Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Inowrocławia
Poniedziałek,     21 / 03 / 2016

24 kwietnia 2014 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Inowrocławia (uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego). Obowiązek sporządzenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego nakłada na jednostki samorządu terytorialnego ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.).

Dla Miasta Inowrocławia Plan transportowy został opracowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. z Warszawy.

Plan transportowy ma rangę aktu prawa miejscowego. Jest narzędziem w ręku organizatora służącym bardziej efektywnemu i przewidywalnemu zarządzaniu regulowanym rynkiem miejskich przewozów pasażerskich oraz usługami świadczonymi na tym rynku. Umożliwia projektowanie pożądanego stanu docelowego oraz wskazuje mechanizmy, które będą stosowane w celu lepszego dostosowania oferty przewozowej do popytu na usługi. Plan opiera się na rozstrzygnięciach strategicznych dokumentów programujących rozwój regionu oraz Miasta i Gminy Inowrocław, jest z nimi komplementarny i spójny.

Plan transportowy dla Miasta Inowrocław składa się z trzech głównych części: określenia celów, zadań i metodologii planu (rozdział 1), omówienia głównych czynników determinujących kształt sieci publicznego transportu zbiorowego (rozdziały od 2 do 7) oraz wymaganych przez przepisy prawa i zgodnych z nimi ustaleń planu transportowego (rozdział 8).

Obowiązek dysponowania planem transportowym przez organizatora publicznego transportu zbiorowego ma charakter ciągły. Nie dotyczy jakiegoś konkretnego i zamkniętego okresu. Jest dokumentem otwartym, który będzie aktualizowany w miarę potrzeb. Jednak ze względów praktycznych w częściach prognostycznych dokumentu przyjęto perspektywę planowania do 2020 roku. Taką perspektywę ma projektowana Strategia Rozwoju Miasta Inowrocław oraz większość innych dokumentów strategicznych, z którymi plan transportowy jest powiązany. Wiąże się to m.in. z datą krańcową nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej i związanego z tym okresu planowania funduszy pomocowych.

20 marca 2017 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła aktualizację Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Inowrocławia. Plan transportowy dla Miasta Inowrocławia został uchwalony przed wejściem w życie Planów dla Powiatu Inowrocławskiego i Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mając na uwadze hierarchiczny układ tworzenia planów, należało podjąć decyzję o jego aktualizacji.

19 czerwca 2020 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła kolejną aktualizację Planu.

Zgodnie  z art. 80 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, gmina została zobowiązana do opracowania aktualizacji Planu transportowego w celu uwzględnienia wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1a i 2a-2c ustawy o ptz.

W 2018 i 2019 r. Miasto Inowrocław zakupiło 8 autobusów elektrycznych i 8 autobusów elektrycznych hybrydowych przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej, wybudowało cztery stacje szybkiego ładowania autobusów elektrycznych oraz rozbudowało system wolnego ładowania na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Czwartek, 17-06-2021
Dziś imieniny
Laury, Leszka, Marcjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: