Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
Środa,     20 / 04 / 2016

Prezydent Miasta Inowrocławia                                                                               

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

Inowrocław, 19 kwietnia 2016 r.

 

WGK-III.6131.60.2016.

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1, 4, art. 73§1, art. 79§1, 2, art. 85§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 83 ust. 2 pkt. 2, art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.)

 

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

na wniosek Pani Grażyny Grzelak – Kierownika Administracji Osiedla Piastowskiego Nr 2 w Inowrocławiu, z siedzibą przy ul. Bolesława Krzywoustego 23 w Inowrocławiu, w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. klon pospolity (Acer platanoides L.)o obwodzie pnia: 98 cm, z nieruchomości przy ul. Bolesława Krzywoustego 33 A w Inowrocławiu (działka o nr ew. 130/34, arkusz 73, obręb 6).

 

zawiadamia o oględzinach

 

że w dniu 29  kwietnia 2016 r. o godz. 13.30 odbędą się oględziny drzew rosnących na przedmiotowej nieruchomości.

Strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Informuję, że zgodnie z art. 10§1 oraz 73§1 k.p.a w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do przeprowadzonych czynności dowodowych, ze złożonym wnioskiem wraz z załącznikami można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Henryka Sienkiewicza 1, I piętro, pok. nr 19 s, w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem kontaktowym: 52 35 55 202, lub 603 634 336.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski
Niedziela, 24-06-2018
Dziś imieniny
Danuty, Jana, Janiny
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: