Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Numery kont
Wtorek,     08 / 03 / 2016

NUMERY KONT URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA:

Bankową obsługę budżetu Miasta Inowrocławia i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. prowadzi Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15.

rachunek bankowy budżetu nr: 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275  dla wpłat między innymi:

 • opłaty z tytułu wieczystego użytkowania,
 • czynszu dzierżawnego lub opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu,
 • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (koncesja na alkohol),
 • za wykup mienia,
 • za mandat karny, 
 • opłaty za udzielenie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • opłaty za korzystanie z insygniów Miasta Inowrocławia,
 • opłaty z tytułu renty planistycznej, opłaty adiacenckiej,
 • opłaty za udzielenie informacji adresowej,
 • opłaty za wydanie zezwolenia za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej,
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 • opłata za udostępnienie danych osobowych,
 • PKZP - oświata,
 • koszty egzekucji sądowych,
 • materiały przetargowe,
 • grzywna szkolna,
 • kserokopie dokumentów,
 • Forum Ratownictwa Medycznego,
 • opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.


rachunek bankowy budżetu nr: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143 dla wpłat między innymi:

 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty uzdrowiskowej,
 • opłaty targowej,
 • opłaty od posiadania psów.


rachunek bankowy budżetu nr: 30 1020 1462 0000 7002 0313 0291 dla wpłat:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego.

Wpłaty dokonywane za pośrednictwem kont wirtualnych: dla osób fizycznych podanych w decyzji wymiarowej, dla osób prawnych w odrębnym piśmie. 


rachunek bankowy budżetu nr: 96 1020 1462 0000 7502 0313 0119 dla wpłat:

 • US - wpływy z PCC osoby prawne i fizyczne,
 • US - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 • US - wpływy z karty podatkowej,
 • US - wpływy ze spadków i darowizn,
 • MF - subwencje,
 • MF - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.


rachunek bankowy budżetu nr: 19 1020 1462 0000 7902 0313 0242 dla wpłat:

 • dochody z Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,
 • dochody z Domu Dziennego Pobytu,
 • dochody z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
 • dochody ze szkół podstawowych,
 • dochody z gimnazjów,
 • dochody z przedszkoli,
 • dochody ze żłobków,
 • MOPS - zadania własne i zlecone,
 • dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • dochody z Zakładu Robót Publicznych.


nr konta: 12 1020 1462 0000 7502 0313 0176

 • zwroty świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego.

nr konta: 07 1020 1462 0000 7702 0313 0168

 • zwroty świadczeń wypłaconych z Zaliczek Alimentacyjnych. 


Należności Urzędu Miasta z tytułu opłaty parkingowej prowadzone są przez jednostkę rozliczającą tę opłatę i podległą UM, tj. Zakład Robót Publicznych - wpłat należy dokonywać na konto Zakładu Robót Publicznych
nr: 49 1020 1462 0000 7802 0313 0721 z dopiskiem - Zakład Robót Publicznych.

Dotychczasowe numery rachunków bankowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. będą prowadzone do 31 marca 2017 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
InowrocławNaDowóz
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Piątek, 23-04-2021
Dziś imieniny
Ilony, Jerzego, Wojciecha
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: