Kościół farny pw. Św. Mikołaja

Jest to trzynawowa świątynia, wielokrotnie przebudowywana, której fundację datuje się na połowę XIII wieku. Po zniszczeniu przez Krzyżaków w 1431 roku fara została wzniesiona od podstaw i dzisiaj nie wiadomo jak wyglądała poprzednio. Wnętrze świątyni wypełnione jest licznymi zabytkami sztuki sakralnej, głównie barokowymi i rokokowymi. Zwraca uwagę XVII-wieczny ołtarz Św. Krzyża, w którym znajduje się gotycka rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego oraz ołtarz Św. Antoniego, a także XVIII-wieczne epitafium rodziny Zboża Radojewskich – jedyny w mieście przykład sztuki sarmackiej. W latach 1320 - 1321 odbywał się tutaj proces polsko-krzyżacki o Pomorze Gdańskie.

Kościół farny pw. Św. Mikołaja
ul. ks. Bogdana Gordona 4


POWRÓT
panoramy
Lokalizacja panoram
Poruszanie się po panoramach

Po ustawieniu kursora myszy na obrazie oglądanej panoramy i przyciśnięciu lewego klawisza myszy - możliwe jest sterowanie kierunkiem obrotu widoku. Do poprawnego działania niezbędna jest włączona obsługa apletów JAVA w przeglądarce. Pobierz

znak zapytania aktywny punkt - umożliwia po kliknieciu przejście do kolejnej sceny spaceru. Po najechaniu na aktywny punkt pojawi się skrócona nazwa sceny, do której prowadzi.
przybliż zbliżenie - pozwala przybliżyć oglądaną scenę.
oddal oddalenie - pozwala oddalic oglądaną scenę.
hotspoty pokaż / ukryj hotspoty - włącza i wyłącza prezentowanie aktywnych punktów na panoramie.
walidacja: | XHTML 1.0 | CSS 2.1 |