Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasto Inowrocław
Czwartek,     06 / 12 / 2018

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2018.317), Gmina Miasto Inowrocław zobowiązana jest opracować  analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Analiza powinna obejmować w szczególności:

1) Analizę finansowo – ekonomiczną (analiza kosztów i korzyści);

2) Oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska i zdrowia ludzi,

3) Analizę społeczno – ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji,

4) Analizę wykonalności technicznej, tj. określenie ilości punktów ładowania autobusów zeroemisyjnych komunikacji miejskiej na terenie miasta i na terenie zajezdni Operatora,

5) Szacunkowe nakłady inwestycyjne – tabor, infrastruktura, harmonogram realizacji,

6) Koncepcję obsługi sieci komunikacji miejskiej autobusami zeroemisyjnymi,

7) Wykonawca w Opracowaniu winien zawrzeć wskazania dotyczące konieczności dostosowania zapisów planu transportowego,

8) Konsultacje społeczne w opracowaniu analizy na zasadach określonych w dziale III w rozdziałach 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wykonawcą opracowania jest Marcin Gromadzki Public Transport Consulting z siedzibą w Gdyni.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Poniedziałek, 10-12-2018
Dziś imieniny
Danieli, Bohdana, Julii
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: