Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Kolejne obrady inowrocławskich radnych
Wtorek,     27 / 04 / 2021

Podczas XXXVI sesji Rady Miejskiej Inowrocławia radni obradowali w trybie zdalnym. Rozpatrywali uchwały m.in. z zakresu finansów Miasta Inowrocławia, gospodarki komunalnej, spraw społecznych oraz inwestycji.

Radni przyjęli dziś propozycję zmian w tegorocznym budżecie oraz uchwałę określającą zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, o które mogą ubiegać się mieszkańcy. Uchwała została dostosowana do obowiązujących przepisów rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej.

Rada Miejska Inowrocławia przyjęła również na sesji stanowisko w sprawie podziału środków finansowych Unii Europejskiej na programy regionalne w latach 2021-2027. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przystąpił już do negocjacji z rządem dot. ostatecznej wysokości budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego. Inowrocławscy radni popierają stanowisko Zarządu Województwa mówiące o konieczności zapewnienia przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej sprawiedliwego i równego podziału wszystkich środków finansowych przewidzianych na poszczególne programy regionalne. W swoim stanowisku radni wzywają także parlamentarzystów naszego województwa do wspierania działań władz regionalnych. Wspólnym celem jest zapewnienie możliwie wysokiego poziomu budżetu w kolejnych latach dla wyżej wspomnianego programu. Pełna treść stanowiska do pobrania w załączniku.

Podczas sesji przyjęte zostały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Inowrocławia. Zgodnie z obowiązującym prawem, system gospodarki odpadami komunalnymi musi się sam bilansować – nie można na ten cel dokładać środków z budżetu Miasta. W związku z tym, bezpośredni wpływ na wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców, ma m.in. ilość wytwarzanych odpadów na terenie miasta oraz wzrost ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych. Kolejnym istotnym czynnikiem, wpływającym na koszty funkcjonowania systemu w mieście, jest wzrost dynamiki liczby zgonów w związku z trwającą sytuacją pandemiczną, jaka dotknęła także Miasto Inowrocław. W 2020 roku zmarło ponad 17% osób więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, a w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku wskaźnik ten sięgnął już blisko 40%. Wskazane powyżej fakty sprawiają, iż nieustannie rosnąca ilość odpadów nakłada się na systematycznie malejącą liczbę użytkowników systemu, a w konsekwencji spadek ilości środków przy rosnących kosztach jego utrzymania. Ponadto od stycznia 2021 roku nastąpił dodatkowo wzrost płacy minimalnej, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost kosztów obsługi całego systemu.

Do projektu uchwały dodano również szczegółową kalkulację kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Stawka wynika z rzeczywistych kosztów, jakie ponosi Miasto. Od czerwca 2021 r. będzie ona wynosić 28,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Osoby zwolnione z części opłaty, zamieszkujące budynki jednorodzinne, kompostujące bioodpady w kompostowniku przydomowym, za odpady komunalne zapłacą 27,50 zł. Metoda ustalenia opłaty nie zmienia się. W konsekwencji, przyjęty został nowy wzór deklaracji, składanej przez właścicieli nieruchomości.

Na sesji pod głosowanie radnych poddany został również regulamin korzystania z nowego parkingu w rejonie ul. Bocznej. Określa on m.in. opłatę za pozostawienie samochodu przez użytkownika parkingu. Za czas dłuższy niż 4 godziny, opłata wynosić będzie 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju. Pozostawienie pojazdu bez biletu parkingowego będzie jednoznaczne z opłatą 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju. W związku z dużym zainteresowaniem turystów, szczególnie w okresie letnim oraz w weekendy, konieczne jest wprowadzenie regulaminu parkingu, ograniczającego czas postoju jednorazowo do 4 godzin. Radni zatwierdzili regulamin.

Podczas XXXVI sesji, przyjęto także zmiany do programu KARTA INOWROCŁAWIANINA. Planowane jest uruchomienie punktu obsługi programu w Informacji Turystyczno-Kulturalnej, co ma usprawnić obsługę programu. Pojawi się również osobna kategoria beneficjentów – mieszkańcy Inowrocławia, którzy pomimo ukończenia 18. roku życia, nie rozliczają podatku dochodowego.

Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025 za 2020 rok oraz sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2021 dla Miasta Inowrocławia za 2020 r. Pozytywnie rozpatrzyli Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 dla Miasta Inowrocławia, a także uchwałę w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Miasta Inowrocławia” i „Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Miasta Inowrocławia”.

Tematem obrad było również zatwierdzenie nowego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, dostosowanych do obowiązującej ustawy. Nowe wnioski obowiązywać będą od 1 lipca 2021 roku.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
InowrocławNaDowóz
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Wtorek, 11-05-2021
Dziś imieniny
Igi, Mamerta, Miry
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
Co, gdzie, kiedy?
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
31
STACJA METEO INOWROCŁAW: