Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Powstają kolejne ścieżki rowerowe
Poniedziałek,     11 / 03 / 2019

Sezon rowerowy coraz bliżej. W Inowrocławiu trwają prace związane z budową ścieżek rowerowych. Projekt obejmuje ich budowę na czterech odcinkach, o łącznej długości ok. 1,3 km. Wartość projektu, dofinansowanego ze środków unijnych, to ponad milion złotych.

Wzdłuż ulicy Górniczej budowana jest ścieżka rowerowa na długości 284 metrów. Powstanie tam ciąg pieszo-rowerowy o łącznej szerokości 4,5 m (wraz z pasem dzielącym, wykonanym z kostki kamiennej). Ścieżka będzie miała nawierzchnię bitumiczną, a chodnik - kostkę betonową. Prace postępują w bardzo szybkim tempie, a realizuje je Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS-POM” Piotr Pomagier za blisko 207 tys. zł.

Z tą samą firmą, na zbliżoną kwotę, Miasto podpisało w styczniu umowę na realizację dwóch kolejnych odcinków ścieżki rowerowej w okolicach ul. Staropoznańskiej. Tam łączna długość ścieżek wynosi ponad 0,5 km. Prace trwają.

Z kolei w rejonie ulicy Błażka, od grudnia ubiegłego roku mieszkańcy mogą korzystać z oświetlonych lampami LED ścieżek rowerowych i chodników. Z uwagi na warunki atmosferyczne, prace związane z oznakowaniem poziomym i urządzeniem terenów zielonych zostaną przeprowadzone wiosną. INODROG na terenie objętym inwestycją postawi jeszcze 8 koszy na śmieci i 10 ławek.