Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Inowrocławiu
Poniedziałek,     30 / 07 / 2018

Od 24.03.2005 r. do 21.12.2005 r. trwała realizacja zadania polegającego na przebudowie oczyszczalni ścieków. W 2004 r. Gmina Miasto Inowrocław pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji "Przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Inowrocławiu" Z/2.04/III/3.2/93/04 (Priorytet III, Działanie 3.2).

Całkowita wartość projektu wynosi 1.795.922,40 zł natomiast wartość przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.205.628,45 zł.

Cel realizacji projektu to poprawa stanu środowiska naturalnego Inowrocławia poprzez zmniejszanie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb. To oznacza poprawę warunków życia mieszkańców oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska, a także osiągnięcie standardów unijnych w zakresie ochrony środowiska. Wszystko to można było osiagnąć poprzez m.in. poprawę jakości wód rzeki Noteci, zmniejszenia emisji pyłów i gazów, zagrożenia bakteriologicznego, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł konwencjonalnych i pozyskiwania większej ilości energii ze źródeł odnawialnych oraz dostosowanie urządzeń oczyszczalni do wymogów stawianych w dyrektywach unijnych.

Realizacja inwestycji bez wątpienia ma bezpośredni wpływ na możliwość rozwijania funkcji uzdrowiskowej Inowrocławia dzięki znacznej poprawie stanu środowiska i pozytywny wpływ na stan zasobow przyrodniczych w województwie. To szansa dlla miasta i regionu na poprawę konkurencyjności, a także na jeszcze bardziej aktywną promocję działań proekologicznych.

W ramach zadania przebudowano stację krat i piaskowników, obejmującą część budowlaną, drogową, technologiczną i elektryczną oraz wybudowano kotłownię awaryjną i modernizację instalacji odzysku ciepła. W ten sposób powstała przebudowana elektrownia wykorzystująca biogaz, w której całkowitą moc energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przewiduje się na poziomie 370 kW w roku 2005.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Sobota, 05-12-2020
Dziś imieniny
Kryspiny, Norberta, Sabiny
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: