczące Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Inowrocław.

Celem warsztatów było z jednej strony przedstawienie uczestnikom wyników dotychczasowych prac nad Planem Adaptacji, a z drugiej określenie obszarów wrażliwych w mieście oraz omówienie działań adaptacyjnych wraz z budową opcji adaptacji.

Warsztaty otworzyła Pani Ewa Witkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocław, następnie przedstawiony został zespół ekspertów Arcadis, a na końcu każdy z uczestników warsztatów. W warsztatach wzięło udział łącznie 19 osób reprezentujących poniższe instytucje i jednostki:

 1. Urząd Miasta Inowrocławia – przedstawiciele łącznie 5 Wydziałów i Referatów
 2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu
 3. Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o.
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
 5. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu
 6. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Inowrocławiu
 7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu
 8. Sanatorium Uzdrowiskowe, Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej "OAZA"              Sp. z o.o.
 9. Straż Miejska w Inowrocławiu
 10. CIECH Soda Polska S.A.

Warsztaty podzielone były na dwie części:

 • Warsztat 1 – Wyznaczenie obszarów wrażliwych na niekorzystne warunki atmosferyczne;
 • Warsztat 2 – Konsultacja i przyporządkowanie zaproponowanych działań adaptacyjnych.

 

Zaproponowane wstępnie działania ukierunkowane są na wprowadzanie zmian na poziomach: planistycznym – mając na uwadze długotrwały i zrównoważony rozwój, który stanowi pierwsze i najistotniejsze ogniwo, edukacyjnym - mającym na celu kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków wśród mieszkańców, wdrożeniowym - uwzględniającym podejście ekosystemowe.

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Inowrocław ma realizować poniższe cele adaptacyjne:

Cel 1 Podniesienie odporności Miasta Inowrocławia na długotrwałe okresy bezopadowe i susze.

Cel 2 Podniesienie odporności Miasta Inowrocławia na zjawiska termiczne: fale upałów i występowanie dni gorących i dni upalnych.

Cel 3 Podniesienie odporności Miasta Inowrocławia na zjawiska pluwialne: powodzie nagłe związane z gwałtownymi i intensywnymi opadami, w tym z burzami.

Cel 4 Podniesienie świadomości mieszkańców Miasta Inowrocławia na temat zagrożeń wynikających ze zmian klimatu.

Działania dedykowane Celowi 1 koncentrują się na spowolnieniu odpływu i zwiększeniu retencji wód opadowych, ochronie istniejących zasobów przyrodniczych, wzmocnieniu roli usług ekosystemów, dalszym rozwoju błękitno – zielonej infrastruktury - ciągłej, wielofunkcyjnej i ogólnodostępnej.

Działania dedykowane Celowi 2 skupione są na odpowiednim planowaniu przestrzennym, uwzględniającym aspekt klimatyczny. Istotne jest więc objęcie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenu całego miasta, unikając planowania jedynie dla niewielkich terenów.

Działania dedykowane Celowi 3 obejmują m. in. inwestycje służące spowolnieniu odpływu wód opadowych w Inowrocławiu. W tym celu zastosowane będą rozwiązania techniczne w postaci urządzeń mogących czasowo przetrzymywać lub spowalniać odpływ wód opadowych.

Działania dedykowane Celowi 4 nakierowane są na edukację oraz informowanie mieszkańców miasta o skutkach zjawisk meteorologicznych. Należy uwzględniać różnorodne zagadnienia środowiskowe i klimatyczne obejmujące m. in. kwestie zieleni i bioróżnorodności dla ochrony klimatu, krążenia wody w przyrodzie, źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz sposobów ich ograniczania.

Wyniki warsztatów posłużą do zweryfikowania proponowanych działań adaptacyjnych oraz zbudowania ostatecznej wersji opcji adaptacji w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Inowrocław.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Sobota, 15-08-2020
Dziś imieniny
Marii, Napoleona, Stelii
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: