Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Zakup sprzętu wraz z modernizacją infrastruktury dla MPK sp. z o.o. w mieście Inowrocławiu
Poniedziałek,     30 / 07 / 2018

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wniosek został wybrany do realizacji i otrzymał dofinansowanie w wyoskości 3.252.808,70 zł przyznane przez Zarząd Województwa.

Numer i nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego - 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego - 1.1 modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego - 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego

Całkowity koszt Projektu - 4.337.078,27 zł

Inwestycja zlokalizowana w mieście Inowrocławiu swoim zasięgiem oddziałuje na całym jego terenie. Na projekt składają się następujące działania:

• remont hali obsługi technicznej autobusów (ocieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i wentylacji);

• przystosowanie zjazdów dla linii autobusowych (dwa zjazdy, przepust, plac postoju i manewru peron przystankowy);

• zakup autobusów (4 szt.);

• zakup i montaż systemu „elektroniczny bilet";

• przedłużenie i wzmocnienie linii autobusowych nr 1, nr 8, nr 10 i nr 19.

W wyniku realizacji inwestycji wykonano następujące obiekty infrastruktury drogowej: dwa zjazdy (w ciągu ul. Szosa Bydgoska po jednym od strony Bydgoszczy i Inowrocławia) wraz z renowacją rowu i przepustem, plac postoju i manewru dla autobusów oraz urządzony peron (bez wiaty) przy przystanku, stanowiące elementy przedłużenia trasy linii autobusowych nr 8 i nr 19 do ogródków działkowych przy ul. Szosa Bydgoska. Wydłużenie trasy wyniesie 0,8 km.

W wyniku zmiany przebiegu trasy linii autobusowych nr 1 i nr 8 z ul. Dworcowej na ul. Marcinkowskiego nastąpi ich przedłużenie o 1,6 km, ale po istniejących trasach. Przedłużona trasa linii nr 8 i nr 19 będzie wykorzystywana w okresie wakacyjnym sierpień - październik jako ułatwienie dostępu do ogródków działkowych. Wzmocnienie linii oraz prowadzenie tras przez ul. Marcinkowskiego realizowane będzie w okresie od czerwca do grudnia.

Przeprowadzone zostaną prace remontowe i modernizacyjne hali obsługi prowadzące do dostosowania budynku do wymogów obowiązujących norm cieplnych, poprawę komfortu pracy i umożliwienie obsługi autobusów o napędzie gazowym. Ważnym elementem inwestycji jest zakup i montaż systemu elektronicznych biletów składającego się z urządzeń (kasowników, autokomputerów, kas łącznie 165 urządzeń dystrybucji i identyfikacji biletów (w tym 5 zapasowych) oraz oprogramowania niezbędnego do ich obsługi. W ramach zakupowanego systemu przewidziano szkolenia personelu.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Sobota, 05-12-2020
Dziś imieniny
Kryspiny, Norberta, Sabiny
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: