Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Nazwa miasta
Wtorek,     15 / 03 / 2016

Najstarsza znana nazwa miasta, Novus Wladislaw (z 20 stycznia 1185 r.) nawiązuje do imienia Włodzisław, będącego staropolską odmianą Władysława, a przymiotnik "Nowy" sugeruje ponadto bliżej nieznany związek z Włocławkiem, starszym nieco kujawskim grodem, od XII wieku siedzibą biskupów kujawskich.

Od XIII wieku przeważała inna nieco wersja nazwy miasta, a mianowicie z przymiotnikiem Juvenis, tj. młody, występującym bądź przed, bądź po głównym członie nazwy, który z kolei coraz częściej przybierał zlatynizowaną formę Wladislavia.

Z czasem oficjalna nazwa miasta uzyskała brzmienie Juniwladislavia, a z niej w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej wykształciły się spolszczone wersje: najpierw Iuniwłocław, a później Inowłocław. Niezależnie od tego funkcjonowały nazwy niemieckie: w wiekach średnich Leslau lub Jungleslau, potem zbliżona do polskiej wersja Inowrazlaw.

W rezultacie procesów germanizacyjnych w 1904 roku ustanowiono jako jedynie obowiązującą nazwę Hohensalza (tj. wysoka sól). Zmieniono ją po powstaniu wielkopolskim na Inowrocław, ale przywrócono jeszcze w okresie II wojny światowej.

Ponieważ dwie z podanych wyżej wersji, Wladislavia i Leslau, dotyczyły zarówno Inowrocławia jak i Włocławka, często obie te miejscowości mylono ze sobą. W tę pułapkę nazewniczą wpadł sam Jan Długosz, który słynne spotkanie królowej Jadwigi z wielkim mistrzem Konradem von Jungingen z 1397 roku zlokalizował w Inowrocławiu, podczas gdy w rzeczywistości miało ono miejsce w katedrze włocławskiej.

Od 2005 roku inowrocławianie świętują Imieniny Miasta, na pamiątkę pierwszej wzmianki o Inowrocławiu. Cykl imprez (koncerty, inscenizacje, wystawy, prelekcje) odbywa się około 20 stycznia każdego roku.

                                                            

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
InowrocławNaDowóz
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Niedziela, 18-04-2021
Dziś imieniny
Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: