Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Inowrocław na lata 2019-2024
Poniedziałek,     21 / 03 / 2016

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia na lata 2017-2021 obejmuje wszystkie istotne zagadnienia i problematykę związaną z wdrożeniem i realizacją planowanej polityki mieszkaniowej dla Miasta. Został opracowany na 5 lat ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. prognozy dotyczącej wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,
  2. analizy potrzeb oraz planu remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata,
  3. planowanej sprzedaży lokali w kolejnych latach,
  4. zasad polityki czynszowej,
  5. sposobu i zasad zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz przewidywanych zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,
  6. źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
  7. wysokości wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli a także wydatków inwestycyjnych,
  8. opisu innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta.

W programie uwzględnione zostały także pomieszczenia tymczasowe. Zgodnie bowiem z art. 25e ustawy, do najmu pomieszczeń tymczasowych stosuje się odpowiednio m.in. przepisy art. 21.

Celem niniejszej uchwały jest uporządkowanie i wdrożenie założeń programu przez określenie strategicznych założeń i priorytetów lokalnej polityki mieszkaniowej oraz wprowadzenie operacyjnego planu działania w kwestiach dotyczących zagadnień gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia.

Mieszkaniowy zasób Miasta był i jest obszarem deficytowym i niedoinwestowanym, zarówno w gospodarce poprzedniego systemu ekonomicznego, jak i obecnego. Biorąc pod uwagę fakt, że ustawowy obowiązek zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy, realizacja założeń wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta, stanowi bardzo ważny cel jej działania, a tym samym przeciwdziałania bezdomności mieszkańców.

28 października 2019 r. Rada Miejska Inowrocławia uchwaliła zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia na lata 2017-2021, wynikające m.in. z konieczności:

1) wprowadzenia wskaźników obniżki czynszu uzależnionych od dochodu gospodarstwa domowego;

2) dostosowania jego postanowień do znowelizowanych ustawą z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw – przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

W celu ułatwienia najemcom oraz osobom korzystającym bezumownie z lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Inowrocławia, posiadającym zadłużenie z tytułu używania tych lokali za okres powyżej trzech miesięcy i będącym w trudnej sytuacji materialnej - Prezydent Miasta Inowrocławia wydał  zgodę na uregulowanie tych zaległości w formie świadczenia rzeczowego. Szczegóły w załączniku. 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Czwartek, 17-06-2021
Dziś imieniny
Laury, Leszka, Marcjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: