portal
Oferty inwestycyjne kopia.jpg
Uzdrowisko kopia.jpg
Teznia kopia kopia.jpg
baner0obw_edytowany-2.jpg
mapainwestycji.gif
baner_mister.JPG
Bez nazwy-1.jpg
LGD.jpg
BANER - PETYCJE.jpg
baner_forum_2.jpg
Przeczytaj koniecznie
1
2
3
4
PTE.jpg
KPFP_Logo.JPG
Portal - Ważne dla mieszkańców
Budowa obwodnicy
PDF
DRUKUJ

 

Budowa obwodnicy Inowrocławia- kalendarium wydarzeń z lat 2002-2015:


- grudzień 2002 r. - spotkanie Prezydenta Miasta i Dyrektora GDDKiA w Bydgoszczy, podczas którego uzgodniono harmonogram działań zmierzających do powstania obwodnicy Inowrocławia i ustalono, że inwestorem tego zadania może być i będzie jedynie GDDKiA, a Miasto będzie ją wspierało.

 

- marzec 2003 r. - Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza podczas sesji Rady Gminy Inowrocław przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na zaplanowanie odcinka obwodnicy na terenie gminy. Radni wniosek poparli i przyjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego fragment obwodnicy. Zgodnie z ówczesnymi planami do końca 2003 r. miało powstać studium przestrzenne inwestycji, 2004 r. to czas wyłonienia projektanta, który do 2005 r. miałby przygotować projekt. Budowę, jak wtedy zamierzano, siedmiokilometrowej trasy planowano w latach 2006-2008. Obwodnica miała rozpoczynać się u zbiegu ulic Poznańskiej i Miechowickiej, następnie przeciąć ul. Szymborską i biec wzdłuż ul. Długiej do ul. Toruńskiej, a stamtąd do ul. Metalowców i ul. Dworcowej.

 

- 24 marzec 2004 r. - w Inowrocławiu w Ratuszu odbywa się wyjazdowe posiedzenie Komitetu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) GDDKiA - zatwierdzona zostaje koncepcja programowa po uwzględnieniu zmian.

 

- grudzień 2004 r. - GDDKiA formalnie zatwierdza, wraz z zaleceniami wprowadzenia dodatkowych rozwiązań projektowych, „Koncepcję programową budowy obwodnicy Miasta Inowrocławia" wcześniej przyjętą przez KOPI. Jest to zwieńczenie dotychczasowych starań miasta. Wówczas planowano, że inwestycja przebiegać będzie od ul. Dworcowej, poprzez ulice: Transportowców, Poznańską, do włączenia w drogę krajową nr 25 na wysokości Tupadeł. Pod uwagę brano już wtedy możliwość wydłużenia obwodnicy w kierunku Sławęcinka.

 

- styczeń 2006 r. - GDDKiA do końca stycznia przyjmowała oferty dotyczące zamówienia na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Inowrocławia.

 

- listopad 2006 r. - posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA w Warszawie. Analizowano przebieg planowanej obwodnicy. Projektant przedstawił trzy warianty trasy, komisja przychyliła się do wersji AD (trasa od Sławęcinka do Markowic z ominięciem Markowic i oddalona od granic Inowrocławia).

 

- maj 2007 r. - wniosek GDDKiA do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

 

- lipiec 2007 r. - podpisanie porozumienia między Miastem Inowrocław, Powiatem Inowrocławskim oraz Gminą Inowrocław w sprawie lokalizacji i realizacji obwodnicy Inowrocławia. W porozumieniu czytamy m.in. ...Strony niniejszego porozumienia uznają za najkorzystniejszy przebieg obwodnicy z uwzględnieniem wariantu społecznego „S" uznanego za najmniej szkodliwy dla środowiska lokalnego.

 

- wrzesień 2007 r. - postanowienie Ministra Środowiska uzgadniające wariant AD' - postanowienie to nie zostało opublikowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Prezydent zaprotestował w tej sprawie występując do Ministra Środowiska i ostrzegł, że takie postępowanie doprowadzi do opóźnień w realizacji inwestycji, bo prace będą musiały rozpocząć się od początku. Do tych opóźniających działań doszło w czasie zmiany rządu i zmiany wojewodów w wyniku wyborów 2007 r.

 

- grudzień 2007 r. - wystąpienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do bydgoskiego oddziału GDDKiA o zmianę wariantu na wersję społeczną „S".

 

- styczeń 2008 r. - akceptacja przez GDDKiA rekomendacji dla wariantu „S" oraz spotkanie władz samorządowych z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i dyrektorem bydgoskiego oddziału GDDKiA. Wojewoda potwierdził swoje wsparcie dla inwestycji oraz m.in. zobowiązał się możliwie przyspieszyć prace związane z dokumentacją, w tym także zadeklarował szybkie rozpoczęcie przez Urząd Wojewódzki prac dotyczących uregulowania spraw przejęcia gruntów pod obwodnicę.
Wówczas terminem podawanym jako prawdopodobny moment rozpoczęcia budowy był rok 2009.

 

- luty 2008 r. - wystąpienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do Ministra Środowiska o uzgodnienie przedsięwzięcia według wariantu „S".

 

- marzec 2008 r. - postanowienie Ministra Środowiska uzgadniające wariant „S".

 

- kwiecień 2008 r. - Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk zapewnia, że przygotowania do rozpoczęcia budowy obwodnicy prowadzone są planowo.

 

- czerwiec 2008 r. - Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę obwodnicy w wariancie społecznym „S" (trasa od Sławęcinka do Tupadeł).

 

- lipiec 2008 r. - Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Rudnicki w odpowiedzi na interpelację posłów Krzysztofa Brejzy i Grzegorza Roszaka, deklaruje, iż nie ma zagrożenia dla budowy obwodnicy, co więcej inwestycja została przeniesiona z listy rezerwowej na podstawową inwestycji.

 

- 23 marca 2009 r. - spotkanie w bydgoskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Uczestniczyli w nim m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski, Zastępca Dyrektora GDDKiA w Bydgoszczy Lech Jaworski, projektanci obwodnicy z firmy Scott Wilson oraz Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza i Wójt Gminy Inowrocław Lech Skarbiński. Okazało się, że wójt podtrzymuje wcześniej zgłoszone wnioski dotyczące zmian w zakresie przebiegu obwodnicy. Prezydent Inowrocławia zdecydowanie sprzeciwił się możliwości przyjęcia tych, które oznaczałyby znaczne opóźnienie realizacji inwestycji.

Więcej

 

- marzec 2009 r. - w piśmie skierowanym do Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Zdzisław Glonek zadeklarował, iż do 30 maja 2009 r. będzie gotowy projekt budowlany i opinie do zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a do 31 sierpnia 2009 r. będzie przygotowany projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski oraz przewidywał, że w tym terminie uda się uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Jako planowany czas budowy zadeklarowano lata 2010-2011.

 

- czerwiec 2009 r. - poseł Krzysztof Brejza otrzymał odpowiedź na swoje wystąpienie do Ministra Infrastruktury, który twierdzi, iż w związku z licznymi protestami i wnioskami trwają prace dokumentacyjne. Ponadto, minister stwierdza, że ...W związku z faktem, że proponowane zmiany dotyczą istotnych zagadnień, termin wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może ulec zmianie. Planowany termin uzyskania powyższej decyzji przewidywany jest na 1 kwartał 2010 r. Wtedy też możliwe będzie ogłoszenie przetargu na realizację zadania. Realizacja obwodnicy Inowrocławia przewidywana jest na lata 2010-2011, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych.

 

- lipiec 2009 r. - zaniepokojony informacjami przekazanymi przez Ministra Infrastruktury we wspomnianym powyżej piśmie do posła Krzysztofa Brejzy, Prezydent Inowrocławia występuje do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o pilne zorganizowanie spotkania w sprawie obwodnicy.

 

- 17 lipca 2009 r. - spotkanie zwołane w trybie pilnym przez Wojewodę na wniosek Prezydenta Ryszarda Brejzy. W trakcie rozmów ujawniono, iż w maju br. tysiąc mieszkańców gminy wiejskiej podpisało protest domagając się wprowadzenia zmian w projekcie obwodnicy. Zarówno wojewoda jak i Starosta Inowrocławski podzielają stanowisko Prezydenta Inowrocławia sprzeciwiającego się dalszym opóźnieniom w budowie obwodnicy.
Dyrektor GDDKiA, która jest inwestorem, poinformował, że dokumentacja będzie gotowa w lutym 2010 r., a roboty budowlane zaczną się jesienią 2010 r. i zakończone zostaną w 2011 r.
Byłby to prawdziwy rekord w dwanaście miesięcy wybudować 23 kilometry dwujezdniowej (czteropasmowej) trasy z kilkoma wiaduktami, węzłami i to za 800 milionów złotych - komentował wówczas Prezydent Inowrocławia.

 

- 6 sierpnia 2009 r. - odbyła się manifestacja mieszkańców żądających dotrzymania terminów w realizacji budowy obwodnicy. Zablokowano odcinek u zbiegu newralgicznego i tranzytowego skrzyżowania przecinającego ulice: Stanisława Staszica, Poznańską i Górniczą. Dziennie przejeżdża tamtędy ok. 20 tys. pojazdów udających się m.in. z Berlina i Poznania do Olsztyna oraz Kalisza i Konina do Bydgoszczy i Gdańska.
Obecny na wiecu przedstawiciel GDDKiA potwierdził, że obwodnica powstanie w deklarowanym terminie, czyli w latach 2010-2011.

Więcej

 

- październik 2009 r. - Prezydent Ryszard Brejza prosi Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego o poparcie budowy obwodnicy - została bowiem zadeklarowana przez rząd w umowie międzynarodowej z koncernem realizującym inwestycję nieopodal Torunia. Podobne wystąpienie, wskazujące na argumenty gospodarcze, kierowane jest ponownie do Ministra Radosława Sikorskiego oraz Wicepremiera Waldemara Pawlaka w marcu 2010 r.

 

- 13 listopada 2009 r. - do posła Krzysztofa Brejzy wpływa odpowiedź Ministra Infrastruktury wpływa odpowiedź na pismo z dni 30 października 2009 r. W odpowiedzi podpisanej przez wiceministra Radosława Stępnia czytamy, że prace projektowe przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem.

 

- styczeń 2010 r. - w styczniu br. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk na spotkaniu z samorządowcami w Toruniu, w obecności m.in. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Inowrocławia poinformował, że pod koniec bieżącego roku ruszy budowa obwodnicy Inowrocławia. Inwestycja ta - jak mówił minister - została zaliczona do inwestycji towarzyszących przygotowaniom Mistrzostw Euro 2012.
Prezydent wyrażając zadowolenie jednocześnie zastrzegł, że uwierzy, jeśli zobaczy, że prace naprawdę się rozpoczęły.

Więcej

 

- 24 marca 2010 r. - Lech Jaworski, Zastępca Dyrektora GDDKiA w Bydgoszczy, odpowiadając na pytania posła Krzysztofa Brejzy stwierdza, że na termin realizacji budowy obwodnicy mają istotny wpływ cyt.: „zgłaszane permanentnie uwagi i wnioski samorządów oraz społeczności lokalnych, pomimo wcześniejszych wyjaśnień i ustaleń (...)".Podkreśla również brak zgody właścicieli nieruchomości na wejście wykonawcy na teren nieruchomości w celu wykonania koniecznych badań geologicznych.
Po takiej informacji zaniepokojony poseł Brejza zabiega o spotkanie z Ministrem Grabarczykiem, które odbywa się 8 kwietnia 2010 r.

 

- marzec 2010 r. - Prezydent Ryszard Brejza zwraca uwagę Przewodniczącemu Komisji Finansów Publicznych, że na prace projektowe zostały wydatkowane środki z budżetu państwa, a przesuwanie realizacji inwestycji pociągać będzie kolejne koszty.

 

- 8 kwietnia 2010 r. - Prezydent wspólnie z parlamentarzystami Krzysztofem Brejzą, Grzegorzem Roszakiem, Tomaszem Lentzem, Pawłem Olszewskim uczestniczy w spotkaniu z ministrem Grabarczykiem i wiceministrem.
Prezydent przypomina o zobowiązaniach, jakie podjął rząd w sprawie wybudowania obwodnicy Inowrocławia do końca 2009 r. w umowie z Koncernem SHARP. Zwraca uwagę na uzdrowiskowy charakter miasta, zagrożenia spowodowane ruchem tranzytowym przez centrum miasta oraz zlikwidowaną kopalnię soli.
Porusza również problem przebudowy skrzyżowania ul. Poznańskiej, ul. Staszica i Górniczą i groźbę utraty kilku milionów złotych z UE na wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego właśnie z tym skrzyżowaniem.
Minister Grabarczyk podtrzymuje decyzję o przesunięciu daty obwodnicy na kolejne lata, ale jednocześnie deklaruje umieszczenie jej liście rezerwowej. Jeżeli zakończą się prace nad dokumentacja budowlaną, to nie będzie przeszkód, by wystąpić do Wojewody o wydanie ostatecznej decyzji o rozpoczęciu inwestycji oraz ogłoszenie przetargu.
Minister poinformował, że prace nad dokumentacją, które przedłużyły się, zakończą się do końca kwietnia 2010 r.

 

- 6 maja 2010 r. - w Inowrocławiu odbył się Konwent Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego poświęcony inwestycjom drogowym realizowanym przez rząd, podczas którego wypracowano stanowisko dotyczące także inowrocławskiej obwodnicy. Obecny na konwencie dyrektor bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Kowalczyk potwierdza realizację obwodnicy do 2012 r.- maj 2010 r. - z uzyskanych informacji wynika, że budowa odcinka autostrady A1 przebiegającego przez województwo kujawsko-pomorskie kosztować będzie mniej niż zakładano - Prezydent Ryszard Brejza zwraca się do Ministra Infrastruktury z prośbą o pozostawienie zaoszczędzonych środków na terenie województwa na realizację obwodnicy. Minister Infrastruktury odmawia.

 

- 2 lipca 2010 r. - wiec wyborczy kończący kampanię kandydata na prezydenta RP Bronisława Komorowskiego - podczas wiecu mieszkańcy usłyszeli obietnicę realizacji obwodnicy, a Prezydent Ryszard Brejza wręczył Premierowi apel o budowę obwodnicy z podpisami ponad 15 tys. mieszkańców i sympatyków miasta.- sierpień 2010 r. - z odpowiedzi na apel do Premiera, którą przygotowało Ministerstwo Infrastruktury wynika, że przedłużające się prace projektowe są wynikiem konsultacji społecznych i cyt.: „dużej ilości wniosków i protestów społeczności lokalnej". Prezydent zwraca się ponownie do Premiera 16 sierpnia 2010 r. W uzyskanej odpowiedzi czytamy, że „po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót, pod warunkiem wcześniejszego zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych".

 

- 19 sierpnia 2010 r. - Prezydent Ryszard Brejza zwraca się o poparcie dla inowrocławskiej obwodnicy do Prezydenta RP, przypominając wiec wyborczy w Inowrocławiu 2 lipca 2010 r. Podobne wystąpienie wystosowane zostało ponownie 30 grudnia 2010 r.

 

- sierpień 2010 r. - do Prezydenta Miasta Inowrocławia dociera informacja, że inwestycja pod nazwą Obwodnica Inowrocławia jest usunięta z listy rezerwowej ze względu na wydatki rządu związane z likwidowaniem skutków powodzi.

 

- 15 października 2010 r. - jedynym dokumentem niezbędnym do zakończenia prac projektowych jest tzw. pozwolenie wodnoprawne (dotyczące towarzyszącemu tej inwestycji wykonaniu urządzeń wodnych, m.in. do odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do cieków melioracyjnych) wydawane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponieważ, według projektanta obwodnicy, brak pozwolenia wodnoprawnego, jest jedyną przyczyną przedłużania etapu projektowania, Prezydent Ryszard Brejza wystąpił do Marszałka o osobiste zainteresowanie się tą sprawą i wydanie pozwolenia.

 

- 27 listopada 2010 r. - Urząd Marszałkowski odpowiada na ponaglenie dotyczące opieszałości w wydawaniu pozwolenia wodnoprawnego. Z treści pisma wynika, że wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego projektant obwodnicy złożył do Urzędu Marszałkowskiego 31 grudnia 2009 r. O wszczętym postępowaniu strony zostały zawiadomiony 11 stycznia 2010 r. Termin wydania pozwolenia przedłużono ze względu na nieścisłości w załączonym przez projektanta operacie wodnoprawnym dołączonym do wniosku. 4 lutego 2010 r. projektant obwodnicy przesłał do Urzędu Marszałkowskiego poprawki do operatu. Uwagi do operatu przekazał Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 30 sierpnia 2010 r. do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpłynął nowy, całkowicie zmieniony operat wodnoprawny przygotowany przez firmę projektową z Poznania, w którym także były uhybienia.

 

- grudzień 2010 r. - według ogłoszonego programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, obwodnica Inowrocławia przewidziana jest do realizacji po 2013 r.

 

- 22 grudnia 2010 r. - po ogłoszeniu przez Prezesa Rady Ministrów zmian dotyczących programu Budowy Dróg Krajowych, Prezydent Ryszard Brejza przekazuje własne stanowisko do Ministerstwa Infrastruktury. Zwraca się o rozpoczęcie budowy do 2013 r. i potraktowanie obwodnicy jako zadnia priorytetowego. Jednocześnie prosi o poparcie tych starań Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Radosława Sikorskiego.

 

- styczeń 2011 r. - obwodnica Inowrocławia posiada kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID). Z informacji uzyskanych w GDDKiA w Bydgoszczy wynika, że mimo kompletu dokumentów wniosek o wydanie tej decyzji przez wojewodę nie został przygotowany ze względu na umieszczenie obwodnicy w planach Ministerstwa Infrastruktury do realizacji po 2013 r.

 

- styczeń 2011 r. - mieszkańcy Inowrocławia na czele z Pawłem Binkowskim zawiązują społeczny komitet „Obwodnica dla Inowrocławia".

 

- 13 stycznia 2011 r. - mieszkańcy Inowrocławia ponownie wyszli na ulicę, by protestować przeciwko pozbawianiu miasta tej strategicznej inwestycji. W demonstracji bierze udział prezydent miasta Ryszard Brejza, parlamentarzyści, radni Sejmiku Wojewódzkiego, radni Rady Miejskiej a także wójt Gminy Inowrocław, Tadeusz Kacparzak oraz setki mieszkańców domagających się spełnienia obietnicy wyborczej z 2 lipca 2010 r.

Więcej

 

- 18 stycznia 2011 r. - w związku z informacją o zakończeniu prac nad projektem obwodnicy Prezydent Miasta zwrócił się do GDDKiA Oddział w Bydgoszczy o pilne złożenie przez GDDKiA wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej do wojewody kujawsko-pomorskiego. Prośbę tę Prezydent Ryszard Brejza motywował troską o zagwarantowanie możliwości wykupu gruntów po obwodnicę i realnym zagrożeniem upływu ważności dokumentacji.- 24 stycznia 2011 r. - bydgoska GDDKiA w odpowiedzi na powyższe wystąpienie poinformowała Prezydenta, że „zgodnie z obowiązującymi procedurami Oddział w Bydgoszczy zwrócił się do Departamentu Przygotowania Inwestycji GDDKiA w Warszawie z prośbą o wyrażenie zgody na wystąpienie do wojewody kujawsko-pomorskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID". Wniosek o ZRID, według dyrektora Marka Kowalczyka, GDDKiA w Bydgoszczy złoży niezwłocznie po uzyskaniu zgody Departamentu Przegotowania Inwestycji GDDKiA w Warszawie.

 

- 27 stycznia 2011 r. - grupa mieszkańców Inowrocławia protestowała pod siedzibą Prezesa Rady Ministrów w Warszawie przeciwko odkładaniu budowy obwodnicy w nieokreśloną przyszłość po 2013 r. Delegacja inowrocławian z Prezydentem Ryszardem Brejzą została przyjęta w kancelarii premiera przez wiceministra z ministerstwa Infrastruktury Radosława Stępnia, który zapewnił, ze w ciągu siedmiu dni prześle odpowiedź w sprawie złożenia wniosku GDDKiA w Bydgoszczy o wydanie przez wojewodę kujawsko-pomorskiego decyzji o rozpoczęciu inwestycji.

Więcej

 

- 10 lutego 2011 r. - w związku z wypadkiem, jaki miał miejsce w centrum Inowrocławia na ul. Stanisława Staszica w ciągu drogi krajowej oraz niedotrzymaniem siedmiodniowego terminu odpowiedzi w sprawie wniosku o decyzje ZRID dla obwodnicy obiecanego inowrocławskiej delegacji w warszawie Prezydent Ryszard Brejza przypomniał Ministrowi Infrastruktury argumenty dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców miasta w związku ze wzmożonym ruchem tranzytowym w centrum i zwróciła się o przyspieszenie działań w sprawie tej inwestycji.

Więcej

 

- 25 lutego 2011 r. - na ręce Prezydenta Miasta wpłynęło pisemne zapewnienie Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego o czynionych przez ministra staraniach o przesunięcie obwodnicy na listę inwestycji priorytetowych dla rządu.

 

 - 30 marca 2011 r. - Prezydent Ryszard Brejza zwrócił się do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy jako organu zarządzającego ruchem na drogach krajowych o wprowadzenie objazdów dla ruchu tranzytowego samochodów ciężarowych w przebiegu dróg krajowych nr 15 i 25 tak, aby ruch ten nie był prowadzony przez teren miasta Inowrocławia.

W odpowiedzi Dyrektora bydgoskiej GDDKiA z 11 kwietnia 2011 r. czytamy, że „w pobliżu miasta brak jest alternatywy objazdu dla dróg krajowych, a lokalne drogi nie są przystosowane do przeniesienia ruchu ciężkiego". Dyrektor decyzję o odmowie wprowadzenia objazdów dla ruchu tranzytowego argumentuje także „brakiem skutecznych metod segregacji ruchu tranzytowego od lokalnego" i jednocześnie zapewnia, że oddział GDDKiA w Bydgoszczy dokłada wszelkich starań, aby rozpocząć budowę obwodnicy Inowrocławia w możliwie najkrótszym terminie.

 

- 11 kwietnia 2011 r. - Minister Infrastruktury pismem z 4 marca br. (wpłynęło do Urzędu Miasta Inowrocławia 11 kwietnia) odpowiada na prośbę o przyspieszenie działań zmierzających do wydania decyzji ZDRID dla obwodnicy skierowana 10 lutego. Minister podtrzymuje swoje stanowisko, że obwodnica znajduje się na liście zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie się po 2013 r.

 

- 4 lipca 2011 r. - w „Zbliżeniach" emitowanych na antenie TVP Bydgoszcz, materiale poświęconym wnioskowi Prezydenta Ryszarda Brejzy o realizację w pierwszym etapie obwodnicy jednojezdniowej, Dyrektor Oddziału w Bydgoszczy GDDKiA Marek Kowalczyk powiedział, że budowa obwodnicy jednojezdniowej jest „zdecydowanie bardziej realna", ale decyzja należy do Ministra Infrastruktury i do rządu. Przyznał też, że projekt obwodnicy „pewnie pójdzie do kosza, jeśli w najbliższym czasie nie nastąpi realizacja".

 

- 28 września 2011 r. - inwestycja została przeniesiona z listy rezerwowej na listę inwestycji, które przeznaczone są do realizacji w 2014 r. usłyszał podczas spotkania z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad poseł Krzysztof Brejza. Słowa Generalnego Dyrektora potwierdził 29 września Dyrektor bydgoskiego oddziału GDDKiA podczas rozmowy telefonicznej z Prezydentem Ryszardem Brejzą. W październiku br. złożona zostanie dokumentacja projektowa obwodnicy do wojewody w celu wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzja ZRID). Wydanie tego zezwolenia otwiera drogę do wykupu gruntów i jest przełomem w każdej inwestycji drogowej, bo faktycznie ją rozpoczyna. Inowrocławska obwodnica została również przeniesiona z listy rezerwowej na podstawową najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych do 2015 r.

Więcej

 

- 18 października 2011 r. - dyrektor GDDKiA w Bydgoszczy Marek Kowalczyk i poseł Krzysztof Brejza poinformowali, że zgodnie z deklaracją sprzed kilku tygodni, złożona została do wojewody kujawsko-pomorskiego dokumentacja projektowa i wniosek o wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRID). Zgodnie z przepisami wojewoda ma trzy miesiące na podjęcie decyzji w tej sprawie. Prezydent na temat złożonej dokumentacji rozmawiał również z Dyrektorem Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Mirosławem Jagodzińskim prosząc o przekazywanie wszelkich informacji na bieżąco o sposobie załatwiania tego wniosku. Przypomnijmy, że decyzja ZRID będzie równoznaczna z uzyskaniem prawa do dysponowania gruntami, przez które przebiega obwodnica i rozpoczęciem realizacji inwestycji celu publicznego.

Więcej

 

- 20 stycznia 2012 r.  - z inicjatywy posła Krzysztofa Brejzy odbyło się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z udziałem Wojewody Ewy Mess, pracowników Urzędu Wojewódzkiego, przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  oraz Prezydenta Ryszarda Brejzy. W trakcie spotkania Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Jagodziński w imieniu  wojewody poinformował , że nie wszczął procedury zmierzającej do wydania decyzji ZRID- owskiej ze względu na istotne braki w złożonej dokumentacji.


Przedstawiciele GDDKiA  i firmy projektowej Scott Wilson  poinformowali, że  dokumentacja jest uzupełniana zgodnie z oczekiwaniami Wojewody. Prace te maja potrwać do połowy 2012 r. Wówczas Wojewoda jest w stanie wydać decyzję ZRID w III kwartale tego roku.

 

Prezydent Ryszard Brejza w swoim wystąpieniu bardzo negatywnie ocenił taki stan prac i sposób działania w tej sprawie. W imieniu mieszkańców i własnym uznał, że powstaje wrażenie, iż budowa obwodnicy Inowrocławia jest sabotowana. Przypomniał zapewnienia Dyrektora GDDKiA, Marka Kowalczyka, który w 2011r zapewniał, że dokumentacja jest dobrze przygotowana i jako taka została złożona do Wojewody  15 października. Prezydent, w obecności uczestników spotkania stwierdził, że nie dziwi się, że nasze województwo omijają inwestorzy a poziom bezrobocia jest nadal wysoki, skoro odpowiedzialni za to urzędnicy tak niefrasobliwie traktują swoje obowiązki.

 

Poseł  zapowiedział interwencję w sprawie inowrocławskiej obwodnicy u  ministra i oczekuje działań w trybie kontrolnym.

 

Inwestycja nadal znajduje się w wykazie inwestycji kluczowych, których realizacja planowana jest do 2015 r.


W związku z otrzymaną informacją o problemach związanych z uzyskaniem przez projektanta obwodnicy uzgodnień dotyczących linii kolejowych (odstępstwa od wymogów prawnych) Prezydent Inowrocławia interweniuje w tej sprawie w PKP. Zastępca Prezydenta Ireneusz Stachowiak spotyka się w Bydgoszczy z Dyrektorem Zakładu Linii kolejowaych, Zbigniewem Wróblewskim a w Warszawie z zastępcą dyrektora Biura Dróg Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe, Romualdem Jakubowskim.

 

- 28 marca - Prezydent zebraniu z mieszkańcami Szymborza uzyskuje pozytywną opinię mieszkańców co do zamknięcia przez PKP przejazdu w kierunku ulicy Kolejowej a pozostawienie przejazdu ulicą Wiejską. W zamian - miasto utwardzi część nawierzchni ulicy Polnej.

 

- 3 kwietnia - Prezydent otrzymuje informację, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami PKP złożyło u Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zgodę na odstępstwa w sprawie przejazdów kolejowych.

 

- 4 kwietnia - Prezydent wysyła pismo do Dyrektora Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy z zapytaniem kiedy zostanie ponownie złożony wniosek o ZRID do Wojewody skoro firma projektowa zakończyła właśnie pracę nad poprawkami do dokumentacji obwodnicy

 

- 5 kwietnia - Dyrektor bydgoskiego oddziału GDDKiA informuje Prezydenta w rozmowie telefonicznej, że wniosek o wydanie decyzji ZRID na budowę obwodnicy ponownie został dziś złożony u Wojewody.
Jeszcze w tym samym dniu Prezydent rozmawia z Dyrektorem Wydziału Infrastruktury Kujawsko - pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Mirosławem Jagodzińskim (Wojewoda przebywa na urlopie) i uzyskuje potwierdzenie otrzymania wspomnianej dokumentacji. Prezydent prosi o pilne działanie w tej sprawie

 

- 24 września 2012 r. - Prezydent wystąpił do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Lecha Witeckiego z apelem o niedokonywanie zmian w Programie Budowy Dróg Krajowych w części dotyczącej budowy obwodnicy Inowrocławia (inwestycji podstawowych KPBD). Budowa obwodnicy powinna rozpocząć się w 2014 r., tj. zgodnie z obecnie obowiązującym planem. W liście przytoczył argumenty, które zdecydowały o rozpoczęciu prac nad budową obwodnicy Inowrocławia i o jej umieszczeniu na liście inwestycji podstawowych KPBD.


- 26 września 2012 r. - Prezydent uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomirem Nowakiem. Oprócz Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy uczestniczyli w nim także: parlamentarzyści PO, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, prezydenci Bydgoszczy i Grudziądza.
Minister poinformował, że inowrocławska obwodnica nie może być teraz budowana z uwagi na brak środków finansowych, ale zapewnił, że będą kontynuowane jej prace planistyczne. Podkreślił, że dla rządu priorytetowe są sprawy budowy autostrad i dróg ekspresowych. Jeżeli Minister znajdzie źródła sfinansowania inwestycji drogowych zaplanowanych w Polsce, to pamiętać będzie również o inowrocławskiej obwodnicy.

Więcej

 

- 1 października 2012 r. -  w piśmie do Pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Łukasza Lendnera, który został wskazany do kierowania bydgoskim Oddziałem GDDKiA po odwołaniu ze stanowiska dyrektora Marka Kowalczyka, prezydent zwrócił uwagę na niepokojący sposób załatwiania spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji, która jest warunkiem niezbędnym do wydania przez wojewodę Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla budowy obwodnicy Inowrocławia. Powiadomił o docierających, z Urzędu Wojewódzkiego jak i z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, informacjach, że z przyczyn leżących po stronie inwestora, po raz kolejny dokumentacja ta jest błędnie sporządzona - GDDKiA oddział w Bydgoszczy od kilkunastu miesięcy kilkakrotnie składał wniosek lub uzupełnienia zawierające błędy, co było powodem ich odrzucenia. Prezydent przypomniał również o tym, że w budżecie GDDKiA jest zabezpieczona kilkudziesięciomilionowa kwota na wykup gruntów pod inwestycję. Niewykorzystanie ich z powodu błędów w dokumentacji spowoduje konieczność ich zwrotu do dyspozycji ministra finansów.

 

- 4 października 2012 r. - GDDKiA - Prezydent Ryszard Brejza spotkał się z Pełnomocnikiem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Łukaszem Lendnerem. W rozmowach uczestniczył Poseł Krzysztof Brejza a także Zastępca Dyrektora GDDKiA O/Bydgoszcz Lech Jaworski, który zapewnił, że ostatnie oczekiwane dokumenty w tej sprawie zostaną przekazane do 12 października br. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W oparciu o nie, Regionalny Dyrektor będzie mógł przeprowadzić postępowanie, które da możliwość podjęcia kolejnych działań Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, a ostatecznie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu. Prezydent uzyskał zapewnienie, że został już sporządzony przez GDDKiA wniosek, aby środki na wykup gruntów pod inwestycję w tej samej wysokości znalazły się
w budżecie Generalnej Dyrekcji na rok przyszły.

 

- 13 listopada 2012 r. - w piśmie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Prezydent wyraził zaniepokojenie z powodu przedłużających się prac nad wydaniem decyzji ZRID dla budowy obwodnicy Inowrocławia, proszę o spotkanie w tej sprawie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

 

- 23 listopada 2012 r. - Prezydent Ryszard Brejza spotkał się z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim Ewą Mes. W trakcie spotkania wyraził zaniepokojenie z powodu przedłużających się prac nad wydaniem decyzji ZRID dla budowy obwodnicy Inowrocławia wskazując, że od ostatniego spotkania w tej sprawie minęło wiele miesięcy, a prace nad wydaniem tej ważnej decyzji znacznie się przedłużają. Przypomniał, że inowrocławianie walczą o obwodnicę już od 10 lat, a od roku czekają na decyzję ZRID, która powinna być wydana w ciągu trzech miesięcy.
W rozmowach uczestniczyli również m.in. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Włodzimierz Ciepły, dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Jagodziński oraz przedstawiciel inwestora - Naczelnik Wydziału Dokumentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Bydgoszczy Zbigniew Lassa.
Uzgodniono, że za kilka dni, powtórzone zostanie spotkanie z udziałem GDDKiA z uaktualnionymi informacjami dotyczącymi terminu zakończenia prac dokumentacyjnych, by Pani Wojewoda mogła podpisać decyzję ZRID.
Pod Urzędem Wojewódzkim pikietowali inowrocławianie, protestując przeciwko niedotrzymywaniu kolejnych terminów przy wydawaniu decyzji ZRID.

Wiecej


- 29 listopada 2012 r. - Prezydent ponownie rozmawiał o obwodnicy Inowrocławia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes. Spotkanie u Wojewody odbyło się tym razem z osobistym udziałem Pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy Łukaszem Lendnerem oraz Zastępcą Dyrektora Lechem Jaworskim.
Pełnomocnik Lendner poinformował, że 30 listopada wpłynie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo, którego brakowało Wojewodzie do kontynuowania prac związanych z wydaniem ZRID-u. Wojewoda zadeklarowała, że po podjęciu koniecznych czynności, w ciągu kilku dni wyda stosowny dokument. Natomiast decyzja ZRID zostanie przez Wojewodę podpisana najpóźniej w połowie stycznia 2013 r.

Więcej


- 30 listopada 2012 r
. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Włodzimierz Ciepły przesłał do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przekazane przez inwestora - GDDKiA, uzupełnienia do informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla inowrocławskiej obwodnicy. Dyrektor poprosił Wojewodę o przeprowadzenie procedury zapewniającej udział społeczeństwa wobec tego przedsięwzięcia.

Tego samego dnia, Dyrektor wystosował do Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego pismo w sprawie uzgodnienia warunków realizacji tej inwestycji.

 

- 3 grudnia 2012 r. - Ewa Mes, Wojewoda Kujawsko-Pomorski podpisała obwieszczenie o podaniu do publicznego wglądu informacji o przystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko ww. zadania inwestycyjnego GDDKiA.

Obwieszczenie to zostało przekazane niezwłocznie przekazane do urzędów miast i gmin, przez które przebiegać będzie trasa obwodnicy - Inowrocław - Miasto i powiat, Kruszwica, Strzelno.

Więcej

Obwieszczenie Wojewody

 

- 4 stycznie 2013 r. - Prezydent podczas spotkania z panią Wojewodą Ewą Mes upomniał się o inowrocławską obwodnicę.  Wojewoda zadeklarowała, że jest gotowa, by złożyć podpis  pod decyzją ZRID-owską, gdy tylko otrzyma ostatnie pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Włodzimierza Ciepłego. Zapewniła, że na początku przyszłego tygodnia poinformuje Prezydenta o postępach w tej sprawie.

 

- 18 stycznia 2013 r. - Zgodnie z obietnicą, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes przekazała Prezydentowi decyzję ZRID dla obwodnicy Inowrocławia.

wiecej

 

- 25 kwietnia 2013 r. -  Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza spotkał się z goszczącym w Toruniu Prezydentem RP, Bronisławem Komorowskim. W trakcie rozmów po raz kolejny zwrócił się z prośbą do Prezydenta RP o poparcie dla inowrocławskiej obwodnicy, przypominając wiec wyborczy w Inowrocławiu 2 lipca 2010 r.

 

- 29 kwietnia 2013 r. - „Blokada ulicy dla obwodnicy!" - pod takim hasłem inowrocławianie zablokowali skrzyżowanie ulic Stanisława Staszica, Górniczej i Poznańskiej po tym, jak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sławomir Nowak podczas wizyty w Bydgoszczy (22 kwietnia br.) publicznie oświadczył, że zamierza usunąć z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 kluczową inwestycję drogową jaką jest obwodnica Inowrocławia. Apel mieszkańców przyjęty w tej sprawie podczas zgromadzenia został przesłany do Premiera Donalda Tuska.

Więcej

 

- 9 maja 2013 r. - na zaproszenie Posła Krzysztofa Brejzy w Inowrocławiu gościła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która zapewniła Prezydenta o wsparciu dla budowy inowrocławskiej obwodnicy, wyrażając opinię, że wszystkie obwodnice, które przygotowane są do realizacji od strony dokumentacyjnej powinny być budowane.

Wiecej

 

- 25 lipca 2013 r. - Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes poinformowała Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzę, że 11 czerwca br. zawarta została umowa z wyłonionym w przetargu konsorcjum rzeczoznawców majątkowych na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.

Więcej

 

- 6 sierpnia 2013 r. - Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza wspólnie z Posłem na Sejm Krzysztofem Brejzą uzyskali w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jednoznaczne potwierdzenie, że obwodnica Inowrocławia będzie zbudowana w ciągu dwóch najbliższych lat. Jeszcze w tym roku może być ogłoszony przetarg natomiast prace mogą rozpocząć się w przyszłym roku i zakończyć już w 2016 r.

Więcej

 


- 1 października 2013 r. - rząd przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015", w postaci załącznika nr 6, który zakłada budowę obwodnicy Miasta Inowrocławia.

Więcej

 

- 3 października 2013 r. - Prezydent Miasta Inowrocławia został poinformowany o planowanych pracach geodezyjnych polegających na oględzinach części nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję drogową pn. „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25".

Więcej

 

- 14 października 2013 r. - na zaproszenie Prezydenta Ryszarda Brejzy, w Inowrocławiu gościł Prezydent RP Bronisław Komorowski. W historycznej dla naszego miasta wizycie, Prezydentowi Komorowskiemu towarzyszyli m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Rybicki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Zbigniew Rynasiewicz, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Lech Witecki, a także Poseł Krzysztof Brejza.

Podczas spotkania w Ratuszu Prezydent miasta podziękował Prezydentowi RP za dotrzymanie obietnicy, dotyczącej budowy inowrocławskiej obwodnicy, złożonej 2 lipca 2010 r. w Solankach, na wiecu kończącym kampanię prezydencką Bronisława Komorowskiego.

Na ręce Wiceministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Prezydent miasta złożył podziękowania również dla Premiera Donalda Tuska i Rady Ministrów, która podjęła stosowne rozporządzenie, uwzględniające inowrocławską obwodnicę w "Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015".

Więcej


- 23 października 2013 r. - ze strony internetowej miasta zniknął banner zachęcający mieszkańców do wysyłania e-kartki do Premiera w sprawie budowy obwodnicy Inowrocławia. Pierwszą taka kartkę wysłał w styczniu 2011 r. Prezydent Ryszard Brejza, a następnie tysiące mieszkańców, domagając się realizacji inwestycji.

 

- 4 grudnia 2013 r. - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę obwodnicy Inowrocławia.
Bydgoski oddział GDDKiA do 8 stycznia 2014 czeka na oferty firm chcących wybudować obwodnicę Inowrocławia i szacuje, że podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w 2014 r. Termin wykonania inwestycji nie powinien być dłuższy niż 30 miesięcy prac budowlanych (z wykluczeniem miesięcy zimowych, uniemożliwiających prace). Najpóźniej prace zakończą się na przełomie 2016/2017.

Więcej

 

- 17 stycznia 2014 r. - Pierwszy z dwóch etapów przetargu na budowę obwodnicy Inowrocławia został zakończony. Osiemnaście firm i konsorcjów jest zainteresowanych budową obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Wśród zainteresowanych są m.in.: firmy z Polski, Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Portugalii.

Więcej

 

- 19 marca 2014 r. -  w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbyło się spotkanie Wiceministra Zbigniewa Rynasiewicza z udziałem Posła Krzysztofa Brejzy, reprezentanta Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Dyrektora Departamentu Planowania Regionalnego Rafała Pietrucienia i Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy. Przedmiotem spotkania było omówienie kwestii realizacji obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk 15 i dk 25 oraz lepszego niż do tej pory włączenia Inowrocławia do sieci dróg szybkiego ruchu w układzie krajowym - S10, S5 i A1. Omawiane inwestycje są elementem mandatu negocjacyjnego w ramach kontraktu terytorialnego dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Więcej

 

- 2 czerwca 2014 r. - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprosiła 17 wykonawców do drugiego etapu przetargu na budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Wśród zainteresowanych są firmy m.in.: z Polski, Czech, Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Portugalii. Wykonawcy, którzy pozytywnie przeszli weryfikację wniosków przez GDDKiA, zostali zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert.

Więcej

 

- 26 sierpnia 2014 r. - otwarte zostały oferty w przetargu na budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 ( etap I ). Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz Kontrola Uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu tego etapu nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie placu budowy.

Więcej

 

- 23 września 2014 r. - konsorcjum zawiązane przez Mirbud zbuduje za 359 mln zł obwodnicę Inowrocławia - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad. Była to najkorzystniejsza oferta w przetargu GDDKiA na budowę blisko 19-kilometrowej obwodnicy Inowrocławia w ciągu dróg krajowych nr 15 i 25.

Więcej

 

- 5 listopada 2014 r. - w siedzibie bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy podpisana została umowa na budowę obwodnicy Inowrocławia. W obecności prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy podpisy złożyli: w imieniu inwestora - dyrektor GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Mirosław Jagodziński, a w imieniu wykonawcy - prezes Zarządu firmy Mirbud Jerzy Mirgos.

Więcej

 

- 12 marca 2015 r. - W ratuszu odbyło się  spotkanie,  w którym wzięli udział włodarze gmin i miejscowości, przez które będzie przebiegać obwodnica, zarządcy dróg oraz przedstawiciele wykonawcy – MIRBUD i inwestor w osobie Mirosława Jagodzińskiego, dyrektora GDDKIA w Bydgoszczy. Pierwszy etap prac przy obwodnicy, czyli wycinka drzew jest już realizowana.

 

- 21 kwietnia 2015 r. - Trwa budowa obwodnicy Inowrocławia. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy plac budowy – w miejscowości Balin - odwiedził Bronisław Komorski, Prezydent RP. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele władz oraz osoby odpowiadające za realizację inwestycji.

 

- 25 sierpnia 2015 r. - Rząd przyjął program budowy dróg krajowych do 2023 roku, w który został wpisany ponad czterokilometrowy fragment obwodnicy pomiędzy Latkowem a Sławęcinkiem Zostanie on dołączony do budowanej od kwietnia obwodnicy Inowrocławia. Łącznik Latkowo-Sławęcinek liczy 5 km i zepnie DK 25 (szosa bydgoska) z DK 15 i właśnie budowaną obwodnicę. Fragment tej trasy będzie budowany w standardzie drogi ekspresowej. Prace nad nowym odcinkiem rozpoczną się w 2016 roku, przewidziane zakończenie inwestycji to 2018 rok.

 

 

- 20 października 2015 r. - Bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na generalnego wykonawcę łącznika obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Trasa o długości ok. 5 km, połączy się z obecnie budowanym, 19-kilomerowym odcinkiem obwodnicy. Zainteresowani wykonawcy mogą składać wnioski o dopuszczenie do postępowania do 16 listopada. Do przetargu zostanie dopuszczonych maksymalnie 20 podmiotów. Wadium wynosi 0,72 mln zł. Przy wyborze wykonawcy pod uwagę brane będą: cena - 90 proc., termin realizacji - 5 proc. i gwarancja - 5 proc. Termin realizacji: 22-25 miesięcy i udzielenie gwarancji na okres od 5 do 10 lat. Do czasu realizacji robót budowlanych nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
szukaj...
baner2.jpg
baner na strone TVi wzor 01.jpg
Luty 2016
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
 
 
Koncert "Mesajah"
Niedziela, 14-02-2016 , 19:00:00
Hala Widowiskowo – Sportowa, al. Niepodległości 4
Koncert Grzegorz Poloczek i Kola & Jula – Piosenki śląskiego podwórka
Niedziela, 14-02-2016 , 17:00:00
Teatr Miejski, pl. Klasztorny 2
"Walentynki do nieba"
Niedziela, 14-02-2016 , 17:00:00
Mostek w Parku Solankowym
Mecz koszykówki mężczyzn – I liga, KSK NOTEĆ Inowrocław – AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice
Środa, 17-02-2016 , 18:00:00
Hala Widowiskowo – Sportowa, al. Niepodległości 4
filmy
1
2
3
4
5
fundacja ksm jesteśmy z wami.jpg
Bez nazwy 1.jpg
lotnisko.jpg
walidacja: | XHTML 1.0 | CSS 2.1 |