Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Opłaty za przedszkole
Poniedziałek,     14 / 03 / 2016

Przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Inowrocław zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w czasie od godz. 8.00 do godz. 13.00, w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

W czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa powyżej, realizowane są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz doskonalące i kształtujące umiejętności z zakresu objętego podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie określonym powyżej ustala się w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłata podlegać będzie waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia.

Z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwalnia się dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub kształceniem specjalnym. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest przedłożenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust 3 i 3a ustawy.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wtorek, 17-01-2017
Dziś imieniny
Antoniego, Henryki, Mariana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: